Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2017
168 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5539-7 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9772-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9773-6 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 162-163 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001459725
Obsah // Krátké slovo na úvod // Miroslav Orel // 1. Lidský mozek // Miroslav Orel // 1.1 Základní stavební kameny mozku // 1.1.1 Nervové buňky - neurony // 1.1.2 Spoje mezi neurony - synapse // 1.2 Stavba a funkce jednotlivých etáží mozku // 1.2.1 Mozkový kmen // 1.2.2 Mozeček // 1.2.3 Mezimozek // 1.2.4 Koncový mozek // 1.3 Vztah struktury a funkce mozku // 2. Možnosti zobrazovacích metod při vyšetření mozku // Miroslav Orel, Zuzana Sedláčková, Lucie Tučková // 2.1 Využití RTG záření // Miroslav Orel, Zuzana Sedláčková // 2.1.1 Klasické RTG vyšetření // 2.1.2 Mozková angiografie // 2.1.3 Výpočetní tomografie (CT) // 2.1.4 Nárys intervenční radiologie // 2.2 Využití magnetického pole Miroslav Orel, Zuzana Sedláčková // 2.3 Využití ultrazvuku // Miroslav Orel, Zuzana Sedláčková // 2.4 Možnosti dalších speciálních metod Miroslav Orel, Lucie Tučková // 2.4.1 Histologické metody // 2.4.2 Histochemické metody // 2.4.3 Imunohistochemické metody // 2.4.4 Molekulárné-genetická vyšetření // 2.4.5 Buněčné a tkáňové kultury // 2.4.6 Frakcionace buněk // 7 // 8 // 13 // 14 // 19 // 26 // 29 // 30 // 32 // 34 // 37 // 43 // 45 // 47 // 48 // 51 // 61 // 64 // 73 // 75 // 76 // 79 // 80 // 83 // 83 // 84 // 5 // Obsah // 3. Možnosti funkčních metod při vyšetření mozku 85 // Roman Procházka, Pavel Koranda, Zuzana Sedláčková // 3.1 Možnosti snímání elektrické aktivity (EEG, QEEG, ECoG, ERPs) 85
Roman Procházka // 3.1.1 Typologie mozkových vln a využití EEG 87 // 3.1.2 Evokované potenciály 92 // 3.2 Možnosti využití záření a metabolismu (PET, SPÉCT) 97 // Roman Procházka, Pavel Koranda // 3.2.1 Pozitronová emisní tomografie 98 // 3.2.2 Jednofotonová emisní výpočetní tomografie 102 // 3.3 Možnosti využití dalších speciálních funkčních metod 105 // 3.3.1 Funkční magnetická rezonance 105 // Roman Procházka, Zuzana Sedláčková // 3.3.2 Funkční blízká infračervená spektroskopie 109 // Roman Procházka // 3.3.3 Magnetoencefalografie 110 // Roman Procházka // 3.4 Limitace metod zkoumání funkce mozku 111 // Roman Procházka // 4. Vztahy mozkových, psychických a tělesných funkcí 113 // Roman Procházka // 4.1 Funkční členění mozkové kůry 117 // 4.1.1 Spánkový lalok 121 // 4.1.2 Temenní lalok 128 // 4.1.3 Čelní lalok 131 // 4.1.4 Týlní lalok 139 // 5. Možnosti využití některých psychofyziologických metod při práci // s klienty 144 // Roman Procházka // 6. Další možnosti v rukou psychologa 150 // Roman Procházka, Miroslav Orel // Krátké slovo na závěr 156 // Shrnutí 157 // Summary 158 // Seznam zkratek 159 // Literatura 162 // Rejstřík 164 // 6
cnb002895988

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC