Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Čtvrté přepracované vydání
[Průhonice] : Professional Publishing, 2017
225 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-906594-8-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 221-222 a rejstřík
Anglické resumé
001460258
Obsah // 1 Navržení dotazníku...13 // 1.1 Formulace dotazu...13 // 1.2 Škály odpovědí...16 // 1.3 Príklad dotazníku...77 // 2 Vytvoření datového souboru...23 // 2.1 Typy proměnných...23 // 2.2 Popis proměnných a jejich hodnot...26 // 2.3 Problematika chybějících údajů...32 // 3 Analýza jednotlivých proměnných...37 // 3.1 Rozdělení četností...37 // 3.1.1 Tabulky rozdělení četností...37 // 3.1.2 Grafy rozdělení četností...42 // 3.1.3 Zacházení s vícehodnotovými odpověďmi...44 // 3.2 Popisné charakteristiky...50 // 3.2.1 Nominální proměnná...50 // 3.2.2 Ordinální proměnná...53 // 3.2.3 Kvantitativní proměnná...55 // 3.2.4 Grafické zobrazení...60 // 3.3 Bodové a intervalové odhady...62 // 3.3.1 Odhady relativních četností...62 // 3.3.2 Odhady míry polohy...63 // 3.3.3 Odhady měr variability...64 // 3.4 Testování hypotéz o četnostech kategorií...65 // 3.4.1 Binomický test...67 // 3.4.2 Chí-kvadrát test dobré shody...73 // 3.4.3 Testy porovnávající četnosti dvou kategorií...75 // 3.4.4 Znaménkové schéma odchylek...78 // 4 Analýza závislostí...81 // 4.1 Dvourozměrné rozdělení četností...81 // 4.2 Principy zjišťování závislosti dvou proměnných...85 // 4.3 Testové statistiky a míry závislosti...87 // 4.3.1 Tabulka pro dvě nominální proměnné...87 // 4.3.2 Tabulka pro dvě ordinální proměnné...100 // 4.3.3 Tabulka s ordinální vysvětlovanou proměnnou...109 // 4.3.4 Tabulka pro
dvě kvantitativní proměnné...111 // 4.3.5 Tabulka s kvantitativní vysvětlovanou proměnnou...114 // 4.3.6 Čtyřpolní tabulka (pro dvě dichotomické proměnné)...116 // 4.3.7 Tabulka pro tři proměnné (2 dichotomické a 1 vícekategoriální)... 136 // 5 Porovnání souborů...147 // 5.1 Testy pro dva závislé výběry...148 // 5.2 Testy pro více než dva závislé výběry...757 // 5.3 Testy pro dva nezávislé výběry...162 // 5.4 Testy pro více než dva nezávislé výběry...165 // 6 Modely jednostranné závislosti...173 // 6.1 Klasifikační stromy...774 // 6.2 Logistická regrese...777 // 7 Zjišťování podobnosti kategorií...193 // 7.7 Shluková analýza...194 // 7.2 Vícerozměrné škálování...204 // 7.3 Korespondenční analýza...206 // Příloha - Vyhledávání kvantilů a hodnot pravděpodobnostní a distribuční funkce vybraných pravděpodobnostních rozdělení pomocí systému IBM SPSS Statistics...217 // Literatura...221 // Rejstřík...223 // Summary // 225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC