Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Bratislava : Iris, 2012
543 stran, 52 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-89256-87-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 519-543
001460421
OBSAH // ÚVOD 9 // PERSPEKTÍVY A BUDÚCNOSŤ ROZVOJA NADANIA // A TALENTU 12 // AKTUÁLNY STAV VO VZDELÁVANÍ NADANÝCH ŽIAKOV 16 // NAJNOVŠIE PRÍSTUPY KU VZDELÁVANIU NADANÝCH 22 // VZDELÁVANIE NADANÝCH A TALENTOVANÝCH // V EURÓPE A NA SLOVENSKU 27 // CENTRÁ PRE NADANIE A TALENT 35 // OTÁZKY VZŤAHU DEDIČNOSTI A PROSTREDIA 38 // NEUROBIOLOGICKÉ VÝSKUMNÉ ZISTENIA U NADANÝCH..44 // MÝTY O NADANÝCH 49 // NOVÉ MODELY NADANIA 53 // NADANIE A TVORIVOSŤ 62 // NADANÉ DIEŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU 66 // Charakteristické znaky nadaného dieťaťa v predškolskom veku 69 // NADANÉ DIEŤA A PREDŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 76 // PSYCHOLOGICKÁ IDENTIFIKÁCIA A DIAGNOSTIKA // NADANÝCH DETÍ 82 // ZARAĎOVANIE DETÍ DO TRIED PRE NADANÉ DETI 86 // ŠKOLA PRE POTREBY NADANÝCH ŽIAKOV 90 // PROJEKT ALTERNATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI // O NADANÉ DETI (Projekt) 98 // PROGRAM APROGEN - ALTERNATÍVNY PROGRAM EDUKÁCIE NADANÝCH na vzdelávanie mimoriadne // nadaných detí v intelektovej oblasti 105 // NOVÉ FORMY A METÓDY PRÁCE S NADANÝMI ŽIAKMI // VYPRACOVANÉ V PROGRAME APROGEN 115 // PRÁCA PSYCHOLÓGA V ŠKOLE V TRIEDACH // PRE NADANÉ DETI 120 // UČITEĽ PRE NADANÉ DETI 125 // VZŤAH ŠKOLA-UČITEĽ-ŽI AK 127 // ODBORNÉ A OSOBNOSTNÉ KOMPETENCIE UČITEĽA NADANÝCH ŽIAKOV 136 // NADANÉ DETI V ŠKOLSKOM VEKU OD 6 DO 10 ROKOV 149 // Typy nadaných detí v škole 159 // SEBAPONÍMANIE NADANÉHO DIEŤAŤA V ŠKOLE 162 // SPOLUPRÁCA RODINY A ŠKOLY Vzťah rodič - škola - žiak 165 // NADANÉ DIEŤA V ŠKOLE - ŽIACI OD 10 DO 14 ROKOV 172 // NADANÍ ŽIACI NA GYMNÁZIU VEK 14-18 ROKOV 183 // TYPY NADANÝCH ŠTUDENTOV 192 // Typy nadaných študentov na gymnáziu 192 // Akí sú nadaní študenti gymnázia podľa našich // výskumných zistení? 196 // NOVÉ TECHNOLÓGIE PRÁCE PRI VZDELÁVANÍ // NADANÝCH 207 // PREPOJENIE SYSTÉMU PRÁCE S NADANÝMI A TALENTOVANÝMI NA STREDNEJ A VYSOKEJ ŠKOLE 220 //
Úloha mentorov ako bonus pre nadaných žiakov 220 // Rozvíjanie osobnostných dispozícií // a kompetencií nadaných adolescentov 226 // AKTUALIZÁCIA POTENCIÁLU A JEHO // TRANSFORMÁCIA DO VÝKONOV 233 // OBRÁTENÁ STRANA VYSOKÉHO NADANIA 238 // NADANIE A ADHD 239 // Problematika hyperaktivity - ADHD 239 // Hyperaktivita z hľadiska vývinu jedinca 240 // Nadaní a hyperaktivita 241 // Výskyt hyperaktivity - ADHD v populácii 243 // Ukazovatele ADHD v kresbách intclektovo nadaných žiakov..250 // NADANÉ DETI S ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM (AS) 254 // Problematika autizmu a Aspergerov syndróm (AS) 254 // Základné údaje o Aspergerovom syndróme (AS) 255 // Autistické spektrum 258 // Charakteristické znaky Aspergerovho syndrómu 260 // Kritériá diagnózy Aspergerovho syndrómu 261 // Sociálna interakcia detí s Aspergerovým syndrómom.262 // Základné znaky a sociálna interakcia dospelých ľudí s AS.264 // Kazuistiky nadaných detí s Aspergerovým syndrómom.266 // TOURETTOV SYNDROM A NADANÉ DĚTI 271 // PERFEKCIONIZMUS U NADANÝCH 277 // NADANÉ DĚTI - DVAKRÁT VÝNIMOČNÍ 286 // Nadané dieťa s viacnásobným postihom 293 // MALÉ NADANÉ DĚTI 297 // NADANÉ DETI - SÚRODENCI 313 // NADANÉ DETI V BEŽNÝCH ŠKOLÁCH 329 // NADANÉ DETI A PRESTUPY Z INÝCH ŠKÔL 344 // NADANÍ A ŠPORT 357 // NADANÍ A ŠACH 364 // NADANÍ CHLAPCI 373 // NADANÉ DIEVČATÁ 386 // Nadané dievčatá a dospievanie 398 // SKÚSENOSTI NADANÝCH ŽIAKOV // S ROČNÝM ŠTÚDIOM V ZAHRANIČÍ 410 // NADANÉ DETI V ZAHRANIČÍ 420 // NAJMLADŠÍ NADANÝ ŽIAK V ŠKOLE 449 // Najmladší prvák, najmladší gymnazista // a najmladší maturant na Slovensku 449 // NADANÉ DETI, KTORÉ PRIŠLI ZO ZAHRANIČIA 459 // NADANÉ DETI OD PRVEJ TRIEDY PO MATURITU 466 // ZAČIATKY VZDELÁVANIA NADANÝCH // V SPÄTNOM POHĽADE ŽIAKOV 471 // NADANÍ A MATURITA V ŠKOLE PRE // MIMORIADNE NADANÉ DETI A GYMNÁZIUM 479 //
HODNOTENIE ŠKOLY PRE NADANÉ DETI // Z POHĽADU RODIČA A ŽIAKA 487 // NADANÍ NA UNIVERZITÁCH V ZAHRANIČÍ 493 // VÝNIMOČNE NADANÍ ŠTUDENTI 500 // VÝVIN IDE PO ŠPIRÁLE 511

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC