Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: 1
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017
253 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-945-5 (brožováno)
50 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 242-251, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001460483
Obsah // Úvod...6 // 1. Učebnice a jejich charakteristika se zaměřením na dějepisné učebnice v kontextu Vlastivědy na 1. // stupni ZŠ...10 // 1.1 Učebnice-její pojetí a charakteristika se zaměřením na dějepisnou učebnici...10 // 1.1.1 Vymezení učebnice a dějepisné učebnice...10 // 1.1.2 Role a funkce (dějepisné) učebnice...12 // 1.1.3 Struktura učebnice se zaměřením na dějepisnou učebnici...14 // 1.1.4 Trend v zahraničních dějepisných učebnicích v kontextu filozofie tematického okruhu Lidé a // čas v primární škole... // 1.1.5 Výzkum učebnic - stručný vhled...I8 // 1.2 Historický exkurs do výuky historie na základní škole se stručným přehledem vybraných // vlastivědných učebnic... // 1.3 Současné učebnice pro historickou část vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - vymezení // výzkumného vzorku...24 // 2. Charakteristika vybraných učebnic pro tematický okruh Lidé a čas...28 // 2.1 Učebnice nakladatelství Alter...28 // 2.2 Učebnice nakladatelství Didaktis...34 // 2.3 Učebnice nakladatelství Fraus...40 // 2.4 Učebnice nakladatelství Nová škola, s.r.o...47 // 2.5 Učebnice nakladatelství Prodos...82 // 2.6 Učebnice nakladatelství SRN...84 // 2.7 Koncepce vybraných učebnic pro tematický okruh Lidé a čas - shrnutí a diskuze...58 // 3. Didaktická vybavenost učebnic pro tematický okruh Lidé a čas...62 // 3.1 Metodologie výzkumného šetření...62 // 3.2 Srovnání celkového koeficientu
didaktické vybavenosti...63 // 3.3 Rozbor dílčích komponent didaktické vybavenosti...20 // 3.4 Shrnutí úrovně didaktické vybavenosti a diskuze...23 // 4. Vzdělávací obsah učebnic - pojmová analýza dějepisných učebnic pro 1. stupeň ZŠ...27 // 4.1 Vzdělávací obsah a učebnice - náčrt problematiky v teoreticko-empirickém kontextu...77 // 4.2 Metodologie výzkumného šetření - pojmová analýza vzdělávacího obsahu...78 // 4.3. Výsledky pojmové analýzy - celkové srovnání...80 // 4.4 Osobnosti v historickém učivu učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět...85 // 4.5 Analýza historických událostí...93 // 4.6 Analýza ostatních kategorií pojmů...105 // 4 7 Shrnutí hlavních závěrů pojmové analýzy historického učiva v dějepisných učebnicích a diskuze // ...109 // 5. Analýza obrazových komponent...114 // 5.1 Vymezení a pozice obrazových komponent v učebnici... 44 // 5.2 Metodologie výzkumného šetření...115 // 5.3 Srovnání celkových četností obrazových komponent...117 // 5.4 Analýza poměru textové a obrazové složky učebnice - plocha obrazových komponent...118 // 5.5 Analýza obrazových komponent z hlediska struktury (stupně schematizace)...122 // 5.6 Analýza obrazových komponent z hlediska příslušnosti ? tematickému celku (chronologické // řazení)...127 // 5.7 Analýza obrazových komponent z hlediska obsahu...132 // 5.8 Shrnutí a diskuze ? analýze obrazových komponent...141 // 6
Obtížnost textu ? tematickému okruhu Lidé a čas v učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho // ’ 146 // svet... // 6 1 Obtížnost textu jako parametr hodnocení učebnic a stručná reflexe výzkumů obtížnosti textu // ...146 // 6.2 Metodologie výzkumného šetření...147 // 6.3 Celková míra obtížnosti textu...148 // 6.4 Syntaktická obtížnost textu...149 // 6.5 Sémantická (pojmová) obtížnost textu...152 // 6.6 Koeficient hustoty odborné informace a vliv dílčích složek na celkovou obtížnost textu.156 // 6.7 Shrnutí a diskuze ? obtížnosti textu dějepisných učebnic pro 1. stupeň ZŠ...157 // 7. Učební úlohy v historickém učivu učebnic pro tematický okruh Lidé a čas...160 // 7.1 Učební úloha - její charakteristika a postavení v pedagogických kategoriích a pedagogickém // výzkumu...160 // 7.2 Metodologie výzkumného šetření učebních úloh ve vybraných učebnicích pro tematický okruh // Lidé a čas...162 // 7.3 Četnost učebních úloh - celkové srovnání...167 // 7.4 Typologie učebních úloh - celkové srovnání...168 // 7.5 Charakteristika typů učebních úloh dle jednotlivých kategorií...175 // 7.6 Rozbor učebních úloh dle jednotlivých nakladatelství...183 // 7.6.1 Nakladatelství ALTER...183 // 7.6.2 Nakladatelství DIDAKTIS...188 // 7.6.3 Nakladatelství FRAUS...191 // 7.6.4 Nakladatelství Nová škola...194 // 7.6.5 Nakladatelství PRODOS...199 // 7.6.6 Státní pedagogické nakladatelství
(SPN)...203 // 206 // 7.7 Učební úlohy dle formy zadání (otázka/úkol) // 7.8 Učební úlohy dle způsobu provedení...208 // 7.9 Vazba učební úlohy na RVP ZV...210 // 7.10 Shrnutí výzkumného šetření učebních úloh a diskuze...218 // Závěr...224 // Náměty pro další výzkum a doporučení pro pedagogickou praxi...232 // Summary...237 // Seznam použité literatury...242 // Rejstřík...252 // Přílohy...254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC