Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016
301 stran : ilustrace ; 24 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7419-241-8 (brožováno)
Studie ; 121. svazek
Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko
Název na CD-ROMu: Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko : data sociologického zkoumání 2014
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a německé resumé
001460245
Obsah // <f ti // Úvod 14 // FRANTIŠEK ZICH, PETRA ANÝŽOVÁ // Kapitola 1 // Proměny a mezigenerační přenos hodnot 38 // PETR MATĚJŮ, PETRA ANÝŽOVÁ // 1.1 Hodnoty jako předmět komparativního zkoumání 38 // 1.2 Základní informace o použitých metodách měření hodnotových // orientací 40 // 1.2.1 Měření hodnotových orientací v Evropském // sociálním výzkumu 47 // 1.2.2 Data a proměnné 48 // 1.3 Hodnotové orientace hlučínské populace v evropském kontextu 50 // 1.3.1 Hodnotové portréty 50 // 1.3.2 Hodnotové typy vyššího řádu 53 // 1.3.3 Vliv sociodemografických charakteristik // na hodnotové orientace 62 // 1.4 Proměna hodnotových orientací ve věkových kohortách 66 // 1.4.1 Mezigenerační přenos hodnot na Hlučínsku 70 // 1.5 Od hodnot ? normám 72 // 1-6 Shrnutí 79 // Kapitola 2 // Sociální kapitál - mezilidská, regionální a institucionální důvěra 85 // PETRA ANÝŽOVÁ, FRANTIŠEK ZICH, PETR MATĚJŮ // 2.1 Koncept sociálního kapitálu a jeho dimenze 85 // 2.2 Měření sociálního kapitálu - mezilidská důvěra a reciproční vztahy // výměny 90 // 2.2.1 Akumulace sociálního kapitálu v klíčových sociálních skupinách 95 // 2.3 Institucionální sociální kapitál a důvěra ve veřejné instituce // 2.3.1 Role kolektivního kapitálu v občanské společnosti // 2.3.2 Politický aspekt institucionálního sociálního kapitálu Hlučíňanů // 2.4 Shrnutí // 106 // 108 // 110 // 113 // Kapitola
3 // Sociální identita hlučínské pospolitosti // FRANTIŠEK ZICH // 3.1 ? otázce pojetí sociální identity // 3.1.1 Územní (regionálni) identita // 3.1.2 Územní identita a hodnotový systém // 3.2 Otázka národní identity Hlučíňanů // 3.2.1 Být Slezanem, Čechem, nebo obojím? // 3.2.2 Hodnotové orientace a národnostní cítění // 3.2.3 Historické vědomí Hlučíňanů // 3.3 Individualismus a kolektivismus v kontextu sociální identity // 3.4 Shrnutí // 114 // 114 // 117 // 122 // 126 // 130 // 134 // 138 // 141 // 147 // Proměny hlučínské religiozity a hodnotové struktury hlučmskeho katolíka // PETRA ANÝŽOVÁ, HELENA KUBÁTOVÁ, FRANTIŠEK ZNEBEjÁNEK // 4.1 Religiózní a kulturní prostředí Hlučínska // 4.2 Analýza hlučínské religiozity v evropském kontextu // 4.2.1 Deklarovaná víra a náboženské vyznání // 4.2.2 Role náboženství a křesťanská ortodoxie // 4.2.3 Náboženská praxe a individualizace zbožnosti // 4.3 Hodnotový portrét hlučínského katolíka // 4.3.1 Hodnoty vázané na kolektivní zájmy // 4.3.2 Hodnoty vázané na individuální zájmy  // 4.3.3 Srovnání hodnotových dimenzí mezi hlučínskými věřícími a nevěřícími // 4.3.4 Soustava norem: mezilidská a společenská morálka // 4.4 Shrnutí // 149 // 154 // 155 158 160 165 165 167 // 169 // 171 // 173 // 8 // // Kapitola 5 // Rodina a kariéra ve světle hodnot a víry // PETRA ANÝŽOVÁ, HELENA KUBÁTOVÁ, PETR MATĚJŮ // 175
// 5.1 Postoje ? rodinnému životu a manželství 179 // 5.1.1 Postoje ? rodině a religiozita 179 // 5.1.2 Postoje ? rodině a mezigenerační solidarita 182 // 5.1.3 Mezigenerační solidarita a vícegenerační bydlení 184 // 5.2 Mezigenerační proměna výchovných stylů 184 // 5.2.1 Podoba výchovných stylů v hlučínské populaci 184 // 5.2.2 Vliv hodnotových orientací a vzdělání rodičů // na jejich výchovný styl 189 // 5.2.3 Vliv vzdělání, religiozity a hodnot respondenta na vlastní // styl výchovy dětí 191 // 5.3 Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností 193 // 5.3.1 Rozdíly v příklonu ? preferenčním typům // v závislosti na vzdělání 195 // 5.3.2 Vliv společenského kontextu na pracovně-profesní // orientaci žen 197 // 5.4 Shrnutí 202 // Kapitola 6 // Pracovitost a požitkářství - spolu, nebo proti sobě? 205 // ONDŘEJ ROUBAL, PETR MATĚJŮ // 6.1 Hédonismus jako specifická hodnotová konfigurace 205 // 6-2 Hédonismus, askeze a práce v kontextu sociologické reflexe 208 // 6.2.1 Protestantská etika a „kult odložené radosti" 208 // 6.2.2 Od „kultu odložené radosti" ke „kultu okamžiku" 209 // 6.3 Práce a hédonismus v hodnotovém světě 211 // 6.3.1 Od „kultu okamžiku" ? alternativnímu hédonismu 212 // 6.4 Hédonismus v současné hlučínské pospolitosti 216 // 6.4.1 Vazby hédonismu a dvojího pojetí práce na pohlaví, // věk a religiozitu 221 // 6.5 Shrnutí 255 // 9 // Závěr // FRANTIŠEK
ZICH, PETRA ANÝŽOVÁ // Použitá literatura Přílohy // Příloha I Testované položky PVQ škály v Evropském sociálním výzkumu // Příloha II Metodologický přístup ? měření hodnot Příloha lil Zdroje datových souborů // Seznam grafů a tabulek // Summary // Zusammenfassung O autorech Rejstřík jmenný Rejstřík věcný // 228 // 237 // 253 // 254 256 261 // 267 // 278 // 285 // 293 // 296 // 299
(OCoLC)970632920
cnb002840466

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC