Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1.vyd.
Praha : Auditorium, 2013
378 stran : portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87284-48-3 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 353-372, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001460004
Obsah // Slovo úvodem: ? fenoménu politických procesů 50. let v Československu // I. Jiří Stříbrný před Národním soudem // Život Jiřího Stříbrného do roku 1945 Zahájení trestního stíhání Vztah Stříbrného ? fašismu Vztah Stříbrného ? židovské otázce Vliv Stříbrného na výchovu mládeže Proti Benešovi Druhý bod obžaloby Vyhlášení rozsudku Závěr // II. Právní základy politických procesů // Vznik nového právního řádu // Ochrana lidově demokratické republiky // Nový trestní zákon // Státní soud // Trestní řád soudní // Závěr // III. MÍSTO PROKURATURY V POLITICKÝCH PROCESECH Počátky budování mocenského postavení prokuratury Vznik a působení státní prokuratury // Dovršení mocenského postavení prokuratury Některé aspekty role prokurátora v trestním řízení // IV. Trestní postih účastníků plzeňských protestů // PROTI MENOVÉ REFORME V ROCE I953 // Měnová reforma v roce 1953 Politické procesy v souvislosti s protesty proti měnové reformě v Plzni Rozbor soudních spisů Soudní proces Nečas a spol. // Soudní proces Melka a spol. // Věznění odsouzených Mimosoudní perzekuce // 7 // 19 // 20 // 23 // 26 // ?? // 3ú // 38 // 4i // 44 // 46 // 51 // 51 // 53 // 5ú // 60 // 61 63 // 65 // 65 // 68 // 71 // 76 // 83 // 83 // 88 // 92 // 96 // 99 // IOI // IOI // 4 I Obsah // V. Politické procesy se zemědělci: // Odraz na Chrudimsku a Hlinecku 105 // Historický vývoj a kolektivizace 105
// Období před vyhlášením akce Kulak 108 // Zpráva referenta Vokurky ze 6. září 1950 no // Smernice tří ministru a rozjezd akce Kulak ni // Akce Kulak a její průběh na Chrudimsku a Hlinecku 118 // Případ Bohumila Lenocha 121 // Případ Františka Vápeníka 124 // Případ Josefa Häuscla 125 // Případ Františka Karlíka 126 // Závěr 128 // VI. Perzekuce vesnických boháčů // NA MĚLNICKU A OLOMOUCKÚ I29 // Obecný rámec zemědělské kolektivizace 129 // Akce Kulak na Mělnicku 134 // Vymezení vesnického boháče 136 // Vrchol akce Kulak na Mělnicku 138 // Vesničtí boháči na Olomouckú 140 // Akce Maso 143 // Vysídlování kulaků na Olomouckú // a případ vesnického boháče R. Š. ve Skřípově 144 // Srovnání perzekuce vesnických boháčů // na Olomouckú a Mělnicku 145 // Závěr 147 // VIL Trestní postih odpůrců kolektivizace zemědělství // V AGENDĚ OKRESNÍ PROKURATURY V HUMPOLCI I49 // Specifika hospodářských // a sociálních podmínek oblasti Humpolecká 150 // Agenda okresní prokuratury 153 // Porada okresních // a krajských prokurátorů v roce 1950 156 // Případy využití prokuratury při kolektivizaci zemědělství 160 Vztahy orgánů komunistické strany // a prokuratury na Humpolecku 164 // Okresní prokuratura a „boj o zrno" 167 // Účast okresního prokurátora na perzekučních akcích 172 // Závěr 175 // Obsah I 5 // Vili. Proces s Janem a Olgou Hlachovými 177 // Jan a Olga Hlachovi 178 // Průběh
politického procesu s Pivničkou a spol. 179 // Výslechy - popis celé události 180 // Trestní oznámení a následná žaloba 184 // Hlavní přelíčení 187 // Rozsudek a odvolací líčení 189 // Výkon trestu 191 // Život po vězení a rehabilitace 193 // Závěr 194 // IX. Františka Zemínová 195 // Začátek konce 199 // Procesní divadlo 200 // Dopisy Františky Zemínové z věznice v Pardubicích 202 // X. Za pravdu: Podrobný popis soudního procesu // s Karlem Peckou a spol. 215 // Karel Pecka a časopis Za pravdu 215 // Řízení před státním soudem 220 // Odvolací řízení u Nej vyššího soudu 226 // Obnova řízení s Vladimírem Valentou 231 // Podmíněné propuštění Františka Sádka 233 // Přezkum řízení ve věci obviněných // Karla Pecky a Antonína Režába 235 // Podmíněné propuštění Karla Pecky 236 // Akce Am nestán t 237 // Rehabilitační řízení 238 // Závěr 242 // XI. Případ dvou zběhů: Politický proces // s Dagmar Šimkovou a spol. 245 // Dagmar Šimková 245 // Příběh dvou zběhů 246 // Akce Zběhové 251 // Proces Jaroslav Šíp a spol. 253 // Dagmar Šimková a její úloha v případu 253 // Jaroslav Šíp a další osoby v procesu 256 // Vyšetřování a příprava řízení 258 // Hlavní líčení a rozsudek 263 // 6 I Obsah // Odvolací řízení 267 // Výkon trestu 269 // Rehabilitace 2.71 // Závěr 274 // XII. Právní úprava amnestie jakožto institutu // SOUVISEJÍCÍHO S POLITICKÝMI PROCESY 277
// teoretické vymezení a historické kořeny amnestií 283 // Amnestie v souvislosti s politickými procesy v ČSR 287 // Závěr 3,2 // XIII. Náprava křivd způsobených politickými procesy // FORMOU SOUDNÍ REHABILITACE 315 // Pojem soudní rehabilitace 315 // Vývoj rehabilitací 316 // Počátky soudních rehabilitací 316 // Barákova komise 318 // Kolderova komise 321 // Barnabitská komise 322 // Pillerova komise a druhá vlna rehabilitací 323 // Zákon o soudní rehabilitaci 326 // Rehabilitace po roce 1989 335 // Závěr 342 // English summary 345 // Seznam pramenů, právních předpisů a literatury 353 // Seznam zkratek 373 // Rejstřík 377
(OCoLC)908821060
cnb002661519

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC