Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
323 stran : ilustrace ; 31 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3545-3 (vázáno)
ISBN 9788024635729 (ebook)
ISBN 8024635720 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 314-315 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001460116
Obsah // Předmluva 7 // 1 Úvod // 1.1 Co je teoretická fyzika // 1.2 Fyzikální soustavy 20 // 1.3 Fyzikální principy 21 // 1.4 Historický vývoj teoretické fyziky 21 // 2 Newtonova mechanika 24 // 2.1 Newtonovy zákony 24 // 2.2 Setrvačné síly 29 // 2.3 Soustava volných částic 25 // 2.4 Úlohy 32 // 3 Principy mechaniky 33 // 3.1 Vazbové síly 33 // 3.2 Diferenciální principy 36 // 3.3 Lagrangeova funkce 47 // 3.4 Integrální principy 57 // 3.5 Zákony zachování 70 // 3.6 Principy mechaniky kontinua 74 // 3.7 Úlohy 93 // 4 Základní problémy mechaniky 97 // 4.1 Pohyb volného tělesa v gravitačním poli Země 97 // 4.2 Periodické pohyby 202 // 4.3 Centrální silové pole 223 // 4.4 Keplerova úloha 228 // 4.5 Izotropní prostorový oscilátor 235 // 4.6 Gravitační pole 237 // 4.7 Úloha dvou těles // 4.8 Srážky a rozptyl částic 243 // 4.9 Tuhé těleso 254 // 4.10 Kontinuum 269 // 4.11 Úlohy 279 // 5 Hamiltonův formalismus 287 // 5.1 Hamiltonovy kanonické rovnice 287 // 5.2 Poissonovy závorky a zákony zachování 289 // 5.3 Kanonické transformace 291 // 5.4 Duální povaha pozorovatelných v Hamiltonově formalismu 195 // 5.5 Hamiltonova-Jacobiho rovnice 297 // 5.6 Parametrizace pohybu 200 // 5.7 Poincarého věta o návratu 201 // 5.8 Základní představy statistické mechaniky 202 // 5.9 Integrabilní soustavy, proměnné akce-úhel 207 // 5.10 Úlohy 210 // 6 Speciální teorie relativity 213 // 6.1 Lorentzovy transformace 213 // 6.2 Relativistická mechanika 222 // 6.3 Lagrangeův a Hamiltonův formalismus pro relativistickou částici 230 // 6.4 Lagrangeův formalismus v klasické teorii pole 232 // 6.5 Symetrie prostoročasu a teorém Noetherové 236 // 6.6 Úlohy 242 // 7 Elektromagnetické pole 246 // 7.1 Maxwellovy rovnice 246 // 7.2 Popis bodového náboje pomocí Diracovy ó-funkce 249 // 7.3 Elektromagnetické potenciály 251 //
7.5 Rovnice elektrodynamiky v Minkowského prostoročase 257 // 7.6 Pohyb nabité částice ve vnějším elektrickém a magnetickém poli 259 // 7.7 Lorentzovy transformace potenciálů a polí, invarianty 261 // 7.8 Akce pro soustavu nabitých částic a elektromagnetického pole 263 // 7.9 Úlohy 267 // 8 Elektromagnetické vlny 270 // 8.1 Rovinné elektromagnetické vlny 270 // 8.2 Monochromatické rovinné vlny 275 // 8.3 Monochromatická rovinná vlna na rozhraní 277 // 8.4 Řešení nehomogenních vlnových rovnic 283 // 8.5 Dipólové záření 286 // 8.6 Pole libovolně se pohybujícího náboje 292 // 8.7 Radiační útlum a přirozená šířka spektrální čáry 298 // 8.8 Úlohy 301 // 9 Idea pole v současné fyzice 305 // 9.1 Svět fundamentálních polí a elementárních částic 305 // 9.2 Obecná teorie relativity 306 // 9.3 Fundamentální interakce a princip kalibrační invariance 310 // Literatura 314 // Index 316
(OCoLC)1015679332
cnb002891695

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC