Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017
179 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-571-0 (vázáno)
Středověk ; sv. 2
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 163-171, bibliografické odkazy a rejstřík
Rozmlúvanie o vieře, neméně užitečné jako kratochvilné, v kterémžto Římenín, Čech, Pikart a Mudřec společně rozmlúvají / Mikuláš Konáč z Hodíškova -- Dialogus, v kterémž Čech s Pikartem rozmlúvá, že sú se bratří valdenští všetečně a škodlivě od obú stran oddělili / Mikuláš Konáč z Hodíškova -- O klanění velebné svátosti oltářní proti pikartským bludom, z třetích kněh Stanislaidových vybránie / Jan Stanislaides -- Proti poblúzeným času tohoto od pravé viery při svátosti velebné těla a krve Páně spis velmi potřebný a duovodové z Zákona Božího, že má klaněno býti Kristu Pánu v svátosti velebné těla a krve jeho etc. / Mikuláš z Poříčí
Anglické resumé
001460520
OBSAH // Konáčovy pikartské dialogy 7 Pražský úředník, tiskař a nobilitovaný měšťan 8 Konzervativní utrakvista 26 Pikartské dialogy 34 // Mikuláš Konáč z Hodíškova // Rozmlúvanie o vieře, neméně užitečné jako kratochvilné, v kterémžto Římenín, Čech, Pikart a Mudřec společně rozmlúvají 43 // Mikuláš Konáč z Hodíškova // Dialogus, v kterémž Čech s Pikartem rozmlúvá, že sú se bratří valdenští všetečně a škodlivě od obú stran oddělili 71 // }an Stanislaides // O klanění velebné svátosti oltářní proti pikartským bludom, z třetích kněh Stanislaidových vybránie 101 // Mikuláš z Poříčí // Proti poblúzeným času tohoto od pravé viery při svátosti velebné těla a krve Páně spis velmi potřebný a duovodové z Zákona Božího, že má klaněno býti Kristu Pánu v svátosti velebné těla a krve jeho etc. 125 // Ediční poznámka 142 Diferenční slovníček 145 // Příloha: Evidence tištěných polemik s Jednotou bratrskou (1500 až 1526) 147 // 178 // REJSTŘÍK JMENNÝ A MÍSTNÍ // Zohledňujeme pouze výskyty v hlavním textu, bez biblických a dalších autorit. // Augustin Luciani, biskup santorinský 37 // Bartoš František Michálek 33-34 Bartoš Písař 16 Bartoš Vosel 22 Basilej 32 // Bohuslav Bílejovský 30 Bořitov 26 // z Boskovic, Albrecht Černohorský 25 Burian, staroměstský měšťan 8 Couceiro Eduardo Fernández 27 Černá Hora, hrad 24 Erasmus Rotterdamský 32 Ferdinand
I. Habsburský 21 Filip de Novavilla, biskup sidonský 37 Havel Cahera ze Žatce 33 Hodějovský z Hodějova, Bohuslav 25 Hodějovský st. z Hodějova, Jan 22 z Honbic, Kateřina Ořechovská 25 Jakub Berounský, staroměstský měšťan 8 // Jakub Holub ze Stříbra 35 Jan Augusta 20 Jan Blahoslav 26 Jan Černý 34 // Jan Domažlický, řeč. Stanislaides 15, 28, 36-38 // Jan Hus 17,28,29,31,32-34,39 Jan Kalenec 20, 39 // Jan Lancman, z domu U Bílého lva 17 // Jan Morav, tiskař 10-11 // Jan Nebozízek 19 // Jan Pikart 22 // Jan Poledne 22 // Jan z Příbramě 29, 39 // Jan Rokycana 28, 29, 32-34, 39 // Jan, staroměstský měšťan 8 // Jireček Josef 37-38 // Jiří „Ježíšek“, staroměstský měšťan 8 Johann Wolf, tiskař 10, 35 Jungmann Josef 26 Kalenie z Kalenie, Beneš 39 Karel IV. 9 // Kateřina, z domu U Štěstěny 14 Klenovský ze Ptení, Pavel 17 z Kolovrat, Václav Bezdružický 19 Konáč z Hodíškova, Hanuš 22, 25 Konáč z Hodíškova, Petr 8 Konáč z Hodíškova, Šťastný 22, 24, 25 Konáč z Hodíškova, Václav 8 Konáč z Hodíškova, Zikmund 22, 24-25, 26 Kopecký Milan 27 Kosořský z Kosoře, Jan 23 Kutná Hora 18-20 Lipník (Třebíčsko) 26 Litoměřice 39 Litomyšl 36, 38, 39 Ludvík Jagellonský 18, 19, 29, 31, 40 Lukáš Pražský 11-14, 33, 34, 36, 39 z Malovar, Kateřina 17, 24 z Malovar, Václav Chroustenský 18, 24, 25 // Markéta, manželka Mikuláše Konáče 10 // Martin Hánek z Betléma 31 Martin Luther 27, 31, 32, 40 Martin
z Počátek 11 -14, 36 Martin ze Žatce 30 Martin, staroměstský měšťan 8 Matěj Korambus 29, 39 Matěj Kunvaldský 37 Matěj Měřič 22 Matěj, z domu U Štěstěny 14 Matějovský z Matějovic, Jan 19 Měrka Vojtěch 26 // Rejstřík jmenný a místní | 179 // Michal Kalous, novoměstský měšťan 24 // Mikuláš Bakalář, tiskař 14 Mikuláš z Poříčí 29, 33-34, 39 Mladá Boleslav 11, 37-38 Molnár Amedeo 27 Nezdenice 25 Norimberk 29, 39 Novák Arne 26 Nové Město na Moravě 8, 19 Olomouc 34 Pašek z Vratu, Jan 18, 20 Pavel Bydžovský 30 Pavel Lancman, majitel domu U Bílého lva 17 Pavel Svícník 22 Pavel ze Žatce 10, 28 Pavel, soukeník 24 Petr, lékař z Litoměřic 39 Plzeň 14,34 // z Postupic, Vilém Kostka 39 Praha 7, 8, 9, 20-21, 25, 28, 31, 34, 39, 40 // - Betlémská kaple 31 // - dům U Bílého lva 16, 18 // - dům U Červeného lva 10 // - dům U Štěstěny 9, 16, 35 -farnost Panny Marie na Louži 10 // - kostel sv. Filipa a Jakuba (zaniklý) 22, 24 // - kostel sv. Jindřicha 30 // - kostel sv. Petra na Poříčí 39 // - Újezdská brána 22 Prokop Lupáč z Hlavačova 24 Pytlík ze Zvolyně, Jan 17 Robert, žalářník 33, 39 Řehoř Hrubý z Jelení 7, 35 Říha, staroměstský měšťan 8 Skrovnětín 22, 24 // Sokol Vojtěch 37-38 Spunar Pavel 33 Strážnice 24 Tábor 33 // Tomáš Polák, farář 19-20 Třebíč 11,36,37,38 Václav Koranda ml. 28 Václav Toniš, staroměstský měšťan 8 Václav z Náměště 36 Václav, majitel domu U Bílého
lva 17 Valentin Růženový 22 Vavřinec Krasonický 11 -14, 34, 36-38, 39 // Veselí nad Moravou 24 Vladislav Jagellonský 14-16, 18, 35, 36 // Voit Petr 27 // ze Všehrd Viktorin Kornel 7, 27, 34-35 // Zikmund Pikart ze Zeleného údolí 22 Zmrzlík ze Svoj šina, Petr 40
cnb002909173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC