Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2015
203 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8091-1 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 173-186, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001460097
OBSAH // ÚVOD S // 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 7 // 1.1 Paradigma speciální pedagogiky...7 // 1.2 Terminologie postižení v kontextu kvality života...11 // 1.3 Zrakové postižení a osobnost...17 // 1.4 Vliv postižení zraku na psychické procesy ílovéka..20 // 2 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU 33 // 2.1 Sebeuréeníjako determinanta života élovéka // s postižením...33 // 2.2 Teoretická východiska inkluzivní pedagogiky...43 // 2.3 Uplatnění společného vzdělávání v evropském // kontextu v praxi...49 // 2.4 Efektivita edukace v inkluzivním prostredí jako základ. // profesní přípravy...61 // 3 VÝZNAM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRO PLYNULÝ // PŘECHOD ZE ŠKOLY DO POVOLÁNÍ 71 // 3.1 Vymezení klíčových kompetencí v mezinárodním kontextu . 71 // 3.2 Klíčové kompetence u osob s postižením zraku...79 // 3.3 Význam sociálních kompetencí pro kvalitu života osob // se zrakovým postižením...86 // 3.4 Koncept sociálního učení u žáků se zrakovým postižením .. 93 // 4 VÝZNAM PŘEDPROFESNÍ A PROFESNÍ PŘÍPRAVY PRO // KVALITU ŽIVOTA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 103 // 4.1 Vzdělávání a profesní příprava žáků s postižením // zraku v České republice...103 // 3 // 4.2 Volba povolání a přechod škola-povolánl u žáků // se zrakovým postižením...112 // 4.3 Problémové oblasti v profesní přípravě a zaměstnávání ...120 // 4.4 Vliv pracovního uplatnění na kvalitu života // osob se zrakovým
postižením...125 // 5 ANALÝZA ÚROVNĚ ZVLÁDÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM A EVALUACE JEJICH ZVLÁDNUTÍ 129 // 5.1 Formulace výzkumného problému a metodologie // výzkumu...129 // 5.2 Komparace hodnocení obtížnosti zvládání kompetencí___134 // 5.3 Vyhodnocení dotazníků v závislosti na stupni a druhu // zrakového postižení a pracovním zařazení dospělých...136 // 5.4 Využití výsledků výzkumného Setření // ve speciálněpedagogické teorii a praxi...154 // SUMMARY 171 // LITERATURA 173 // SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ 187 // JMENNÝ REJSTŘÍK 189 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 195 // 4
(OCoLC)951554816
cnb002798760

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC