Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:2x 
BK
Šesté, aktualizované a doplněné vydání
Praha : Portál, 2017
483 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1228-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 455-476, bibliografické odkazy a rejstřík
001460358
Obsah // Seznam definic 9 // Seznam explorativních bloků 11 // Předmluva 13 // Předmluva k 6. vydání 17 // KAPITOLA 1 // Co je pedagogika 19 // 1.1 Vymezení výrazu "pedagogika" 20 // 1.2 Pedagogika jako věda o edukaci 32 // 1.3 Terminologie pedagogiky 54 // KAPITOLA 2 // Edukační realita: základní pojmy a vztahy 61 // 2.1 Problém "pedagogická praxe" 62 // 2.2 Edukační realita 63 // 2.3 Edukační procesy 65 // 2.4 Edukace 66 // 2.5 Edukační konstrukty 67 // 2.6 Edukační prostředí 68 // KAPITOLA 3 // Edukační procesy v kontextu společnosti 73 // 3.1 Podstata edukačních procesů 75 // 3.2 Struktura a kontext edukačních procesů 81 // 5 // MODERNI PEDAGOGIKA // 3.3 Obecný model edukačního procesu 84 // 3.3.1 Geografické a demografické prostředí 85 // 3.3.2 Sociální prostředí 87 // 3.3.3 Politické prostředí 92 // 3.3.4 Ekonomické prostředí 98 // 3.4 Vstupní determinanty edukačních procesů 102 // KAPITOLA 4 // Žák: subjekt edukace 107 // 4.1 Rozdílnost v inteligenci a nerovnost ve vzdělávání 108 // 4.2 Sociální a jazyková determinovanost vzdělávání 123 // 4.3 Kognitivní determinanty (Bloomova teorie) 136 // 4.4 Sexové rozdíly jako edukační determinanta 146 // 4.5 Některé současné trendy 164 // KAPITOLA 5 // Učitel: charakteristiky profese edukátora 171 // 5.1 Vymezení profese učitele 174 // 5.2 Socioprofesní struktura učitelů 177 // 5.2.1 Feminizace učitelské profese 180 // 5.2.2 Prestiž učitelské profese 185 // 5.3 Osobnostní charakteristiky učitelů 188 // 5.3.1 Učitelovo pedagogické myšlení 194 // 5.4 Vývoj profesní dráhy učitelů 201 // 5.4.1 Volba učitelské profese 202 // 5.4.2 Profesní start: začínající učitel 207 // 5.4.3 Zkušený učitel (expert) 216 // 5.4.4 Konzervativní ("vyhasínající") učitel? 225 // KAPITOLA 6 // Kurikulum: obsah školní edukace 235 // 6.1 Teorie kurikula 236 //
6.2 Formy existence kurikula 244 // 6.3 Kurikulum projektované ve vzdělávacích programech 249 // 6.3.1 Národní kurikulum a vzdělávací standardy 251 // 6.4 Jak kurikula regulují školní edukaci 257 // 6 // OBSAH // KAPITOLA 7 // Učebnice: edukace zprostředkovaná médiem 269 // 7.1 Struktura a funkce učebnic 272 // 7.1.1 Učebnice jako kurikulární projekt 272 // 7.1.2 Učebnice jako didaktický prostředek 276 // 7.2 Učení z textu a vlastnosti učebnic 280 // 7.2.1 Obtížnost textu učebnic 283 // 7.3 Jak využívají učebnice učitelé 293 // 7.4 Učebnice, stát a tržní ekonomika 299 // KAPITOLA 8 // Profil edukace ve školní třídě 307 // 8.1 Jak se zkoumá vyučování 309 // 8.2 Komunikace ve vyučování 314 // 8.3 Činnosti ve vyučování 321 // 8.4 Klima ve vyučování 333 // 8.4.1 Psychosociální klima ve třídě 333 // 8.4.2 Zdroje a důsledky klimatu ve třídě 343 // KAPITOLA 9 // Výsledky a efekty školní edukace 355 // 9.1 Produkty školní edukace 357 // 9.2 Vzdělávací výsledky 363 // 9.2.1 Realizované evaluace vzdělávacích výsledků českých škol 366 // 9.2.2 Úroveň vzdělávacích výsledků českých škol 373 // 9.3 Efekty školní edukace 376 // 9.3.1 Empirické nálezy o efektech edukace 379 // KAPITOLA 10 // Škola: instituce pro řízenou edukaci 387 // 10.1 Škola jako součást společnosti 388 // 10.2 Jak moderní pedagogika zkoumá fenomén "škola" 391 // 10.3 Školy české a školy zahraniční 397 // 10.3.1 Struktura českého školství ve srovnání se zahraničním 397 // 10.4 Jak školy fungují (měření efektivnosti škol) 403 // 7 // MODERNI PEDAGOGIKA // 10.5 Škola a prostředí: vztahy s rodiči a s veřejností 410 // 10.6 Jsou školy konzervativní instituce? 417 // KAPITOLA 11 // Pedagogický výzkum: stav, struktura, fungování 423 // 11.1 K čemu slouží pedagogický výzkum 426 //
11.2 Profil pedagogického výzkumu v zahraničí 431 // 11.2.1 Infrastruktura pedagogického výzkumu 436 // 11.3 Stav pedagogického výzkumu v České republice 442 // Literatura 455 // Rejstřík věcný a jmenný 475 // 8
cnb002905401

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC