Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
První české vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
330 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5800-8 (vázáno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy
001459967
Obsah // O autorech...11; // Poděkování...13 // Poděkování Jeffa Likera... 13 // Poděkování Davida Meiera... 15 // Předmluva...17 // Předmluva k českému vydání...19 // Úvod...23 // Část první: Příprava organizace na rozvíjení // výjimečných lidí // Kapitola 1: Co se můžeme naučit od Toyoty o rozvíjení talentu?...31 // 1.1 Filozofie vzdělávání a rozvíjení talentu v Toyotě...31 // 1.2 Tristní realita...35 // 1.3 Začarovaný kruh zápasení s problémy a hašení požárů...37 // 1.4 Přerušení sestupné spirály a přechod na cyklus vítězný...38 // 1.5 Jsou-li řešením zaměstnanci, musí být jejich výběr klíčem k úspěchu..40 // 1.6 Rozvíjení zaměstnanců jako záruka prosperity...41 // Kapitola 2: Toyota tvrdě pracuje na rozvíjení mimořádných lidí...45 // 2.1 Rozvíjení zaměstnanců je pro Toyotu stěžejní téma...45 // 2.2 Výrobní systém Toyoty vyžaduje vysokou kvalifikovanost...48 // 2.3 Standardizace školení pro splnění globálních potřeb...49 // 2.4 Model lidského systému Toyoty...51 // 2.5 Pro rozvíjení talentu zaměstnanců platí základní principy školení...54 // 2.6 Standardizovaná výuka elementárních dovedností v Toyotě...56 // 2.7 Buď zaplaťte dnes, nebo zaplatíte později...58 // 2.8 Můžete i vy dosáhnout podobných výsledků jako Toyota?...60 // Kapitola 3: Toyota a program Školení v průmyslu...63 // 3.1 Školení v průmyslu...63 // 3.2 Základem rozvíjení talentu je metoda pracovních instrukcí...68 // 3.3 Toyota a metoda pracovních instrukcí...70 // 3.4 Kurz pracovních instrukcí...71 // 3.5 TWI je skvělý výchozí bod...77 // Kapitola 4: Příprava organizace...79 // 4.1 Začněte na začátku...79 // 4.2 Stanovení potřeb a cílů organizace...81 // 4.3 Posouzení současného stavu...83 // 4.4 Vydejte se ke zdroji informací...84 // 4.5 Vytvoření organizační struktury...86 //
4.6 Výběr instruktorů...89 // 4.7 Přirozené vlohy úspěšných školitelů...90 // 4.8 Naučitelné elementární schopnosti a dovednosti...93 // 4.9 Proces výběru...96 // 4.10 Příprava plánu rozvoje pro všechny zaměstnance...97 // 4.11 Rozvoj pro osobní úspěchy...99 // 4.12 Proces rozvíjení talentu... 102 // 4.13 Rozvoj zaměstnanců je dlouhodobý závazek... 105 // Část druhá: Stanovení kritických znalostí // Kapitola 5: Se zjišťováním nutných schopností začněte na obecné úrovni...109 // 5.1 První krok: Pohled zeširoka... 109 // 5.2 Jsou služby a odborné činnosti úplně jiné než práce ve výrobě?... 1 10 // 5.3 Rámec pro klasifikaci typů práce... 112 // 5.4 Poznámka ke standardizaci při mechanistické a organické organizaci.. 117 // 5.5 Rozvoj mimořádných zaměstnanců při různých typech práce... 1 18 // 5.6 Posun od obecných kategorií ke specifickým pracovním požadavkům... 122 // 5.7 Začněte jednoduchými úkoly... 129 // Kapitola 6: Standardizace práce a metoda pracovních instrukcí...131 // 6.1 Vybudujte základy pro efektivní školení... 131 // 6.2 Standardizace práce je součástí celkového systému... 132 // 6.3 TWI a kořeny standardizace práce... 133 // 6.4 Standardizace práce je relevantní ve všech firmách... 134 // 6.5 Bezmyšlenkovitá konformnost, nebo záměrná promyšlenost?... 135 // 6.6 Standardizace práce je předpokladem pro školení // a pracovní instrukce jsou předpokladem pro standardizaci práce... 138 // 6.7 Standardizace práce jako procesní nástroj... 140 // 6.8 Používejte selský rozum... 143 // Kapitola 7: Analýza rutinní práce a pomocných úkolů...145 // 7.1 Analýza rutinní práce... 145 // 7.2 Jak přistupovat k nerutinním a pomocným úkolům... 149 // 7.3 Analýza komplexní práce z oblasti zdravotnictví... 153 // 7.4 Hodnocení celého procesu... 160 //
7.5 Určete zcela zásadní body a postarejte se, aby se prováděly bezchybné. 161 // 7.6 Úspéch se skrývá v detailech... 165 // Kapitola 8: Rozdělení práce do vyučovacích celků...167 // 8.1 Pro účely školení se práce musí členit jinak... 167 // 8.2 Rozporcujte úkoly na dobře stravitelné kousky... 168 // 8.3 Rozčlenění práce musí být pečlivě promyšlené... 170 // 8.4 Nepředkládejte studentům více látky, než mohou naráz zvládnout... 171 // 8.5 Určete si způsob prezentace... 173 // 8.6 Rozčlenění práce - část první... 175 // 8.7 Určení hlavních kroků... 176 // 8.8 Hlavní kroky jsou důležité, ale klíčové body jsou naprosto zásadní. 178 // Kapitola 9: Určení klíčových bodů a jejich důvodů...181 // 9.1 Rozčlenění práce - část druhá... 181 // 9.2 Správné stanovení klíčových bodů má kritický význam... 182 // 9.3 Ověřte si důvody jednotlivých klíčových bodů... 190 // 9.4 Vyhýbejte se informacím typu „jedna paní povídala“... 191 // 9.5 Klíčové body jsou... klíčové... 192 // Kapitola 10: Příklady rozboru práce... 193 // 10.1 Dejme všechno dohromady... 193 // 10.2 Rozbor pracovních činností pro výrobu nárazníků... 194 // 10.3 Příklady rozčlenění práce pro neopakující se základní úkoly... 198 // 10.4 Příklad opakujícího se základního úkolu z oblasti zdravotnictví...201 // 10.5 Oprava běžných chyb při rozboru práce...207 // 10.6 Lze standardizovat i složité odborné úkoly?...212 // 10.7 Rozčlenění práce - kritický krok...217 // Část třetí: Předávání znalostí druhým // Kapitola 11: Příprava na školení...221 // 11.1 Metoda pracovních instrukcí vyžaduje pečlivou přípravu...221 // 11.2 Tvorba plánu zaškolování zaměstnanců pro všestrannost...222 //
11.3 Příprava plánu zaškolování pro jiné typy prací: // Příklad specialisty na štíhlou výrobu...230 // 11.4 Od začátku si určete očekávaný přístup k práci...231 // 11.5 Rozšiřujte obzory zaměstnanců rozvíjením podpůrných schopností...235 // 11.6 Příprava pracoviště...236 // 11.7 Štěstí přeje připraveným...237 // Kapitola 12: Předvedení práce - průběh školicí lekce...239 // 12.1 Tak už to konečně bude?...239 // 12.2 Příprava studenta...240 // 12.3 Předvedení práce...247 // 12.4 Snažte se odvést co nejlepší práci...256 // Kapitola 13: Procvičení práce...257 // 13.1 Příležitost k zamyšlení...257 // 13.2 Bez vnímavosti a pečlivého sledování to nejde...257 // 13.3 Okamžitá zpětná vazba...258 // 13.4 Nechte studenta zkusit si práci bez verbalizace jakýchkoliv informací.259 // 13.5 Student provede úkol a nahlas zopakuje hlavní kroky...261 // 13.6 Student provede úkol a nahlas zopakuje // hlavní kroky spolu s klíčovými body...263 // 13.7 Ověřte si, že student pochopil důvody klíčových bodů...265 // 13.8 Chyby opravujte okamžitě, abyste zabránili špatným návykům...266 // 13.9 Posuďte studentovu zdatnost...266 // 13.10 Předejte studentovi odpovědnost, ale nepřestávejte na něj dohlížet...267 // Kapitola 14: Zvládání složitých situací při zaškolování...269 // 14.1 Nikdo přece netvrdil, že to bude snadné!...269 // 14.2 Zaškolování při běžné rychlosti linky...270 // 14.3 Výuka delších či složitých prací...274 // 14.4 Zaškolování při omezeném množství času...276 // 14.5 Práce vyžadující zvláštní schopnosti a techniky...277 // 14.6 Zaškolování při omezené možnosti ústní komunikace...279 // 14.7 Výuka vizuálních úkolů...280 // 14.8 Rozvíjení správného úsudku a přímých pracovních znalostí...285 // 14.9 Výuka zřídka vykonávaných úkolů...288 //
14.10 Využívání učebních pomůcek...289 // 14.11 Složitých situací je spousta...289 // k // Část Čtvrtá: Ověření znalostí a úspěchu // Kapitola 15: Prověření a návazné kroky pro kontrolu // znalostí a zaručení úspěchu...293 // 15.1 Nasměrujte studenta k soběstačnosti...293 // 15.2 Odpovědnost má vždy školitel...294 // 15.3 Vždy studenta podporujte...294 // 15.4 Vysvětlete studentovi, koho může požádat o pomoc...295 // 1 5.5 Pokroky kontrolujte často...296 // 15.6 Vysvětlete studentovi, že otázky jsou vítány...297 // 15.7 Koučink a podporu studenta postupně snižujte...297 // 15.8 Pomocí meziúrovňového auditu se postarejte, aby byl proces úspěšný.298 // 15.9 Systémy rozvíjení zaměstnanců se neudržují samy...303 // Kapitola 16: Následná organizační podpora // 16.1 // 16.2 // 16.3 // 16.4 // 16.5 // 16.6 // 16.7 // 16.8 // Zkuste to — a odveďte co nej lepší práci... // Rozvíjení zdrojů podle motta „Nejprve do hloubky, až pak do šířky“ // Implementační struktura... // Jak přistupovat k rozvíjení talentu u nerutinních // prací: Příklad inženýra... // Může školení metodou pracovních instrukcí fungovat // i v neštíhlých organizacích?... // Všichni vedoucí odpovídají za rozvoj druhých... // Ověřování účinnosti pomocí mezi úrovňových auditů... // Šíření procesu...
(OCoLC)962340768
cnb002830919

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC