Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Matfyzpress, 2008
253 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7378-041-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 245-248 a rejstřík
Vydavatel: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
001460408
Model -- Lineární model -- Odhad vektoru středních hodnot -- Rezidua -- Normální rovnice -- Odhadnutelné parametry -- Normální lineární model -- Normální lineární model s plnou hodností -- Aitkenův model -- Podmodel -- Podmodel -- Vypuštění sloupců -- Lineární omezení na parametry -- Předem daná hodnota regresního koeficientu v modelu s úplnou hodností -- Koeficient determinace -- Regresní funkce s jedinou nezávisle proměnnou -- Jedna přímka • -- Obecnější funkce -- Pás spolehlivosti pro regresní funkci -- Kalibrace -- Několik přímek -- Identifikace -- Nejkratší řešení normální rovnice -- Identifikační omezení -- Analýza rozptylu -- Jednoduché třídění -- Dvojné třídění -- Následky nesplnění předpokladů -- Prostor středních hodnot -- Varianční matice -- Typ rozdělení -- Rezidua -- Vynechání jednoho pozorování -- Studentizovaná rezidua -- Vliv jednotlivých pozorování -- Nabídka prostředí R -- Nekorelovaná rezidua -- Parciální rezidua -- Grafy reziduí -- Testy o splnění předpokladů -- Tvar závislosti -- Rozptyl -- Normalita -- Nezávislost -- Hledání modelu -- Porovnání modelu a podmodelu -- Sekvenční postupy -- Praxe hledání modelu -- Transformace -- Multikolinearita -- Teorie -- Regrese standardizovaných veličin -- Zjišťování multikolinearity -- Regrese na hlavních komponentách -- Hřebenová regrese -- Logistická regrese -- Tvar závislosti -- Odhad parametrů -- Interpretace parametrů --
Testování podmodelu -- Tři druhy studií -- Model nelineární regrese -- Úvod -- Předpoklady -- Lineární aproximace -- Testování jednoduché hypotézy -- Testování složené hypotézy -- Parametrizace v nelineární regresi -- Označení -- Odhad vychýlení -- Dvojí parametrizace -- Míry křivosti -- Výpočet odhadů v nelineární regresi -- Zobecněná Newtonova metoda -- Gaussova metoda -- Metody nevyžadující výpočet derivací -- Pomocná tvrzení, označení, procedury -- Tvrzení o maticích -- Některé vlastnosti náhodných veličin -- Metoda maximální věrohodnosti Pomocné procedury v prostředí R
(OCoLC)271612472
cnb001821393

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC