Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.1) Půjčeno:25x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2017
285 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5327-0 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9951-8 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 267-279, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001460465
Obsah // Úvod // 9 // 1. Krize 11 // Naděžda Špatenková // 1.1 Průběh krize 15 // 1.2 Překonání krize 20 // 2. Neformální pomoc v krizi 22 // 2.1 Svépomoc 22 // Naděžda Špatenková // 2.2 Vzájemná pomoc 25 // Naděžda Špatenková // 2.3 Psychologická první pomoc 27 // David Dohnal, Simona Dohnalová // 2.3.1 Psychologická první pomoc v systému Critical Incident Stress // Management podle Everlyho a Parkerové 28 // 2.3.2 Psychologická první pomoc podle National Child Traumatic Stres // Network (NCTSN) a National Centre for PTSD (NCPTSD) 33 // 2.3.3 Psychologická první pomoc podle Světové zdravotnické // organizace (WHO) 39 // 3. Krizová intervence 42 // Naděžda Špatenková // 3.1 Znaky krizové intervence 42 // 3.2 Etapy krizové intervence 46 // 3.2.1 Zahájení krizové intervence 47 // 3.2.2 Realizace krizové intervence 48 // 3.2.3 Ukončení krizové intervence 49 // 4. Formy krizové intervence 52 // Naděžda Špatenková // 4.1 Prezenční pomoc 52 // 4.2 Distanční forma pomoci 54 // 5 // Obsah // 4.3 Krizová intervence tváří v tvář 57 // 4.3.1 Aktivní navázání kontaktu 57 // 4.3.2 Behavior (chování interventa a klienta) 60 // 4.3.3 Coping (zvládání) 65 // 4.4 Telefonická krizová intervence 67 // 4.4.1 Podmínky telefonické krizové intervence 71 // 4.4.2 Průběh telefonické krizové intervence 73 // 4.5 Využití internetu 79 // Pavel Veselský // 4.5.1 Komunikace přes webové stránky 80 // 4.5.2 E-mailová korespondence
80 // 4.5.3 Chatová komunikace 82 // 4.5.4 Internetová telefonie 85 // 4.6 Terénní krizová intervence 86 // Štěpán Klen // 5. Nároční klienti v krizové intervenci 92 // Naděžda Špatenková // 5.1 Agresivní klienti 92 // 5.2 „Kartotékoví“ klienti 93 // 5.3 Sexuálně obtěžující klienti 95 // 5.4 Osoby s duševním onemocněním 96 // Petr Pastucha // 5.4.1 Základní pojmy a příznaky v psychopatologii 98 // 6. Pracovník krizové intervence 119 // Naděžda Špatenková // 6.1 Krize krizového interventa 123 // 6.2 Etika krizového interventa 129 // 6.2.1 Etická dilemata v krizové intervenci 131 // Pavel Veselský 131 // 7. Právní rámec poskytování krizové intervence 136 // Simona Dohnalová // 7.1 Povinnosti interventa ke klientovi 136 // 7.2 Povinnosti interventa ke společnosti 143 // 7.3 Ochrana krizového interventa 147 // - 6 // 8. Ztráta j ako kríze a krize jako ztráta 150 // 8.1 Materiální ztráta 153 // Naděžda Špatenková // 8.2 Funkcionální ztráta 158 // Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková // 8.3 V zt ahová ztráta 164 // Naděžda Špatenková // 8.3.1 Smrt blízkého člověka 164 // 8.3.2 Krizová intervence u pozůstalých 170 // 8.4 Intrapsychická ztráta 173 // Irena Sobotková // 8.4.1 Ztráta očekávání 174 // 8.4.2 Narození dítěte s postižením 175 // 8.5 Rolová ztráta 183 // Naděžda Špatenková // 8.5.1 Ztráta zaměstnání 183 // 8.5.2 Odchod do důchodu 191 // 8.6 Systémová ztráta 193
// Naděžda Špatenková // 9. Násilí 196 // 9.1 Domácí násilí 197 // Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková // 9.1.1 Znaky a formy domácího násilí 199 // 9.1.2 Možnosti řešení případů domácího násilí 201 // 9.1.3 Krizová intervence v případech domácího násilí 205 // 9.2 Děti jako oběti násilí v rodinách 209 // Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková // 9.2.1 Krizová intervence v případě násilí páchaného na dětech 211 // 9.3 Senioři jako oběti násilí 216 // Naděžda Špatenková // 9.3.1 Senioři jako osoby ohrožené domácím násilím 217 // 9.4 Muži jako oběti násilí 221 // Kristýna Pešáková // 9.4.1 Možnosti pomoci mužským obětem partnerského násilí 224 // 9.5 Násilí v LGBT vztazích 225 // Alžběta Možíšová // 9.5.1 Specifika násilí v LGBT vztazích 227 // 7 // Obsah // 9.6 Oběti trestné činnosti 232 // Naděžda Špatenková, Drahomír Ševčík // 9.6.1 Znásilnění 233 // 10. Sebevražda 239 // Naděžda Špatenková // 10.1 Varovné signály a diagnostika suicidiálního ohrožení 245 // 10.1.1 Specifika suicidiálního jednání u dětí a dospívajících 247 // 10.2 Krizová intervence v případě suicidiálního jednání 250 // 10.2.1 Krizová intervence v situaci ohrožení sebevraždou 251 // 10.2.2 Krizová intervence po nezdařeném pokusu o sebevraždu 254 // 10.2.3 Krizová intervence po dokonaném suicidiu // (pomoc pozůstalým) 257 // Místo závěru... 262 // O autorech
264 // Literatura 267 // Rejstřík 280 // 8
cnb002929439

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC