Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání: první
Praha : Zdravotnický vzdělávací institut, [2016]
461 stran : barevné ilustrace ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-906471-0-7 (vázáno)
001460269
8 // OBSAH // OBSAH // ÚVODNÍ SLOVO... // PROMLUVA KE ČTENÁŘI...15 // PODĚKOVÁNÍ... // PROČ A JAK?... // PŘEHLEDNĚ A BEZ SLOŽITÉ MATEMATIKY...19 // JAZYKOVÁ, ČÍSELNÁ A SOUVISEJÍCÍ KONVENCE...21 // 1 TO NEJÚCHVATNĚJŠÍ Z FYZIKY...23 // 1.1 POJEM ČASU V HISTORICKÉM KONTEXTU...24 // 1.1.1 6 ZNÁMÝCH + 1 NEZNÁMÁ...24 // 1.1.2 MĚŘENÍ ČASU...25 // 1.1.3 UNIVERSAL TIME - UNIVERZÁLNÍ ČAS...26 // 1.1.4 MEZINÁRODNÍ ATOMOVÝ ČAS...26 // 1.1.5 KOORDINOVANÝ SVĚTOVÝ ČAS...27 // 1.2 NA POČÁTKU BYLA PLACKA...27 // 1.3 THALES...28 // 1.4 PYTHAGORAS - ZAKLADATEL TÉMĚŘ VŠEHO...29 // 1.5 ANAXAGORAS - RANÉ TUŠENÍ SOUVISLOSTÍ...30 // 1.6 DEMOKRITOS...30 // 1.7 ARISTOTELES...31 // 1.8 EUKLIDES...33 // 1.9 ARISTARCHOS URČIL POMĚRY VE SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ...34 // 1.10 ARCHIMEDES...36 // 1.10.1 PARALAXA...37 // 1.11 ERATOSTHENES URČIL VELIKOST ZEMĚ, A NEJEN TO!...37 // 1.11.1 REÁLNÁ DATA I PRO MĚSÍC A SLUNCE...39 // 1.12 VZNIK TRIGONOMETRIE...40 // 1.13 TRIUMF JEDNOTLIVCŮ A OMEZENOST CELKU...40 // 1.14 OBDOBÍ TÁPÁNÍ...42 // 1.14.1 PTOLEMAIŮV GEOCENTRICKÝ HYBRIDNÍ MODEL...43 // 1.14.2 ROGER BACON...44 // OBSAH // 9 // 1.15 ASIE PŘEBÍRÁ POCHODEŇ...44 // 1.15.1 ARYABHATA...44 // 1.15.2 BRAHMAGUPTA...45 // 1.15.3 AL-CHOREZMÍ...45 // 1.15.4 ALHAZEN...45 // 1.15.5 AL-BIRÚNÍ...45 // 1.16 ROZVOJ TRIGONOMETRIE...47 // 1.16.1 ZA VŠÍM HLEDEJ TROJÚHELNÍK...51 // 1.17 LEONARDO DA VINCI A POČÁTEK RENESANCE...54 // 1.18 JAK KOPERNÍK ZNOVUOBJEVIL
PRAVDU...55 // 1.19 GIORDANO BRUNO - OBĚŤ TMÁŘSTVÍ...57 // 1.19.1 DĚJINNÝ PARADOXON...59 // 1.19.2 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI...60 // 1.19.3 HYPATIA Z ALEXANDRIE...61 // 1.20 TYCHO BRAHE - SKVĚLÝ POZOROVATEL...62 // 1.21 LUDOLPH VAN CEULEN...63 // 1.22 KEPLER - MUŽ, KTERÝ OBJEVIL ELIPSY...63 // 1.23 GALILEO GALILEI...65 // 1.23.1 POHYBOVÉ ZÁKONY GALILEA...66 // 1.23.2 ASTRONOMICKÉ OBJEVY GALILEA...67 // 1.23.3 PRINCIP RELATIVITY A ZÁKON SETRVAČNOSTI...68 // 1.23.4 INERCIÁLNÍ VZTAŽNÁ SOUSTAVA...69 // 1.23.5 GALILEO JAKO OBJEVITEL GRAVITACE...69 // 1.23.6 GALILEO KONTRA CÍRKEV...70 // 1.24 RENÉ DESCARTES...74 // 1.25 CHRISTIAAN HUYGENS...75 // 1.26 ROBERT HOOKE...76 // 1.27 SIR ISAAC NEWTON - NEJVĚTŠÍ Z NEJVĚTŠÍCH...77 // 1.27.1 ZÁKON SETRVAČNOSTI (1. NEWTONŮV ZÁKON)...78 // 1.27.2 ZÁKON SÍLY (2. NEWTONŮV ZÁKON)...78 // 1.27.3 ZÁKON AKCE A REAKCE (3. NEWTONŮV ZÁKON)...79 // 1.27.4 GRAVITAČNÍ ZÁKON...79 // 1.27.5 ABSOLUTNO ČASU A PROSTORU...80 // 1.28 GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ...81 // 1.29 DIFERENCIÁLNÍ MATEMATIKA...82 // 1.29.1 INTEGRÁL...83 // 1.29.2 DERIVACE...84 // 10 // OBSAH // 1.30 HVĚZDNÁ ABERACE...85 // 1.31 HENRY CAVENDISH...86 // 1.32 ZÁKONY ZACHOVÁNÍ...86 // 1.32.1 ZÁKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI...86 // 1.32.2 ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE...87 // 1.32.3 ZÁKONY ZACHOVÁNÍ JAKO PROJEV SYMETRIE...88 // 1.33 LEON FOUCAULT...89 // 1.34 PRAVDA O HVĚZDÁCH A GALAXIÍCH...90 // 1.35 ELEKTROMAGNETISMUS...91 // 1.35.1 COULOMBŮV ZÁKON...91
// 1.35.2 MICHAEL FARADAY...92 // 1.35.3 JAMES CLERK MAXWELL...92 // 1.35.4 PERMITIVITA...93 // 1.35.5 PERMEABILITA...93 // 1.35.6 IMPEDANCE VAKUA...93 // 1.35.7 PLANCKOVA KONSTANTA...94 // 1.36 JAK SE MĚŘILA RYCHLOST SVĚTLA...94 // 1.37 VAKUUM A ÉTER...95 // 1.37.1 MICHELSON-MORLEY EXPERIMENT...96 // 1.38 JAK EINSTEIN ŠOKOVAL SVĚT...96 // 1.38.1 SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY (STR)...97 // 1.38.2 JAK MINKOWSKI OBJEVIL ČASOPROSTOR...105 // 1.38.3 OBECNÁ TEORIE RELATIVITY (OTR)...111 // 1.38.4 JE EINSTEIN JEDINÝM AUTOREM TEORIE RELATIVITY?...122 // 1.39 POST EINSTEINOVSKÁ KOSMOLOGIE...129 // 1.39.1 EDWIN HUBBLE...129 // 1.39.2 VELKÝ TŘESK...131 // 1.39.3 TEMNÁ HMOTA...134 // 1.39.4 TEMNÁ ENERGIE...136 // 1.39.5 ČERNÉ DÍRY...136 // 1.39.6 STRUNOVÁ TEORIE...139 // 1.40 VESMÍR V SOUČASNÉ PERSPEKTIVĚ...140 // 1.41 ČASOVÁ OSA // 143 // OBSAH // 11 // 2 LESK A BÍDA MODERNÍ FYZIKY...149 // 2.1 ZEMŘEL GIORDANO BRUNO ZBYTEČNĚ?...151 // 2.2 NEKONZISTENTNÍ POCHOPENÍ ČASOPROSTORU...155 // 2.2.1 MINKOWSKI A EINSTEIN...156 // 2.3 EKVIVALENCE GRAVITACE A ZRYCHLENÍ...158 // 2.4 JAK DLOUHÁ JE METROVÁ TYČ ???...161 // 2.5 ILUSTRAČNÍ PARADOX...164 // 2.6 PŘÍBĚH MIONU...166 // 2.7 ... POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU MIONU...168 // 2.8 PARADOX DVOJČAT...171 // 2.9 GPS JAKO „DŮKAZ“ PLATNOSTI TR...177 // 2.9.1 JAK FUNGUJE GPS...178 // 2.9.2 CO TVRDÍ TR?...182 // 2.9.3 A CO TVRDÍ TČ?...183 // 2.9.4 GPS A REÁLNÝ SVĚT...184 // 2.10 POUND-REBKA EXPERIMENT...187
// 2.10.1 A CO TVRDÍ TČ?...189 // 2.11 OHYB SVĚTLA V GRAVITAČNÍM POLI SLUNCE DLE TR...192 // 2.12 STÁČENÍ PERIHELIA DLE TR...193 // 2.13 CESTOVÁNÍ KE HVĚZDÁM DLE TR...195 // 2.13.1 OPTIMISTICKÝ PARADOX...196 // 2.13.2 SYMETRICKÝ PARADOX...197 // 2.14 JEŠTĚ JEDEN PARADOX JAKO BONUS...198 // 2.15 CO ŘÍKÁ ASTRONOMIE?...198 // 2.15.1 VAKUUM NENÍ VAKUUM...199 // 2.15.2 LETÍME RYCHLOSTÍ 370 km/s...200 // 2.15.3 RELIKTNÍ ZÁŘENÍ...200 // 2.15.4 MAPA VESMÍRU NENÍ RELATIVNÍ...202 // 2.15.5 ČERNÉ DÍRY?...204 // 2.16 TEMNÉ SÍLY?...205 // 2.17 POHÁDKY NA DOBROU NOC...209 // 2.18 FILOSOFIE JE KLÍČEM...212 // 2.18.1 RELATIVISMUS...213 // 2.18.2 RACIONALISMUS A REALISMUS...219 // 2.18.3 KRITIKA RELATIVISMU...221 // 12 // OBSAH // 2.19 KRITIKA TEORIE RELATIVITY...224 // 2.19.1 PROBLÉM FYZIKY NA POČÁTKU 20. STOLETÍ...226 // 2.19.2 PROBLÉM PŘETRVÁVÁ...228 // 2.19.3 HYPERTROFIE VĚDY A ÚLOHA BADATELŮ...233 // 3 TEORIE ČASU...235 // 3.1 JÁ I TY STOJÍME NA RAMENOU OBRŮ...236 // 3.2 ZÁKLADNÍ DEFINICE...236 // 3.2.1 OBJEKT...237 // 3.2.2 HMOTA...237 // 3.2.3 ČASOPROSTOR (PROSTOR)...241 // 3.2.4 POHYB...242 // 3.2.5 GRAVITAČNÍ POTENCIÁL...244 // 3.2.6 DĚJ...246 // 3.2.7 UDÁLOST...246 // 3.2.8 POJMOVÁ MAPA...246 // 3.2.9 DĚJ Z INTERNÍHO A EXTERNÍHO POHLEDU...247 // 3.4 EUKLIDOVSKÝ 4D PROSTOR...248 // 3.4.1 ZÁKON 4D PROSTORU...248 // 3.4.2 KOMENTÁŘ ? ZÁKONU...249 // 3.4.3 MĚSÍC JE VZDÁLEN OD ZEMĚ 1,25 SEKUNDY!...262 // 3.4.4 GEOMETRIE
ČASOPROSTORU...265 // 3.4.5 JEDNOTKOVÁ KRUŽNICE...269 // 3.4.6 HMOTNOST A ENERGIE...289 // 3.4.7 RESUMÉ PRO LIMITNÍ POHYBOVÉ STAVY...296 // 3.4.8 CESTOVÁNÍ KE HVĚZDÁM...299 // 3.4.9 RESUMÉ ? ZÁKONU 4D PROSTORU...304 // 3.5 SYMETRIE POHYBU...308 // 3.5.1 ZÁKON SYMETRICKÉHO POHYBU...308 // 3.5.2 KOMENTÁŘ ? ZÁKONU...309 // 3.5.3 VŮČI ČEMU SE HMOTA POHYBUJE?...310 // 3.5.4 SYMETRIE POHYBU = ZACHOVÁNÍ HMOTNÉHO STŘEDU...311 // 3.5.5 PROSTOROVÁ KRUŽNICE DVOU OBJEKTŮ...313 // 3.5.6 SITUACE PŘED VÝSTŘELEM...315 // 3.5.7 SITUACE PO VÝSTŘELU...316 // 3.5.8 SKLÁDÁNÍ RYCHLOSTÍ...322 // 3.5.9 SYMETRIE POHYBU JE SYMETRICKÁ...326 // 3.5.10 RESUMÉ ? ZÁKONU SYMETRICKÉHO POHYBU...327 // OBSAH // 13 // 3.6 GRAVITACE...332 // 3.6.1 gravitační zákon symetrického pohybu...332 // 3.6.2 KOMENTÁŘ K ZÁKONU...334 // 3.6.3 GRAVITACE DLE GALILEA...337 // 3.6.4 GRAVITACE DLE NEWTONA...338 // 3.6.5 TRAJEKTORIE SLUNCE...346 // 3.6.6 SLAPOVÉ SÍLY...352 // 3.6.7 STÁČENÍ MERKUROVA PERIHELIA...354 // 3.6.8 OHYB SVĚTLA V GRAVITAČNÍM POLI...360 // 3.6.9 GRAVITAČNÍ RUDÝ POSUV...363 // 3.6.10 BÁJNÉ ČERNÉ DÍRY...367 // 3.6.11 TEMNÁ HMOTA VE SVĚTLE POZNÁNÍ...369 // 3.6.12 GRAVITAČNÍ PROBLÉM 2 TĚLES VE 4D ČASOPROSTORU...374 // 3.6.13 KOSMICKÉ RYCHLOSTI 4D ČASOPROSTORU...381 // 3.6.14 CO VYJADŘUJE ZÁHADNÁ GRAVITAČNÍ KONSTANTA?...383 // 3.6.15 GRAVITAČNÍ POTENCIÁL...388 // 3.6.16 RESUMÉ KE GRAVITACI...392 // 3.7 RESUMÉ ? TEORII ČASU...401
// 4 PROVEĎME EXPERIMENT!...413 // 4.1 VÍTEJTE V ABSURDISTÁNU...414 // 4.2 OBĚ TEORIE V PŘÍMÉM POROVNÁNÍ...419 // 4.3 SOUVISLOSTI STR A OTR...425 // 4.4 DLE TR: VŠE PODMIŇUJE GRAVITAČNÍ POTENCIÁL...428 // 4.5 FAKTA O SYSTÉMU GPS...431 // 4.6 NECHŤ ROZHODNE REALITA...436 // 4.6.1 MODEL SLUNEČNÍ SOUSTAVY...436 // 4.6.2 GRAVITAČNÍ POSUV NESOUVISÍ S ČASEM...436 // 4.6.3 PÁD HODIN VE VAKUU...439 // 5 FYZIKA V ZAJETÍ RELATIVISMU...441 // 5.1 FILOSOFICKÉ RESUMÉ...444 // 6 KDO HLEDÁ - NAJDE!...449 // ZÁVĚREČNÉ SLOVO AUTORA // 459
(OCoLC)989948271
cnb002802202

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC