Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vydání druhé, ekonomické
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011
2 svazky : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7290-499-0 (2. díl ; brožováno)
Spoluautor 2. dílu Petr Wawrosz
Na titulní straně 2. dílu uvedeno chybné vročení 2010
Terminologické slovníky
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
2. díl. 303 stran
001460144
Obsah // 1 Místo pro setkání...10 // 1.1 Herní pole se zvláštními nároky...10 // 1.1.1 Omluva a závazek...10 // 1.1.2 Herní pole a jeho svět ...12 // 1.1.3 Kde jsme, kudy se ubíráme, kam směřujeme...13 // 1.2 Horizonty světa fikce...14 // 1.2.1 Fyzická skutečnost a smyslová evidence ...16 // 1.2.2 Duševní realita...18 // 1.2.2.1 Duševní realita jako východisko pro poznávání...18 // 1-2.2.2 Střípek v paměti a potíže s neostrostí ...19 // 1.2.2.3 Roz-poznání a potíže s neostrostí...21 // 1.2.2.3.1 Vzpomínka podobnosti...21 // 1.2.2.3.2 Moje a tvoje skutečnost...24 // 1.2.2.3.3 Jak uchopit vzpomínku? ...25 // 1.2.2.4 Nevědomí ...26 // 1.2.2.4.1 Na prahu vědomí...27 // 1.2.2.4.2 ? čemu je nevědomí?...28 // 1.2.2.4.3 Netušená proměna...29 // 1.2.2.4.4 Zanořené vzpomínky...31 // 1.2.2.4.5 Symbolické příznaky, umělecké symboly a jejich interpretace . .33 // 1.2.2.5 Mezi shodami a rozdílnostmi... 36 // 1.2.2.6 Intuice...40 // 1.2.2.6.1 Inkubace...42 // 1.2.2.6.2 Primární a sekundární intuice ...43 // 1.2.3 Projekce...44 // 1.2.3.1 Projekce - spatřovat „něco v něčem“...45 // 1.2.3.2 Závěrečná projekce ... ?...47 // 1.2.3.3 Jaká projekce, takový zážitek...48 // 1.2.4 Projekce, Já a ti druzí...50 // 1.2.4.1 Regrese - návrat do vlastní historie...50 // 1.2.4.2 Obraz Já - důsledek projekcí...52 // 1.2.4.3 Mrtvé metafory a přenos...54 // 1.2.4.4 Lateralizováný přenos ...57 // 1.2.4.4.1 Jak ne-zemřít
pro svět... 58 // 1.2.4.4.2 Tam a zase zpátky...61 // 1.2.5 Projekce a city...38 // 3 // 1.2.5.1 City a intelekt...63 // 1.2.5.2 City a citová bilance...64 // 1.2.5.3 Emoce rozumu? ...66 // 1.2.6 Výraz a rozštěpený zážitek ...68 // 1.2.6.1 Od rozštěpené projekce ? výrazu... 68 // 1.2.6.2 Výraz jako figura hry a jeho úloha při rozštěpení zážitku...72 // 1.2.6.2.1 Smyslová složka výrazu...72 // 1.2.6.2.2 Ideová složka výrazu ...75 // 1.2.6.2.3 Souvztažnost smyslové a ideové složky výrazu...75 // 1.2.6.2.4 Kulturní podmíněnost smyslové a ideové složky výrazu...76 // 1.2.6.3 Rozštěpení zážitku, vlastnost, role a prop...77 // 1.2.6.4 Pohyb na hranici a jeho reflektování ...80 // 1.2.7 Výrazy a svéta-tvorba ...82 // 1.2.7.1 Uzel na kapesníku...82 // 1.2.7.1.1 Zacházení se souvislostmi a tvorba nového - myšlení, // představivost, fantazie ...82 // 1.2.7.2 Souvislost vzájemných poukazů...83 // 1.2.7.3 Přirozený svět... ...87 // 1.2.7.4 Prodloužení přirozeného světa ve vědě a v uméní...88 // 1.2.8 Fiktivní svět ...89 // 1.2.8.1 Jedinečnost fiktivního světa ...90 // 1.2.8.1.1 Fiktivní svět jako celek a jako řád...90 // 1.2.8.1.2 Verifikace a posuzování hodnot ve světech fikce ...90 // 1.2.8.1.3 Jedinečnost zážitku a konflikt interpretací...90 // 1.2.8.1.4 Sebe-poznání a vzájemné přiblížení...91 // 1.2.8.1.5 Osvobozeni ? poznání?...91 // 1.2.8.2 Vstup do fiktivního světa ...92 // 1.2.8.3 Horizont
fiktivního světa...93 // 1.2.8.4 Napříč vědomím...94 // 1.2.9 V nitru fikce čili cit pro hru ...98 // 1.2.9.1 Začínáme u pravidel?...98 // 1.2.9.2 Položit se do hry... 101 // 1.2.9.3 Kompetence hráče - cit pro hru...102 // 1.2.10 Správnost v kontextech světa hry...104 // 1.2.10.1 Změna jako východisko - alterace a variace...104 // 1.2.10.2 Posuzování v dialogu mezi lidmi ...107 // 1.2.10.3 Překračování přípustného aneb normativní a kreativní chyby . 109 // 1.2.10.4 Neúplnost světa ...112 // 1.2.10.5 Věrohodnost fikce ...116 // 1.2.11 Za hranice hry...117 // 4 // 2 Společnédílo...123 // 2.1 Situace a dílo...123 // 2.1.1 Tvůrčí událost...123 // 2.1.2 Záměr, nebo náhoda?...124 // 2.1.3 Na rozhraní situace a díla ...125 // 2.1.4 Proces i výsledek ...126 // 2.1.5 Rozměr a přehlednost díla...127 // 2.2 Celek a část aneb jak rozumět dílu a jak je soudit ...127 // 2.2.1 O výběru a struktuře...128 // 2.2.2 Změny struktury ...129 // 2.2.3 Změna - variace či alterace díla...130 // 2.2.4 Návraty ? dílu a hermeneutický kruh ...131 // 2.2.5 Tvorba a reflexe ...133 // 3 Dílo ve výchově uměním ...134 // 3.1 Pedagogické dílo a výchova uměním...134 // 3.1.1 Typické rysy pedagogického díla...113 // 3.1.2 Obsah pedagogického díla ...135 // 3.1.2.1 Vymezení obsahu...135 // 3.1.2.2 Otevřené pojetí obsahu...136 // 3.2 Učivo a jeho tvorba ...137 // 3.2.1 Učivo a svět oboru...137 // 3.2.2 Mezi světem oboru a světem
žákovských zkušeností...140 // 3.2.3 Proměny poznání a učivo ...142 // 3.3 Zkušenost žáka jako východisko učiva ...144 // 3.3.1 Prekoncept ...144 // 3.3.2 Koncept...146 // 3.3.2.1 Společné pole výkladu...147 // 3.3.2.2 Rozměr konceptu...148 // 3.3.2.3 Přístup ke konceptu...149 // 3.3.3 Koncept a prekoncept v pedagogice...152 // 3.3.4 Socio-kognitivní konflikt - spor prekonceptů?...152 // 3.4 Koncepty v uměleckém zážitku ...155 // 3.4.1 Umělecký koncept jako ohnisko zážitku ...155 // 3.4.1.1 Umělecký výraz, zážitek a koncept...155 // 3.4.1.2 Sdílení nesdělitelného ...157 // 3.4.1.3 Od zážitku ke konceptu...158 // 3.4.2 Tematické okruhy uměleckých konceptů...159 // 3.4.2.1 Významové koncepty...160 // 3.4.2.2 Konstruktivní koncepty...164 // 3.4.2.3 Empatické koncepty...168 // 5 // 3.4.2.4 Prožitkové koncepty...169 // 3.4.3 Jak se dobírat uměleckého konceptu? ...169 // 3.4.3.1 Téma pro dialog...170 // 3.4.3.2 Konceptualizace námětu...170 // 3.4.3.2.1 Námět a koncept ...171 // 3.4.3.2.2 Od námětu ke konceptům...173 // 3.4.3.2.3 Vzdělávací motiv a reflektivní poznávání konceptu...175 // 3.4.3.2.4 Dekontextualizace a rekontextualizace ...176 // 3.4.3.2.5 Neúplná konceptualizace...178 // 3.5 Učební úlohy...180 // 3.5.1 Učební úloha a učivo...180 // 3.5.1.1 Učební úloha - učivo v akci ...180 // 3.5.1.2 Učební úlohy ve vztahu ? mateřského oboru ...181 // 3.5.2 Zadání učební úlohy ...182 // 3.5.2.1 „Pusťme
se do díla“ ...182 // 3.5.2.2 Motivace a zadání úlohy ...184 // 3.5.2.2.1 Prvotní a pomocná motivace ...185 // 3.5.2.2.2 Motivy...185 // 3.5.2.3 Úloha v dialogu ...187 // 3.5.2.3.1 Srozumitelnost zadání...187 // 3.5.2.3.2 Jádro úlohy...-...188 // 3.5.2.3.3 Úloha a námět ...190 // 3.5.2.3.4 Nestačí jen technika aneb techné a areté...191 // 3.5.2.4 Dialog jako nutnost, rozpor jako východisko...194 // 3.5.2.4.1 Mezi minulostí a budoucností ...195 // 3.5.3 Interpretace učební úlohy...195 // 3.5.4 Zvládání učební úlohy...197 // 3.5.4.1 Doplnění „mezery“ a jeho stupně volnosti ...197 // 3.5.4.2 Individuální a socio-kulturní stránka úlohy...198 // 3.5.4.2.1 Individuální a socio-kulturní verifikace výrazu ...199 // 3.5.4.3 Učení jako hledání...201 // 3.5.5 Přidaná hodnota...201 // 3.6 Nejdůležitější složky a vztahy pedagogického díla...204 // 3.6.1 Základní složky a vztahy...204 // 3.6.2 Čím je zvláštní výchova uměním? ...206 // 4 Artefiletické dílo // 4.1 Aranžování umělecké situace ...212 // 4.1.1 Vstupní vymezení artefiletického díla ...212 // 4.1.2 Nahlédnutí do díla...213 // 4.1.3 Od námětu ? výrazové hře ...219 // 6 // 4.1.3.1 Námět zakládá výrazovou hru a její pravidla ...219 // 4.1.3.1.1 Výrazová hra...220 // 4.1.3.1.2 Výrazová hra ve vztahu ? jejím účastníkům...221 // 4.1.3.1.3 Pravidla výrazové hry ...221 // 4.1.3.2 Vzdělávací motiv ve výrazové hře ...223 // 4.1.4 Reflexe
a reflektivní dialog ...230 // 4.1.4.1 Reflexe v akci ...230 // 4.1.4.2 Reflexe po akci...233 // 4.1.4.2.1 Expresívni interpretace...233 // 4.1.4.2.2 Reflektivní dialog...235 // 4.2 Výraz, komunikace a forma v artefiletickém díle ...237 // 4.2.1 Vyzývací komponenty...237 // 4.2.1.1 Interpretační úloha kontextu ...239 // 4.2.2 Důrazy...240 // 4.2.3 Tři dimenze hry: výraz, komunikace, forma ...241 // 4.2.3.1 Dimenze výrazové hry...241 // 4.2.3.1.1 Výraz...242 // 4.2.3.1.2 Komunikace ...242 // 4.2.3.1.3 Forma ...243 // 4.2.3.2 Dimenze výrazu...248 // 4.2.3.3 Dimenze komunikace ...249 // 4.2.3.4 Dimenze formy...251 // 4.3 Konceptová analýza a hodnocení artefiletického díla...252 // 4.3.1 Hermeneutická identita díla - východisko posuzování...252 // 4.3.1.1 Hermeneutická identita určuje artefiletické dílo...253 // 4.3.2 Konceptová analýza...254 // 4.3.2.1 Myšlenkový obraz díla...254 // 4.3.2.2 Přípravný model díla...256 // 4.3.2.3 Dobrý tvar díla...258 // 4.3.2.4 Dobrý tvar artefiletického díla a umění...260 // 4.3.2.4.1 Co je umění?...260 // 4.3.2.4.2 Kdy je umění?...262 // 4.3.2.5 Konceptová analýza a konceptualizace námětu ...263 // 4.3.3 Krize díla - příležitost ? poznání...264 // 4.3.4 Podoby krize a její reflektování...265 // 4.3.4.1 Oknem do krize a dveřmi z krize ven...266 // 5 Výběr tvůrčích aktivit využitých v artefiletice // (1993-2003) ... 271 // 7
(OCoLC)757677414
cnb002200324

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC