Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
383 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5247-1 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9656-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9657-4 (online ; epub)
Obsahuje rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001459859
Obsah // Seznam použitých zkratek ...11 // Předmluva... // I OBECNÁ NEUROLOGIE...19 // 1 Klinické vyšetření pacienta...20 // 1.1 Anamnéza a objektivní vyšetření ...20 // 1.1.1 Anamnéza ...20 // 1.1.2 Klinické neurologické vyšetření...22 // 1.1.3 Schéma neurologického vyšetření ...44 // 1.2 Vývoj a vyšetření dítěte v prvních dvou letech života ...45 // 1.3 Vyšetření pacienta s poruchou vědomí ...47 // 2 Obecná neurologie ...51 // 2.1 Vývoj nervového systému a vývojové vady...51 // 2.2 Základní pojmy a principy nervové soustavy...54 // 2.3 Periferní nervy...59 // 2.4 Svaly - nervosvalový systém ...61 // 2.5 Mícha a míšní syndromy...63 // 2.5.1 Míšní dráhy...64 // 2.5.2 Klinická Symptomatologie při postižení míšních struktur-66 // 2.5.3 Cévní zásobení míchy ...69 // 2.6 Poruchy hybnosti ...70 // 2.6.1 Myopatie ...73 // 2.6.2 Myotonický syndrom ...73 // 2.6.3 Myastenický syndrom ...73 // 2.6.4 Polymyositický syndrom ...74 // 2.7 Mozkový kmen a kmenové syndromy...74 // 2.7.1 Pohled a jeho poruchy...76 // 2.7.2 Bulbární syndrom...77 // 2.7.3 Pseudobulbárbní syndrom...77 // 2.7.4 Decerebrační rigidita...77 // 2.7.5 Dekortikační rigidita ...77 // 2.7.6 Syndrom koutu mostomozečkového ...78 // 2.7.7 Syndrom zadní jámy lební...78 // 2.8 Vestibulární aparát a syndromy ...79 // 2.8.1 Nystagmus...79 // 2.8.2 Vestibulární syndrom...80 // 2.9 Mozeček...81 // 2.10 Retikulární formace ...83 // 2.11 Thalamus
...84 // 2.12 Senzitivní systém...85 // 2.13 Autonomní, vegetativní systém...90 // 2.14 Syndrom vnitřního pouzdra (capsula interna)...94 // 5 // 2.15 Syndrom corpus callosum...95 // 2.16 Syndrom nitrolební hypertenze, hypotenze a tlakových nitrolebnich // kónusů - kuželů (hernií) ...95 // 2.17 Syndrom meningeální ...98 // 2.18 Extrapyramidový systém...99 // 2.19 Syndromy mozkových laloků, korové syndromy...101 // 2.19.1 Syndrom frontálního laloku ...102 // 2.19.2 Syndrom parietálního laloku...102 // 2.19.3 Syndrom temporálního laloku ...103 // 2.19.4 Syndrom okcipitálního laloku...104 // 2.20 Mozkové nervy a syndromy s postižením mozkových nervů...105 // 3 Pomocná neurologická vyšetření...113 // 3.1 Neuroradiologie ...113 // 3.1.1 Nativní RTG vyšetření...113 // 3.1.2 Výpočetní tomografie (CT) ...117 // 3.1.3 Magnetická rezonance (MR)...120 // 3.1.4 Angiografické vyšetření (AG), digitální subtrakční // angiografie (DSA)...124 // 3.1.5 Myelografické-perimyelografické vyšetření (PMG)...126 // 3.1.6 Pozitronová emisní tomografie PET a hybridní // přístroj PET-CT...126 // 3.1.7 Jednofotonová emisní tomografie (SPÉCT), SPECT/CT ... 127 // 3.1.8 Pneumoencefalografické vyšetření (PEG)...127 // 3.1.9 Ultrasonografické vyšetření ...127 // 3.1.10 Ventrikulografie ...128 // 3.2 Elektroencefalografické vyšetření (EEG)...128 // 3.3 Elekromyografie (EMG)...130 // 3.4 Evokované potenciály (EP)...133 // 3.5 Vyšetření
likvoru ...134 // II SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE...139 // 4 Speciální neurologie...140 // 4.1 Bolesti hlavy...140 // 4.1.1 Migréna (migrenózní cefalea)...141 // 4.1.2 Tenzní bolesti hlavy ...143 // 4.1.3 Cluster headache...144 // 4.1.4 Chronická paroxyzmální hemikranie (CPH)...144 // 4.2 Traumata mozku a míchy...145 // 4.2.1 Primární poškození mozku traumatem...147 // 4.2.2 Sekundární poškození mozku traumatem...157 // 4.2.3 Poranění páteře a míchy ...160 // 4.3 Nádory mozku a míchy ...165 // 4.3.1 Dělení nádorů...167 // 4.3.2 Klinické příznaky ...182 // 4.3.3 Léčba nádorů...183 // 4.3.4 Nádory míchy a páteře...184 // 6 // 4.4 Cévní onemocnění mozku a míchy...188 // 4.4.1 Akutní cévní mozková příhoda // (apoplexie - iktus - stroke)... // 4.4.2 Chronické ischemické změny CNS ...206 // 4.4.3 Míšní cévní příhody... 208 // 4.4.4 Subarachnoidální krvácení - SAK...208 // 4.4.5 Intrakraniální cévní malformace ...211 // 4.5 Zánětlivá onemocnění nervového systému... 213 // 4.5.1 Akutní bakteriální meningitida - meningitis purulenta ... 213 // 4.5.2 Spirochetové infekce a neuroinfekce ...217 // 4.5.3 Lymská borrelióza ... 220 // 4.5.4 Leptospiróza ... 221 // 4.5.5 Mykotická onemocnění CNS ...222 // 4.5.6 Parazitární onemocnění CNS...222 // 4.5.7 Tuberkulózni meningitida ...227 // 4.5.8 Intrakraniální absces, empyém... 229 // 4.5.9 Granulomy ... 231 // 4.5.10 Virové infekce ... 232 // 4.5.11 Chronické
virové infekce a prionová onemocnění...240 // 4.5.12 Tetanus... 242 // 4.5.13 Botulismus... 243 // 4.5.14 Huntingtonova choroba (chorea minor Sydenhami)...244 // 4.5.15 Sekundární encefalomyelitida (akutní diseminovaná // encefalitida, postvakcinační)...244 // 4.5.16 Autoimunitně vyvolaná encefalitida ...245 // 4.5.17 Akutní zánětlivá postinfekční polyneuropatie // (Guillain-Barré syndrom - GBS) ...245 // 4.6 Epilepsie... 247 // 4.6.1 Klasifikace epileptických záchvatů...251 // 4.6.2 Vybrané epileptické syndromy...257 // 4.6.3 Léčba epilepsie...262 // 4.6.4 Epilepsie a podmínky pro přiznání způsobilosti řízení // motorových vozidel ...263 // 4.7 Spánek a jeho poruchy...264 // 4.7.1 Anatomicko-fyziologická poznámka...264 // 4.7.2 Diagnóza poruchy spánku ...264 // 4.7.3 Narkolepsie a kataplexie ...264 // 4.7.4 Parasomnie ...266 // 4.7.5 Hypersomnie...266 // 4.7.6 Syndrom neklidných nohou (restless legs) ...266 // 4.7.7 Insomnie ...267 // 4.7.8 Syndrom spánkové apnoe (SAS)...267 // 4.8 Demyelinizační onemocnění...268 // 4.8.1 Roztroušená skleróza (RS)...270 // 4.8.2 Akutní diseminovaná encefalomyelitida (ADEM) a akutní // hemoragická encefalomyelitida (AHEM) ...279 // 4.8.3 Neuromyelitis optica - Devicova nemoc...281 // 7 // 4.8.4 Centrální pontinní myelinolýza a extrapontinní myelinolýza // (osmotický demyelinizační syndrom - ODMS)...282 // 4.9 Extrapyramidový systém ...282 // 4.9.1 Parkinsonova choroba (v historii
nazývaná třaslavá obrna) .. 283 // 4.9.2 Progresivní supranukleární paralýza // (PSP, nemoc Steele-Richardson-Olszewski) ...287 // 4.9.3 Wilsonova choroba, hepatolentikulární degenerace, // pseudoskleróza Westphalova-Strümpellova...287 // 4.9.4 Dyskinetické syndromy...288 // 4.9.5 Huntingtonova choroba...288 // 4.9.6 Hemibalismus...289 // 4.9.7 Myoklonická epilepsie (Unverichtova-Lungborgova)...289 // 4.9.8 Dystonie ...289 // 4.9.9 Atetóza... 290 // 4.9.10 Tiky...291 // 4.10 Degenerativní onemocnění nervového systému...291 // 4.10.1 Degenerativní nebo choroby známé etiologie, kde // dominantním příznakem je demence ...292 // 4.10.2 Halervorden-Spatzovo onemocnění ...298 // 4.10.3 Autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie ...298 // 4.10.4 Amyotrofická laterální skleróza (ALS), Charcotova nemoc .. 300 // 4.10.5 Hereditární spastická paraparéza // (Strümpell-Erb-Lorraine) ...301 // 4.10.6 Syringomyelie ...302 // 4.10.7 Werdnigova-Hoffmannova choroba ...302 // 4.10.8 Aranova-Duchenneova choroba...303 // 4.10.9 Peroneální svalová atrofie // (Charcot-Marie-Tóoth choroba)...304 // 4.11 Neurokutánní syndromy - fakomatózy ...304 // 4.11.1 Neurofibromatóza...304 // 4.11.2 Tuberózní skleróza...305 // 4.11.3 Sturge-Weberův syndrom ...306 // 4.11.4 Von Hippelova-Lindauova choroba...307 // 4.11.5 Ataxia teleangiectasia - Luis-Barové syndrom...307 // 4.12 Vrozené poruchy metabolismu...307 // 4.12.1 Glykogenózy ...307 // 4.12.2 Sfingolipidózy
...307 // 4.12.3 Leukodystrofie...30g // 4.13 Mitochondriální encefalomyelopatie...310 // 4.13.1 MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic // acidosis a stroke-like episodes)... 311 // 4.13.2 MERRF... 312 // 4.14 Myopatie ... 313 // 4.14.1 Progresivní svalové dystrofie...313 // 4.14.2 Kongenitální svalové dystrofie ...315 // 4.14.3 Získané myopatie ...315 // 4.14.4 Dermatomyositida ... // 4.14.5 Myopatie při metabolických poruchách ... // 4.14.6 Paroxyzmální svalové obrny... // 4.15 Myotonie ... // 4.15.1 Thomsenova kongenitální myotonie... // 4.15.2 Dystrofická myotonie (Curschmann-Steinertova)... // 4.16 Myasthenia gravis... // 4.17 Neurologické komplikace vlivem léků, toxických látek // a metabolických poruch... // 4.17.1 Neurologické komplikace vlivem léků... // 4.17.2 Neurologické komplikace vlivem toxických látek ... // 4.17.3 Neurologické komplikace vlivem poruch metabolismu . // 4.18 Hydrocefalus ... // 4.18.1 Obštrukční hydrocefalus... // 4.18.2 Komunikující hydrocefalus... // 4.18.3 Arrested hydrocefalus... // 4.19 Dětská mozková obrna (DMO)... // 4.19.1 Spastické formy DMO ... // 4.19.2 Dyskinetická forma ... // 4.20 Postižení periferních nervů... // 4.20.1 Plexus cervicalis (C 1-4, částečně C5) ... // 4.20.2 Plexus brachialis (C5-Thl)... // 4.20.3 Plexus lumbosacralis ... // 4.20.4 Obrna lícního nervu (n. facialis), Bellova obrna ... // 4.20.5 Polyneuropatie... // 4.20.6 Hemispazmus n. facialis... // 4.20.7 Neuralgie
n. trigeminus ... // 4.21 Vertebrogenní onemocnění... // 4.21.1 Bolesti v oblasti bederní páteře... // 4.21.2 Bolesti v oblasti krční páteře... // 4.21.3 Kořenové syndromy... // 4.21.4 Pooperační komplikace ... // 4.22 Rehabilitace ... // 4.22.1 Fyzioterapie ... // 4.22.2 Ergoterapie... // 4.22.3 Speciální část ... // 4.23 Základní ekonomická charakteristika léčebných a diagnostických // postupů... // 316 // 316 // 317 317 317 317 // 319 // 319 // 320 323 // 325 // 326 // 327 327 // 329 // 330 330 // 330 // 331 331 // 335 // 336 // 337 339 339 339 // 344 // 345 347 354 356 358 360 // 360 // 361 // Rejstřík . Souhrn .. Summary // 363 // 381 // 383 // 9
(OCoLC)904579519
cnb002651542

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC