Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
208 stran : ilustrace, 1 faksimile ; 24 cm + 1 DVD video

objednat
ISBN 978-80-247-5632-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
České a anglické resumé
001460279
Obsah // Předmluva ke druhému vydání 13 // Úvod (Jiří Málek) 14 // 1 Historie anesteziologie (Jiří Pokorný, Jiří Málek) 15 // 1.1 Horace Wells a oxid dusný 15 // 1.2 Mortonův úspěch 16 // 1.3 Historie místní anestezie 17 // 1.4 Začátky anestezie v Českých zemích 18 // 1.5 Vznik samostatného oboru v Československu 18 // 2 Základní pojmy a rozdělení anestezie (Jiří Málek) 22 // 2.1 Základní pojmy 22 // 2.2 Rozdělení anestezie 22 // 3 Inhalační anestezie (Jiří Málek) 25 // 3.1 Úvod 25 // 3.2 Plynná inhalační anestetika 25 // 3.3 Kapalná inhalační anestetika 26 // 3.4 VIMA 28 // 3.5 Anesteziologické dýchací systémy a anesteziologický přístroj (Jiří Málek) . 28 // 3.5.1 Zdroj medicinálních plynů 28 // 3.5.2 Charakteristika anesteziologických systémů 30 // 3.5.3 Přídavná zařízení anesteziologického přístroje 32 // 3.5.4 Kontrola anesteziologického přístroje před celkovou anestezií. 32 // 4 Nitrožilní anestetika, benzodiazepiny (Ladislav Hess) 34 // 4.1 Nitrožilní anestetika 34 // 4.2 Benzodiazepiny 37 // 5 Opioidy (Jiří Málek) 40 // 5.1 Morfiniformní analgetika používaná v anesteziologii 41 // 5.1.1 Morfin 41 // 5.1.2 Petidin 41 // 5.1.3 Fentanyl 42 // 5.1.4 Sufentanil 42 // 5.1.5 Alfentanil 43 // 5.1.6 Remifentanil 43 // 5.2 Agonisté κ - antagonisté μ receptorů 44 // 5.2.1 Nalbufin 44 // 5.3 Antidota opioidů 44 // 7 // 6 Svalová relaxanda (Jiří Málek) 45 // 6.1 Svalová relaxanda depolarizující 45 // 6.2 Svalová relaxanda nedepolarizující 47 // 6.2.1 Dlouhodobá 48 // 6.2.2 Střednědobá 48 // 6.2.3 Krátkodobá 49 // 6.3 Sledování účinku svalových relaxandi 49 // 6.4 Antagonizace účinku nedepolarizujících svalových relaxancií 49 // 7 Doplňovaná anestezie (Jiří Málek) 51 // 8 Lokální anestetika (Michal Horáček) 52 // 8.1 Tři generace lokálních anestetik 52 //
8.1.1 První generace lokálních anestetik - aminoestery 52 // 8.1.2 Druhá generace lokálních anestetik - aminoamidy 54 // 8.1.3 Třetí generace lokálních anestetik - "chirální kainy" 54 // 8.2 Trojí mechanismus účinku lokálních anestetik 54 // 8.2.1 Klasický lokálně anestetický účinek 55 // 8.2.2 Účinky lokálních anestetik na další buněčné struktury - účinky // modulující blokádu i toxicitu 55 // 8.2.3 Alternativní účinky lokálních anestetik 56 // 8.3 Tři nej důležitější vlastnosti lokálních anestetik 57 // 8.3.1 Rychlost nástupu účinku (latence) 57 // 8.3.2 Mohutnost účinku (potence) 58 // 8.3.3 Trvání účinku lokálních anestetik 58 // 8.4 Farmakokinetika lokálních anestetik 58 // 8.5 Nežádoucí reakce na lokální anestetika 61 // 8.5.1 Alergie na lokální anestetika 61 // 8.5.2 Toxicita - kardiotoxicita a neurotoxicita 62 // 8.5.3 Terapie toxických reakcí v důsledku podání lokálních anestetik 64 // 8.5.4 Prevence toxických reakcí 66 // 8.6 Přehled látek používaných v současnosti 66 // 8.6.1 Lidokain 66 // 8.6.2 Trimekain 66 // 8.6.3 Bupivakain 67 // 8.6.4 Ropivakain 67 // 8.6.5 Levobupivakain 67 // 8.7 Adjuvancia ? lokálním anestetikům (Dušan Mach) 68 // 8.7.1 Adjuvancia u centrálních blokád 69 // 8.7.2 Adjuvancia u periferních blokád 69 // 9 Kombinovaná anestezie (Jiří Málek) 71 // 10 Příprava pacienta před anestezií (Alice Kurzová) 72 // 10.1 Vyšetření pacienta před plánovaným podáním celkové nebo místní // anestezie 72 // 10.2 Klasifikace celkového fyzického stavu před anestezií 73 // 10.3 Predoperační vyšetření 75 // 10.3.1 Doba platnosti vyšetření 76 // 10.3.2 Odložení operačního výkonu 76 // 10.3.3 Doporučená laboratorní vyšetření 76 // 10.4 Vlastní předanestetické vyšetření 78 // 10.5 Informovaný souhlas pacienta s anestezií 80 // 10.6 Premedikace 80 //
10.7 Látky používané k premedikaci 81 // 10.7.1 Vagolytika 82 // 10.7.2 Opioidy a další analgetika 82 // 10.7.3 Antihistaminika 82 // 10.7.4 Alfa2-sympatomimetika 83 // 10.7.5 Neuroleptika 83 // 10.7.6 Látky používané ke snížení objemu a kyselosti žaludečního // obsahu 84 // 10.7.7 Antiemetika 84 // 10.8 Bezprostřední příprava před anestezií 84 // 10.8.1 Bezprostřední příprava před plánovaným výkonem 84 // 10.8.2 Anestezie pro neodkladné a akutní výkony 85 // 11 Základní anesteziologické postupy (Jiří Málek, Jan Šturma) 86 // 11.1 Zajištění dýchacích cest v anestezii 86 // 11.1.1 Obličejová maska 86 // 11.1.2 Vzduchovody 86 // 11.1.3 Tracheální rourka a tracheální intubace 87 // 11.1.4 Supraglotické pomůcky na zabezpečení průchodnosti // dýchacích cest 97 // 11.1.5 Invazivní postupy zajištění dýchacích cest 99 // 12 Zajištění žilního přístupu (Jiří Málek) 101 // 12.1 Kanylace periferní žíly 101 // 12.2 Kanylace centrální žíly 101 // 12.3 Intraoseální přístup 102 // 12.4 Kanylace arterie 102 // 13 Průběh celkové anestezie (Jiří Málek) 103 // 14 Lokoregionální anestezie (Pavel Michálek) 105 // 14.1 Topická anestezie 105 // 14.2 Infiltrační anestezie 106 // 14.3 Intravenózni regionální anestezie 106 // 14.4 Okrsková anestezie 106 // 14.5 Svodná anestezie 107 // 14.5.1 Blokáda cervikálního plexu 108 // 14.5.2 Svodná anestezie v oblasti horní končetiny 108 // 14.5.3 Svodná anestezie v oblasti dolní končetiny 111 // 14.5.4 Svodná anestezie v oblasti trupu (mimo centrální míšní blokády) 113 // 14.5.5 Centrální míšní blokády // 116 // 15 Monitorování a dokumentace v anesteziologii (Jan Šturma) 120 // 16 Léčba pooperační bolesti (Jiří Málek) 123 //
16.1 Terapeutické možnosti 124 // 16.1.1 Nefarmakologické postupy 124 // 16.1.2 Farmakoterapie 124 // 16.2 Základní přehled používaných látek 127 // 16.2.1 Neopioidní analgetika 127 // 16.2.2 Nesteroidní protizánětlivé léky 127 // 16.2.3 Opioidy 129 // 16.3 Volba pooperační analgezie podle jednotlivých typů operací 131 // 16.3.1 Výkony s předpokládanou malou pooperační bolestí 131 // 16.3.2 Výkony s předpokládanou střední pooperační bolestí 131 // 16.3.3 Výkony s předpokládanou velkou pooperační bolestí 131 // 16.4 Pooperační analgezie u geriatrických pacientů 131 // 16.5 Pooperační analgezie u dětí (Vladimír Mixa) 132 // 16.5.1 Krátké operační výkony 133 // 16.5.2 Střední operační výkony 133 // 16.5.3 Velké operační výkony 134 // 16.6 Pooperační analgezie u ambulantních operací 134 // 17 Komplikace během anestezie (Jiří Málek, Dušan Mach) 136 // 17.1 Riziko úmrtí nemocného 136 // 17.2 Maligní hypertermie 136 // 17.3 Centrální anticholinergní syndrom (Jiří Málek) 137 // 17.4 Další komplikace celkové anestezie 138 // 17.5 Komplikace při lokoregionální anestezii (Dttča« ???/?) 139 // 17.5.1 Obecné komplikace regionální anestezie 139 // 17.5.2 Běžné nežádoucí účinky a komplikace neuroaxiální blokády 139 // 17.5.3 Závažné komplikace neuroaxiální blokády 140 // 17.6 Dlouhodobé účinky anestezie 141 // 17.6.1 Anestezie a mozek ve vývoji 141 // 17.6.2 Pooperační kognitivní dysfunkce 141 // 18 Ambulantní anestezie (Jiří Málek) 144 // 19 Monitorovaná anesteziologická péče (Jiří Málek) 149 // 20 Základy anestezie dětí (Vladimír Mixa) 152 // 20.1 Fyziologické poznámky 152 // 20.2 Farmakologické zvláštnosti dětského věku 155 // 20.3 Příprava dítěte k anestezii 158 // 20.4 Zajištění cévního vstupu 159 // 20.5 Zajištění dýchacích cest 160 //
20.6 Anesteziologické přístroje a vybavení 161 // 20.7 Metodika vedení anestezie 162 // 20.8 Svodná anestezie u dětí 163 // 21 Anestezie a analgezie v porodnictví (Alice Kurzová) 165 // 21.1 Fyziologické změny spojené s těhotenstvím 165 // 21.2 Transplacentární přenos farmak 165 // 21.3 Anestezie pro císařský řez 166 // 21.3.1 Míšní svodná anestezie (subarachnoidální, epidurální, // kombinovaná) 166 // 21.3.2 Celková anestezie 167 // 21.4 Analgezie v porodnictví 168 // 21.4.1 Systémová analgezie 168 // 21.4.2 Regionální analgezie 170 // 21.5 Resuscitace v těhotenství 171 // 22 Anestezie u urgentních výkonů (Jiří Málek) 173 // 23 Perioperační infuzní a transfúzni terapie (Jiří Málek) 176 // 23.1 Infuzní léčba 176 // 23.1.1 Krystaloidní roztoky 177 // 23.1.2 Koloidní roztoky 177 // 23.1.3 Transfuze krve 177 // 23.2 Postup při život ohrožujícím krvácení 180 // 24 Neodkladná resuscitace (Jiří Knor, Jiří Málek) 182 // 24.1 Vymezení pojmů 182 // 24.2 Diagnóza selhání životních funkcí 182 // 24.3 Terapie selhání životních funkcí 183 // 24.3.1 Základní neodkladná resuscitace 183 // 24.3.2 Rozšířená neodkladná resuscitace 185 // 24.3.3 Neodkladná resuscitace v nemocnici 186 // 24.3.4 Resuscitace dětí 187 // 24.3.5 Resuscitace novorozence po porodu 188 // 24.4 Resuscitace za specifických situací 188 // 24.4.1 Zástava oběhu během anestezie 188 // 24.4.2 Zástava oběhu u těhotné 189 // Seznam videozáznamů na DVD 191 // Seznam zkratek 193 // Jmenný rejstřík 195 // Věcný rejstřík 197 // Souhrn 207 // Summary 208
(OCoLC)962341353
cnb002840710

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC