Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Galén, [2017]
287 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-294-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001460104
OBSAH // Autorský kolektiv...5 // Úvodem...19 // KAPITOLA 1 // DIAGNOSTIKA V REVMATOLOGII...21 // Jozef Rove n s ký, Vanda Mlynáriková, Elena Košková, Marián Kovalanäk // Fyzikální vyšetření...21 // Diagnostika bolesti...21 // Diagnostika funkčních poruch...24 // Diagnostika anatomických změn...30 // Změny zjistitelné aspekcí...30 // Změny zjistitelné pohmatem...32 // Anamnéza...36 // Radiologické vyšetření...40 // Neinvazivní vyšetření...41 // Klasické rentgenové vyšetření...41 // ® Skiagrafie...41 // Ultrazvukové vyšetření...44 // Izotopová diagnostika...44 // Kostní scintigrafie...45 // Kloubní scintigrafie...46 // Výpočetní tomografie...46 // Vyšetření pomocí magnetické rezonance...47 // Invazivní vyšetření...49 // Myelografie...49 // Artrografie...49 // Angiografie...50 // Přístrojová vyšetření...50 // Artroskopie...50 // Biopsie...50 // Elektromyografie...50 // Elektroneurografie...51 // Dopplerovské vyšetření...51 // Laboratorní vyšetření...51 // Synoviální výpotek...52 // KAPITOLA 2 // MODERNÍ DIAGNOSTIKA UVEITID V OFTALMOLOGI! // Igor Kozák, Jozef Rove n s ký // 60 // KAPITOLA 3 // SOUČASNÉ LÉČEBNÉ MOŽNOSTI V REVMATOLOGII...65 // Jozef Rovenský, Radim Bečvář, Marie Sedláčková, // Agneša Szolnokiová, Alena Tuchyňová // Nesteroidní antiflogistika...65 // Glukokortikoidy...66 // * Aplikace glukokortikoidů per os...67 // * Perorální pulsní terapie...67 // » Intravenózni glukokortikoidní
léčba...67 // * Trvalá glukokortikoidní léčba...68 // Antirevmatika...68 // Antimalarika...69 // Sulfasalazin...69 // Soli zlata...69 // Methotrexát...70 // Cyklofosfamid...70 // Cyklosporin A...70 // Leflunomid...70 // Biologické léky...71 // KAPITOLA 4 // LÉČEBNÉ MOŽNOSTI UVEITID A TRANSPORT LÉČIV...73 // Igor Kozák, Jozef Rovenský // Konzervativní léčba...73 // Antimetabolity...74 // Inhibitory T-buněčné odpovědi...75 // Systémová enzymoterapie...76 // Chirurgická léčba...77 // Operace katarakty...77 // Antiglaukomové operace...77 // Trans pars plana vitrektomie...78 // Transport léčiv...78 // 10 I Oftalmorevmatologie // KAPITOLA 5 // REVMATOIDNÍ ARTRITIDA A OČNÍ PROJEVY...83 // Jozef Rovenský, Peter Bálint, Jozef Lu koč, František Máliš, // Vondo Mlynáriková, Igor Kozák // Klinická charakteristika a současná léčba revmatoidní artritídy...83 // Klinické projevy...83 // Epidemiologie...83 // Etiopatogeneze...84 // Patologická anatomie...86 // Klinický obraz a diagnostika RA...86 // Subjektivní příznaky RA...86 // Objektivní příznaky RA...87 // Postižení jednotlivých kloubů při RA...88 // Mimokloubní postižení u RA...88 // Klasifikační kritéria při RA...89 // Laboratorní nálezy při RA...89 // Další specifická vyšetření...90 // Zobrazovací metody při hodnocení RA...90 // Nemedikamentózní léčba RA...91 // Medikamentózni léčba RA...92 // Oční projevy revmatoidní artritidy a jejich současná
léčba...95 // KAPITOLA 6 // ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDA A OČNÍ PROJEVY...101 // Jozef Rovenský, Géza Bálint, Miloš Krúpa, Igor Kozák // Revmatologická charakteristika ankylozující spondylitidy...101 // Laboratorní vyšetření...102 // Radiologický obraz...102 // Diagnostika...102 // Léčba...105 // ASAS doporučení pro indikaci biologické léčby pro pacienty s AS // a neradiografickou axiální SpA...105 // Oční projevy ankylozující spondylitidy a jejich současná léčba...105 // KAPITOLA 7 // POLYMYALGIA RHEUMATICA, VASKULITIDY A POŠKOZENÍ OKA...107 // Jozef Rovenský, Zdenko Killinger, Dagmar Mozolová, Jozef Michalko, // Viera Štvrtinová, Igor Kozák // Polymyalgia rheumatica a obrovskobuněčná arteritida...107 // Výskyt...108 // OBSAH I 11 // Etiopatogeneze...108 // Klinický obraz...108 // Neurovaskulární projevy při OBA...109 // Postižení končetin při OBA...110 // Další klinické projevy...? // Laboratorní nálezy...112 // Diagnostika...113 // Léčba...117 // Oční projevy u obrovskobuněčné arteritidy...120 // Oční projevy u Takayasuovy arteritidy...121 // Etiopatogeneze...122 // Patologickoanatomický nález...122 // Klinický obraz...122 // Oční příznaky a nálezy...123 // Laboratorní nálezy...123 // Diagnostika...123 // Terapie a prognóza...124 // KAPITOLA 8 // ENTEROPATICKÉ ARTRITIDY A OČNÍ PROJEVY...129 // Jozef Rovenský, Lenko Fra ne ková, Igor Kozák // KAPITOLA 9 // SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATODES A OČNÍ
PROJEVY...132 // Jozef Rovenský, Lenka Franeková, Mária Krátka, Dagmar Mičeková, // Mária Stančíková, Igor Kozák // KAPITOLA 10 // RELABUJÍCÍ POLYCHONDRITIDA A OČNÍ PROJEVY...144 // Jozef Rovenský, Vladimír Bosák, Miloš Krúpa, Igor Kozák // Historie...144 // Epidemiologie...144 // Etiologie a patogeneze...144 // Klinický obraz...145 // Artropatie při relabující polychondritidě...145 // Orgánové projevy relabující polychondritidy...146 // Relabující polychondritida ve vyšším věku...150 // Výskyt relabující polychondritidy s jinými chorobami...150 // Laboratorní výsledky...151 // 12 I Oftalmorevmatologie // Diagnostika...151 // Diferenciální diagnostika...151 // Terapie a prognóza...152 // KAPITOLA 11 // BEH ETOVA CHOROBA A OČNÍ PROJEVY...156 // Jozef Rovenský, Andrea Škublová, Viera Štvrtinová, Igor Kozák // Definice...156 // Výskyt onemocnění...156 // Etiologie a patogeneze...156 // Klinické projevy...157 // Laboratorní nálezy...158 // Histologie...158 // Diferenciální diagnostika...158 // Terapie...159 // Prognóza...159 // Oční projevy při Behgetově chorobě a jejich léčba...159 // KAPITOLA 12 // INFEKČNÍ A REAKTIVNÍ ARTRITIDY...163 // Jozef Rovenský, Lenka Franeková, Igor Kozák // MONOARTIKULÁRNÍ ARTRITIDA...163 // Rentgenologické vyšetření...163 // Termografie...154 // Ultrazvukové vyšetření...164 // Kloubní scintigrafie...154 // Magnetická rezonance...155 // INFEKČNÍ ARTRITIDY...156
Septická artritida...166 // Laboratorní vyšetření...166 // Rtg obraz...167 // Léčba...167 // Gonokoková artritida...169 // Laboratorní vyšetření...169 // Diagnóza...169 // Léčba...169 // Artritida virového původu...170 // Artritida při rubeole...170 // Artritida při virové hepatitidě ?...170 // Artritida při infekční mononukleóze...170 // Artritida při příušnicích...170 // OBSAH I 13 // Tuberkulózni artritída...171 // Laboratorní vyšetření...171 // Rentgenologické vyšetření...171 // Diagnóza...171 // Léčba...171 // Mykotická artritida...171 // Diagnóza...172 // REAKTIVNÍ ARTRITIDY...172 // Reaktivní artritida...172 // Laboratorní vyšetření...172 // Rentgenologický nález...172 // Průběh onemocnění...172 // Léčba...173 // Sexuálně akvírovaná reaktivní artritida...173 // Yersiniová artritida...173 // Laboratorní vyšetření...173 // Rentgenologický nález...174 // Léčba...174 // Artritida při infekci salmonelami...174 // Diagnóza...174 // Léčba...174 // Postdyzenterická artritida...174 // Revmatická horečka...174 // Diagnostika...174 // Laboratorní vyšetření...175 // Léčba...175 // Poststreptokoková artritida...175 // Lymeská artritida...175 // Laboratorní vyšetření...175 // Rentgenologické příznaky...175 // Diagnostika...175 // Léčba...176 // OČNÍ PŘÍZNAKY PŘI INFEKČNÍCH A REAKTIVNÍCH ARTRITIDÁCH...176 // KAPITOLA 13 // SARKOIDÓZA A OČNÍ PROJEVY...178 // Jozef Rovenský, Jozef
Michalko, Dagmar Mozolová, Lenka Franeková, // Viera Štvrtinová, Igor Kozák // Laboratorní vyšetření...178 // Rentgenologický nález...178 // Diagnostika...179 // Léčba...179 // Oční projevy...179 // 14 I Oftalmorevmatologie // KAPITOLA 14 // SYNDROM HYPERMOBILITY A PAGETOVA CHOROBA...181 // Jozef Rovenský, Rodim Bečvář, Zdenko Killinger, Igor Kozák // Syndrom hypermobility...181 // Laboratorní vyšetření...181 // Diagnóza...181 // Oční projevy...181 // Pagetova choroba s kloubním postižením...182 // Laboratorní vyšetření...182 // Léčba...182 // Oční projevy...182 // KAPITOLA 15 // ALKAPTONURIE A OCHRONÓZA...184 // Jozef Rovenský, Vladimír Bošák, Marián Kovalančík, Jozef Lukáč // Klinické příznaky...184 // Historie...184 // Etiologie a patogeneze...185 // Epidemiologie a genetické aspekty...185 // Klinický obraz...187 // Koincidence alkaptonurické ochronózy s jinými onemocněními...191 // Diagnostika...192 // Diferenciální diagnostika...193 // Terapie...194 // KAPITOLA 16 // LYMFOMATOIDNÍ GRANULOMATÓZA A OČNÍ PROJEVY...197 // Jozef Rovenský, Vanda Mlynáriková, Alena Tuchyňová, Igor Kozák // Klinické příznaky...197 // Etiologie ...197 // Výskyt a průběh...197 // Diagnostika...197 // Klinický obraz...198 // Oční projevy...198 // Laboratorní nálezy...198 // Histologické vyšetření...198 // Diferenciální diagnostika...199 // Léčba...199 // OBSAH I 15 // KAPITOLA 17 // SJOGRENŮV SYNDROM...200 // Jozef
Rovenský, Lenko Franeková, Vanda Mlynáriková, Mária Stančíková, Igor Kozák // Klinické příznaky...200 // Historie a epidemiologie...200 // Etiologie a patogeneze...201 // Klinický obraz a diagnostika...201 // Léčba...206 // Oční příznaky při Sjogrenově syndromu...209 // KAPITOLA 18 // KAWASAKIHO CHOROBA A OČNÍ PROJEVY...213 // Jozef Rovenský, Alica Kapellerová, Zdenko Killinger, Regina Krastevová, // Jozef Michalko, Dagmar Mozolová, Viera Štvrtinová, Andrea Škublová, Igor Kozák // Výskyt a incidence...213 // Etiologie a patogeneze...213 // Patologická anatomie...215 // Klinický obraz a laboratorní výsledky...215 // Diferenciální diagnostika...216 // Terapie...216 // Prognóza...217 // Oční projevy při Kawasakiho chorobě...218 // KAPITOLA 19 // CASTLEMANOVA CHOROBA - MULTICENTRICKÁ ANGIOFOLIKULÄRNÍ LYMFOIDNÍ HYPERPLAZIE...221 // Jozef Rovenský, Byung Ro Lee, Igor Kozák // Etiologie... // Klinický obraz... // Laboratorní nálezy... // Průběh onemocnění... // Léčba... // Oční projevy při Castlemanově chorobě // 221 // 221 // 222 // 223 // 223 // 224 // 16 I Oftalmorevmatologie // KAPITOLA 20 // OČNÍ A REVMATOLOGICKÉ KOMPLIKACE PŘI HIV A AIDS...227 // Jozef Rovenský, Byung Ro Lee, Igor Kozák // Bolesti měkkých tkání...227 // Zánětlivé postižení kloubů...228 // Patogeneze zánětlivé artritidy a infekce HIV...230 // Terapie zánětlivé artritidy u pacientů s AIDS...230 // Septické postižení kloubů
a svalů...231 // Infekce HIV a nemoci pojivové tkáně...232 // Infekce HIV a vaskulitida...233 // Oční postižení při HIV/AIDS...233 // KAPITOLA 21 // FAMILIÁRNÍ STREDOMORSKÁ HOREČKA A OČNÍ PROJEVY...240 // Jozef Rovenský, Elon Pras, Igor Kozák // Klinické příznaky...240 // Diagnostika...245 // Molekulový základ...247 // Korelace mezi genotypem a fenotypem...247 // Frekvence nositelů v běžné populaci...248 // Selekční výhoda...249 // Současný stav diagnostiky...249 // Léčba...250 // Oční projevy...250 // KAPITOLA 22 // AUTOINFLAMATORNÍ SYNDROMY A OČNÍ PROJEVY...254 // Jozef Rovenský, Elon Pras, Lenka Franeková, Igor Kozák // Periodické syndromy asociované s receptorem TNF...254 // Klinická manifestace...255 // Patogeneze a genetika TRAPS...256 // Diagnostika...258 // Epidemiologie...258 // Terapie...259 // Prognóza...259 // Familiární stredomorská horečka...259 // Syndrom hyper-IgD...259 // Klinická manifestace...259 // Muckleův-Wellsův syndrom a familiární chladová kopřivka...260 // Familiární chladové syndromy...260 // OBSAH I 17 // Klinické projevy...262 // Diagnostická kritéria...262 // Diferenciální diagnostika...263 // Syndrom PFAPA - periodická horečka, aftózní stomatitida, // faryngitida, adenitida...264 // Etiologie...264 // Diagnostika...264 // Diagnostická kritéria...264 // Léčba...265 // Syndrom CINGA...265 // Klinické příznaky...265 // Oční projevy autoinflamatorních syndromů...265 // Neonatal
Onset Multisystem Inflammatory Disease...266 // Muckleův-Wellsův syndrom...266 // Familiární chladové autoinflamatorní syndromy...266 // Blau syndrom...267 // KAPITOLA 23 // ONEMOCNĚNÍ SE VZTAHEM ? lgG4...271 // Lenka Franeková, Igor Kozák, Jozef Rovenský // Oční postižení při onemocněních se vztahem ke IgG4...272 // KAPITOLA 24 // OČNÍ KOMPLIKACE LÉKŮ POUŽÍVANÝCH V REVMATOLOGII...275 // Igor Kozák // Kortikosteroidy...275 // (Hydroxy) chlorochin...276 // Etanercept...277 // Zkratky...279 // Rejstřík...283 // 18 I Oftalmorevmatologie
(OCoLC)989906968
cnb002894031

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC