Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015
525 stran ; ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-924-2 (brožováno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001459662
OBSAH // Úvodem... 7 // Předmluva ... 8 // Poděkování... 11 // Úvod: Podvody, domněnky a popírání - odkrývání podstaty // geneticky modifikovaných plodin ... 16 // Výrazy a pojmy používané v knize ... 36 // Část 1: Zdokumentovaná zdravotní rizika geneticky // upravených potravin... 42 // Oddíl 1: Prokázané reakce u zvířat a lidí... 47 // Oddíl 2: Vkládání genu narušuje DNA ...107 // Oddíl 3: Protein produkovaný vloženým genem // může způsobovat problémy...143 // Oddíl 4: Cizí bílkoviny mohou být jiné, než se zamýšlelo.172 // Oddíl 5: Transfer genů do střevních bakterií, vnitřních // orgánů nebo virů...192 // Oddíl 6: GM plodiny mohou zvýšit množství // environmentálních toxinů a bioakumulovat toxiny // v potravinovém řetězci...216 // Oddíl 7:1 jiné druhy GM potravin představují rizika ...233 // Oddíl 8: Rizika jsou větší pro děti a novorozence ...244 // Spojování bodů: hledání vzorců a příčin ...251 // 525 // Úvod ? částem 2 ? 3 ...262 // Část 2: Regulace GM potravin je pro ochranu veřejného // zdraví neadekvátní...265 // Regulátoři jsou často ovládáni biotechnologickým // průmyslem ...266 // Neadekvátní testovací požadavky jsou normou mezi // regulátory GM plodin na celém svčte...279 // Nedostatečná zabezpečení vystavují zásoby potravin // GM kontaminaci...296 // Část 3: Průmyslové studie nejsou kompetentní...299 // Průmyslové studie nejsou schopny postihnout
včtšinu // nepředvídatelných vedlejších účinků ...300 // Krmné studie na zvířatech přehlížejí většinu // potenciálních problémů ...317 // Studie o složení nejsou pro detekci rizik dost komplexní.340 // Hodnocení alergenity není zaručené...353 // Nejbežnéjší odrůdy Bt kukuřice buď signalizují // jasné varování, nebo se neadekvátně hodnotí...364 // Kanadská schválení GM potravin jsou založena // na domněnkách...370 // Tabulka několika domněnek ohledně bezpečnosti, // jež se ukázaly jako mylné ...374 // Nesprávné předpoklady, že se virové geny v plodinách rezistentních vůči chorobám nebudou rekombinovat, // aby vytvořily nové viry...380 // Část 4: Nedostatky v argumentech, jež jsou uplatňovány // na podporu výroby a používání GM plodin...385 // Proč není GM plodin zapotřebí, abychom nakrmili svět...386 // Zlatá rýže je špatný způsob, jak doplnit vitamin A ...393 // Závěr // 399 // Dodatek...415 // Shromažďování údajů a neustálé doplňování aktuálních // informací o rizikách GM potravin...416 // Jak se vyhnout konzumaci geneticky modifikovaných // potravin...418 // Seznam GM plodin ...420 // Potravinářské enzymy z geneticky modifikovaných // organismů ...423 // Zvláštní pozornost je třeba věnovat aspartamu, // geneticky upravenému sladidlu...424 // Institut pro zodpovědnou technologii // (Institute for Responsible Technology)...427 // Životopisné údaje o osobách,
jež často v textu citujeme.429 // Poznámky...431 // Rejstřík ...516 // O autorovi ...541
(OCoLC)932000193
cnb002729739

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC