Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Karolinum, 1997.


ISBN 8071844373
Duplicitní ISBN
001460138
Obsah // Úvod...9 // L DÍLO ...15 // Pedagogické dílo ...17 // Horizont pedagogického díla ...18 // Vymezení horizontu ...18 // Kompozice pedagogického díla ...20 // Krása pedagogického díla ...21 // Krása jako měřítko výchovné hodnoty ...24 // Dobrý tvar pedagogického díla ...25 // Rozumění v pedagogickém díle ...27 // Porozumění jako funkce mezi minulostí a přítomností ...28 // Porozumění a pochopení...29 // Porozumění ...31 // Pochopení ...32 // Rezonance ...34 // Pochopení a porozumění v subjekto-objeklovém vztahu ...39 // Znaky a symboly v rozumění a chápání...40 // Poznávací sdělení a sdílení...48 // Situační redukce jako předpoklad porozumění ...50 // Situace a dílo ...31 // Význam v situaci ...52 // Vyzývací komponenty...33 // Význam a kritérium ...34 // Zážitek, jeho funkce a jeho komponenty ...55 // Významová komponenta zážitku - V ...57 // Konstruktivní komponenta zážitku - ?...38 // Expresívni komponenta zážitku - E...59 // Prožitková komponenta zážitku - P ...60 // Pedagogická tematizace zážitku ...63 // ?. MODEL ...67 // Zodpovědnost a reflexe ...68 // Reflektovaná situace jako příběh a jako tvorba...69 // Příběh - následná strukturace...69 // Tvorba - předběžná strukturace ...70 // Možné světy ...  // Život v možných světech ... 72 // Společné rozumění... 74 // Významovost a význam ... // Popis modelu ... 7g // Důraz a kontext ... 7$ // Důraz... 7g
Kontext ... 7g // Psychodidaklická interpretace modelu ... // Od člověka v možnosti k člověku v roli ... // Od člověka v roli k roli v jazyce ... // Od člověka v životě k člověku v možnosti ...gg // Mezi životem a formou ... // Mezi identifikací a distancútcí... // Modality pedagogické situace ... // Modalita dílny... 37 // Modalita divadla ... 92 // Modalita reflexe ... 93 // Modalita života těžkého... 95 // Teoretické kontexty modalit ... // Modálni analýza jako prostředek hodnocení ...20; // ?. OBSAH ...;...10} // Exprese a reflexe ... //  Prese ... // Reflexe ... // Výrazová hra... // Reflektivní dialog ... // Pedagogická tematizace v expresívni výchově ...209 // Námět ... // Věcnost námětu ...270 // Vynoření námětu ... // Prožitek a námět ...2ÍJ // Motiv a námět ... 273 // Prvotní námět ...273 // Druhotný námět...276 // Námět a motivování...277 // Námět jako integrační činitel pedagogického dila ...777 // Úkol ... 279 // Struktura úkolu ...279 // Úkol - nedobře formulovaný problém ...227 // Úkol v pedagogické komunikaci ...223 // Přiléhavost úkolu ...223 // Úkol jako výsledek interpretace ...774 // Kánon shody smyslu ...226 // Kánon aktuálnosti a kánon autonomie... 27 // Kánon celku ...,30 // Cíl ...131 // Žák - zaměstnavatel učitélci ... řd2 // Heleronomní a autonomní přístup k cílům...?? // Formulace cílů jako výraz zodpovědnosti ...D5 // Dialogická formulace cílů ...řd6
// Pohoda a poznání jako cíl ...D7 // IV. KONCEPT ...M // Pojem „koncept" ...I41 // Teoretické zdroje pojmu „koncept " ...443 // Koncept v obsahu zážitku ...I44 // Koncept a prekoncept...144 // Sociokognilivní konflikt ...I43 // Koncept jako tematizovaný obsah zážitku ...I4? // Koncept ve výchovné praxi ...I3® // V. ARTEFILETIKA ...I33 // Tvořivost jako výchozí pojem ...D6 // Čtyři pojetí výtvarné výchovy ...ľ>0 // Art-centricképojetí ...!>>l // Video-centrické pojetí ...Ih2 // Gnozeo-centricképojetí ... I63 // Animo-centrické pojetí...I64 // Pojem artefiletika ...166 // Obsahy arlefiletiky ...f 20 // Obsahové okruhy v artefiletice ...D2 // Obsahové okruhy v pedagogické praxi ...I74 // Osobnost pedagoga v artefiletice ...I73 // Vyjadřovací prostředky v artefiletice ...ř29 // Diskuse ... // UTERATURA... lS‘i

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC