Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.8) Půjčeno:49x 
BK
EB
2., zcela přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
559 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0210-5 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9182-6 (online ; epub)
V tiráži uvedeno 1. vydání
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na straně 540 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460559
Obsah // Autorský kolektiv ...19 // Přehled použitých zkratek...22 // Předmluva..."...31 // Úvod // (Navrátil Leoš)...33 // 1 Základy fyzikálního vyšetření // (Navrátil Leoš)...37 // 1.1 Anamnéza...37 // 1.1.1 Schéma anamnézy...38 // 1.1.2 Cílená anamnéza - údaje týkající se vnitřních orgánů, // jejich charakteristika a diagnostický význam...39 // 1.2 Fyzikální vyšetření... 44 // 1.2.1 Celková inspekce...48 // 1.2.2 Cílené vyšetření...50 // 1.3 Pomocná a doplňující vyšetření...81 // 1.3.1 Základní vyšetření...81 // 1.3.2 Zobrazovací metody...84 // 1.3.3 Endoskopické metody...86 // 2 Symptomy a syndromy // (Navrátil Leoš)...89 // 2.1 Bezvědomí...89 // 2.1.1 Diagnostický postup . . ...89 // 2.1.2 Objektivní vyšetření...89 // 2.1.3 Péče o nemocného v kómatu...90 // 2.2 Cyanóza...91 // 2.2.1 Cyanóza s vyšším obsahem redukovaného hemoglobinu v krvi . . 91 // 2.2.2 Cyanóza s abnormálním hemoglobinem...91 // 2.3 Bolest... .92 // 2.3.1 Bolest na hrudi...92 // 2.3.2 Bolest břicha...94 // 2.3.3 Somatická bolest...94 // 2.3.4 Viscerální bolest...95 // 2.3.5 Bolest z vegetativních nervových pletení (solární syndrom) ... 95 // 2.3.6 Neuropatické bolesti...95 // 2.3.7 Bolest vyvolaná onemocněním orgánů mimo trávicí ústrojí // nebo při celkových nemocech...95 // 2.4 Dušnost...96 // 2.5 Kašel a expektorace...97 // 2.6 Krvácení...98 // 2.6.1 Hemoptýza, hemoptoe...98 // 2.6.2 Krvácení do trávicí
trubice...98 // 2.6.3 Hematurie ...99 // 2.7 Horečka...99 // 2.8 Zvětšení lymfatických uzlin a sleziny...100 // 2.8.1 Zvětšení lymfatických uzlin (lymfadenopatie)...100 // 2.8.2 Zvětšení sleziny (splenomegalie)...101 // 2.9 Anorexie, nauzea, zvracení...102 // 2.10 Žloutenka (ikterus)...102 // 2.10.1 Příčiny žloutenky...103 // 2.11 Otoky...104 // 2.11.1 Příčiny otoků...104 // Kardiologie a angiologie // (Lepší Petr)...105 // 3.1 Základní anatomie srdce...105 // 3.1.1 Anatomie srdce...105 // 3.1.2 Mechanická srdeční činnost...107 // 3.2 Vyšetřovací metody v kardiológii...108 // 3.2.1 Neinvazivní přístrojové vyšetřovací metody v kardiológii ... 109 // 3.2.2 Invazivní vyšetření v kardiológii...112 // 3.3 Ateroskleróza...113 // 3.4 Arteriální hypertenze...114 // 3.4.1 Diagnóza...115 // 3.4.2 Diagnostika...116 // 3.4.3 Terapie ...116 // 3.4.4 Hypertenzní krize...117 // 3.4.5 Sekundární hypertenze...117 // 3.5 Ischemická choroba srdeční...119 // 3.5.1 Definice...119 // 3.5.2 Patofyziologie ischemie...119 // 3.5.3 Akutní koronární syndrom...120 // 3.5.4 Chronické koronární syndromy...123 // 3.5.5 Poruchy srdečního rytmu...124 // 3.5.6 Synkopa...130 // 3.6 Kardiomyopatie ...131 // 3.6.1 Dilatační kardiomyopatie...131 // 3.6.2 Hypertrofická kardiomyopatie...132 // 3.6.3 Restriktivní kardiomyopatie...132 // 3.6.4 Další kardiomyopatie...133 // 3.7 Záněty... 133 // 3.7.1 Myokarditidy...133 // 3.7.2 Perikarditidy...134
// 3.7.3 Endokarditida...135 // 3.8 Vrozené srdeční vady...137 // 3.8.1 Defekt septa síní...137 // 3.8.2 Defekt septa komor...138 // 3.8.3 Koarktace aorty...138 // 3.8.4 Fallotova tetralogie ...139 // 3.8.5 Otevřená tepenná (Botallova) dučej...139 // 3.9 Získané chlopenní vady... 139 // 3.9.1 Aortální stenóza...139 // 3.9.2 Aortální regurgitace...140 // 3.9.3 Mitrální stenóza...141 // 3.9.4 Mitrální regurgitace...141 // 3.9.5 Vady trikuspidální chlopně...142 // 3.9.6 Chlopenní nahrady...143 // 3.10 Nádory srdce...143 // 3.11 Plieni embolie ...143 // 3.12 Srdeční selhání...145 // 3.12.1 Farmakologická léčba...146 // 3.12.2 Nefarmakologická léčba...146 // 3.12.3 Chirurgická léčba...146 // 3.12.4 Mechanické podpory srdeční činnosti...147 // 3.13 Transplantace srdce ...147 // 3.14 Diagnostika postižení tepen...147 // 3.14.1 Neinvazivní přístrojové vyšetřovací metody...148 // 3.15 Akutní tepenné příhody...149 // 3.15.1 Disekující aneurysma aorty...149 // 3.15.2 Akutní tepenný uzávěr...150 // 3.16 Chronické organické nemoci tepen ...150 // 3.16.1 Neobturativní postižení tepen...150 // 3.16.2 Obturativní postižení tepen...151 // 3.17 Funkční cévní poruchy ...151 // 3.17.1 Raynaudův fenomén...152 // 3.17.2 Akrocyanóza...152 // 3.18 Nemoci žilního systému...153 // 3.18.1 Hluboká žilní trombóza...153 // 3.19 Tromboflebitidy...154 // 3.20 Křečové žíly, varixy...155 // 3.21 Chronická žilní insuficience...155
// 3.22 Lymfedém...155 // 4 Náhlé stavy ve vnitřním lékařství // (Škopek Jiří)...157 // 4.1 Pojmy, obecné předpoklady a definice...157 // 4.2 Důsledky selhání životních funkcí...162 // 4.3 První pomoc a neodkladná resuscitace...162 // 4.3.1 První pomoc obecně, zásady...163 // 4.3.2 Kardiopulmonální resuscitace // (zevní masáž srdce a umělé dýchání, KPR)...163 // 4.3.3 Krvácení ...169 // 4.3.4 Bezvědomí...170 // 4.3.5 Šok a šokové stavy...172 // 5 Pneumologie // (Pešek Miloš, Krákorová Gabriela)...173 // 5.1 Speciální vyšetřovací metody...173 // 5.1.1 Bronchoskopie...173 // 5.1.2 Funkční vyšetření plic...174 // 5.2 Zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí...175 // 5.2.1 Akutní tracheobronchitida...175 // 5.2.2 Bronchiolitida...175 // 5.2.3 Infekce plic - pneumonic...176 // 5.2.4 Plieni abscesy...177 // 5.3 Tuberkulóza...178 // 5.4 Chronická obštrukční plieni nemoc...181 // 5.4.1 Chronická bronchitída...181 // 5.4.2 Chronická obštrukční plieni nemoc, emfyzém ...181 // 5.5 Bronchiektazie...183 // 5.6 Asthma bronchiale...184 // 5.6.1 Patogeneze a klinické projevy astmatu...185 // 5.6.2 Diagnostika astmatu ...185 // 5.6.3 Léčba asthma bronchiale...186 // 5.7 Intersticiální plieni procesy...187 // 5.7.1 Klinický obraz...188 // 5.7.2 Diagnostika...188 // 5.7.3 Léčba...189 // 5.8 Nádory průdušek a plic ...189 // 5.8.1 Benigní nádory a nádory s nízkým stupněm malignity...189 // 5.8.2 Metastázy
zhoubných nádorů do plic...189 // 5.8.3 Maligní nádory plic...190 // 5.9 Respirační insuficience...193 // 5.9.1 Akutní respirační insuficience...196 // 5.9.2 Chronická respirační insuficience...196 // 5.10 Onemocnění pleurální dutiny - pneumothorax // a pohrudniční výpotek...197 // 5.10.1 Pneumothorax...197 // 5.10.2 Pleuritis sicca - suchá pleuritida - // syndrom pleurálního dráždění...198 // 5.10.3 Pleuritis exsudativa - vlhká pleuritida...199 // 5.11 Spánková apnoe...200 // 5.12 Urgentní stavy v pneumologii...201 // 5.12.1 Obstrukce velkých dýchacích cest...201 // 5.12.2 Plieni edém... 202 // 5.12.3 Hemoptýza - vykašlávání krve ...202 // 5.12.4 Embolie plicnice...203 // 5.12.5 Poškození plic vyvolané úrazy...204 // 6 Gastroenterologie // (Heřman Tomáš)...206 // 6.1 Vyšetřovací a laboratorní metody v gastroenterologii...206 // 6.1.1 Biochemická vyšetření...206 // 6.1.2 Endoskopická vyšetření...206 // 6.1.3 Zobrazovací metody...207 // 6.1.4 Jiné metody...208 // 6.2 Onemocnění jícnu...208 // 6.2.1 Dysfagie...208 // 6.2.2 Achalázie jícnu...209 // 6.2.3 Refluxní onemocnění jícnu...209 // 6.2.4 Jiná zánětlivá onemocnění jícnu...210 // 6.2.5 Jícnové varixy ...210 // 6.2.6 Hiátová hernie...210 // 6.2.7 Nádory jícnu...211 // 6.3 Onemocnění žaludku...211 // 6.3.1 Gastritída...212 // 6.3.2 Gastropatie...213 // 6.3.3 Peptický vřed žaludku a duodena...214 // 6.3.4 Nádory žaludku...216 // 6.4 Onemocnění
tenkého střeva...217 // 6.4.1 Malabsorpční syndrom...217 // 6.4.2 Dyspeptický syndrom...218 // 6.4.3 Průjem ...218 // 6.4.4 Zácpa...219 // 6.4.5 Celiakie...220 // 6.4.6 Nádory tenkého střeva...220 // 6.5 Onemocnění tlustého střeva...221 // 6.5.1 Idiopatické střevní záněty ...221 // 6.5.2 Crohnova nemoc...222 // 6.5.3 Ulcerózní kolitida...223 // 6.5.4 Pseudomembranózní kolitida...223 // 6.5.5 Toxické megakolon...224 // 6.5.6 Ischemická kolitida...224 // 6.5.7 Divertikulární onemocnění ...224 // 6.5.8 Nádory tlustého střeva...225 // 6.6 Onemocnění řitě...227 // 6.6.1 Hemoroidy...227 // 6.6.2 Anální fisura...227 // 6.7 Onemocnění jater...228 // 6.7.1 Selhání jater ...228 // 6.7.2 Infekční onemocnění jater...232 // 6.7.3 Genetické a metabolické onemocnění jater...234 // 6.7.4 Cirhóza jater...236 // 6.7.5 Toxické a polékové onemocnění jater...238 // 6.7.6 Nádorové onemocnění jater...239 // 6.8 Onemocnění žlučníku a žlučových cest...239 // 6.8.1 Cholestáza...239 // 6.8.2 Cholelitiáza...240 // 6.8.3 Akutní cholecystitida...241 // 6.8.4 Akutní cholangitida...241 // 6.8.5 Nádory žlučníku a žlučových cest...241 // 6.8.6 Ikterus...241 // 6.9 Slinivka břišní...243 // 6.9.1 Akutní pankreatitida...244 // 6.9.2 Chronická pankreatitida...245 // 6.9.3 Nádory pankreatu...245 // 7 Hematologie a transfuziologie // (Horáček Jan M.Jebavý Ladislav, Malý Jaroslav)...247 // 7.1 Základy krvetvorby ...247 // 7.1.1 Krvetvorba...248
// 7.1.2 Základní nálezy v obvodové krvi a kostní dřeni...250 // 7.2 Základní vyšetření v hematologii a jejich význam...251 // 7.3 Onemocnění červených krvinek...252 // 7.3.1 Klasifikace anémií...252 // 7.3.2 Anemický syndrom...253 // 7.3.3 Laboratorní vyšetření u anémií...253 // 7.3.4 Anemie z nedostatku železa...254 // 7.3.5 Megaloblastové anemie...255 // 7.3.6 Hemolytické anemie...255 // 7.3.7 Hemoglobinopatie...256 // 7.3.8 Anemie u chronických onemocnění...257 // 7.4 Onemocnění bílých krvinek...257 // 7.5 Hematologické malignity...258 // 7.5.1 Akutní leukemie...258 // 7.5.2 Myelodysplastický syndrom...261 // 7.5.3 Myeloproliferativní onemocnění...261 // 7.5.4 Lymfoproliferativní onemocnění ...265 // 7.6 Aplastická anemie...268 // 7.7 Podpůrná terapie u hematologických onemocnění...269 // 7.8 Obecné principy regulace hemostázy...270 // 7.8.1 Základní principy hemostázy...270 // 7.8.2 Diagnostika poruch hemostázy...271 // 7.8.3 Krvácivé stavy...271 // 7.8.4 Trombofilní stavy...277 // 7.8.5 Antikoagulační a trombolytická léčba ...278 // 7.9 Zásady podávání transfuzí ve vnitřním lékařství...280 // 7.9.1 Léčba transfuzními přípravky...280 // 7.9.2 Používané transfúzni přípravky a indikace ? jejich podání . . . 281 // 7.9.3 Reakce a komplikace léčby transfuzními přípravky...281 // 8 Endokrinologie a metabolismus // (Horáček Jiří)...283 // 8.1 Obecná endokrinológie a metabolismus ...283
// 8.1.1 Hormony a receptory, endokrinní regulace ...283 // 8.1.2 Metabolické cesty, genetické aspekty...283 // 8.2 Nemoci hypofýzy...284 // 8.2.1 Morfologie a fyziologie...284 // 8.2.2 Typy poruch a jejich léčba ...285 // 8.3 Nemoci štítné žlázy...287 // 8.3.1 Morfologie a fyziologie ...287 // 8.3.2 Typy poruch a jejich léčba ...288 // 8.4 Nemoci příštítných tělísek a poruchy metabolismu vápníku...291 // 8.4.1 Morfologie a fyziologie...291 // 8.4.2 Typy poruch a jejich léčba ...291 // 8.5 Nemoci nadledvin...293 // 8.5.1 Morfologie aTyziologie...293 // 8.5.2 Typy poruch a jejich léčba ...294 // 8.6 Poruchy pohlavních hormonů ve vnitřním lékařství...296 // 8.6.1 Morfologie a fyziologie...296 // 8.6.2 Typy poruch a jejich léčba ...296 // 8.7 Poruchy kostního metabolismu...298 // 8.7.1 Morfologie a fyziologie...298 // 8.7.2 Typy poruch a jejich léčba ...298 // 8.8 Poruchy výživy... 300 // 8.8.1 Morfologie a fyziologie...300 // 8.8.2 Typy poruch a jejich léčba ...301 // 8.9 Poruchy metabolismu lipidů a ateroskleróza...303 // 8.9.1 Morfologie a fyziologie...303 // 8.9.2 Typy poruch a jejich léčba ...303 // 8.10 Diabetes mellitus...305 // 8.10.1 Morfologie a fyziologie...305 // 8.10.2 Typy poruch, jejich diagnóza a léčba...305 // 9 Metrologie // (Dusilová Sulková Sylvie, Šafránek Roman)...310 // 9.1 Funkce ledvin ...310 // 9.1.1 Stanovení funkce ledvin ...310 // 9.2 Přístup ? pacientovi s onemocněním ledvin ...312 // 9.2.1 Nemoc
ledvin a funkce ledvin...312 // 9.2.2 Klinické vyšetření pacienta s onemocněním ledvin...313 // 9.3 Základní zobrazovací vyšetření v nefrologii...314 // 9.3.1 Renální biopsie...315 // 9.4 Hlavní renální syndromy...315 // 9.4.1 Proteinurie...316 // 9.4.2 Hematurie (erytrocyturie)...317 // 9.4.3 Kombinovaná hematurie a proteinuric...318 // 9.5 Onemocnění glomerulů...318 // 9.5.1 Charakteristika ...318 // 9.5.2 Klinické formy glomerulonefritid...319 // 9.5.3 Nefrotický syndrom...323 // 9.6 Intersticiální nefritidy...324 // 9.6.1 Charakteristika intersticiálních nefritid...324 // 9.6.2 Klinické formy intersticiálních nefritid...324 // 9.7 Hereditární onemocnění ledvin ...327 // 9.8 Ledviny a hypertenze ...327 // 9.9 Ischemická choroba ledvin...328 // 9.10 // 9.11 // 9.12 // 9.13 // 9.14 // 9.15 // 9.16 // 9.17 // 9.18 // Ledviny a diabetes mellitus...328 // Nefropatie při systémových onemocněních...329 // Nefrolitiáza a urolitiáza...330 // 9.12.1 Obstrukce močových cest...331 // Tumor ledvin a vývodných močových cest...332 // Poznámky k nemocem ledvin ve stáří...332 // Akutní selhání ledvin...333 // Chronické onemocnění a selhání ledvin...335 // 9.16.1 Základní charakteristika a klasifikace ...335 // 9.16.2 Metabolické a klinické důsledky snížené funkce ledvin...337 // 9.16.3 Principy konzervativní terapie chronické renální insuficience . . 338 // Dialyzační a transplantační léčba...339 // 9.17.1 Dialyzační
léčba...339 // 9.17.2 Transplantace ledviny...341 // Obrazová příloha...342 // 10 // Vnitřní prostředí // (Racek Jaroslav)... // 10.1 Tělesná voda... // 10.1.1 Rozdělení vody v organismu... // 10.1.2 Pojem vnitřní prostředí... // 10.2 Metabolismus sodíku ... // 10.2.1 Distribuce sodíku v organismu ... // 10.2.2 Příjem a výdej sodíku... // 10.2.3 Regulace metabolismu sodíku a vody ... // 10.2.4 Hodnocení natremie... // 10.2.5 Poznámky ke změnám natremie... // 10.3 Metabolismus draslíku... // 10.3.1 Distribuce draslíku v organismu... // 10.3.2 Příjem a výdej draslíku... // 10.3.3 Změny koncentrace draslíku v plazmě . . . // 10.4 Metabolismus chloridů ... // 10.4.1 Distribuce chloridů v organismu... // 10.4.2 Příjem a výdej chloridů... // 10.4.3 Změny koncentrace chloridů v plazmě . . . // 10.5 Význam stanovení osmolality... // 10.5.1 Vysvětlení pojmu osmolalita... // 10.5.2 Význam měření osmolality... // 10.6 Metabolismus vápníku... // 10.6.1 Distribuce vápníku v organismu... // 10.6.2 Plazmatický vápník... // 10.6.3 Význam vápníku pro organismus... // 10.6.4 Řízení metabolismu vápníku... // 10.6.5 Hyperkalcemie... // 10.6.6 Hypokalcemie... // 10.6.7 Snížený podíl ionizovaného vápníku // při normální koncentraci vápníku celkového // 343 // 343 // 343 // 344 // 345 345 345 345 // 348 // 349 349 349 // 349 // 350 // 351 // 351 // 352 352 352 // 352 // 353 353 353 // 353 // 354 // 355 // 356 // 357
357 // 10.6.8 Hyperkalciurie... 357 // 10.7 Metabolismus hořčíku...357 // 10.7.1 Distribuce a pohyb hořčíku v organismu...357 // 10.7.2 Význam hořčíku pro organismus...358 // 10.7.3 Změny koncentrace hořčíku v séru...358 // 10.8 Metabolismus fosforu...358 // 10.8.1 Distribuce a význam fosforu v organismu...358 // 10.8.2 Změny koncentrace anorganického fosfátu v séru...358 // 10.9 Acidobazická rovnováha a její poruchy...359 // 10.9.1 Význam stabilního pH krve a způsoby jeho udržení...359 // 10.9.2 Poruchy acidobazické rovnováhy...360 // 10.9.3 Způsoby kompenzace poruch acidobazické rovnováhy...361 // 10.9.4 Měření poruch acidobazické rovnováhy...362 // 10.9.5 Metabolická acidóza...364 // 10.9.6 Metabolická alkalóza...365 // 10.9.7 Respirační acidóza...366 // 10.9.8 Respirační alkalóza...367 // 10.9.9 Kombinované (smíšené) poruchy acidobazické rovnováhy ... 368 // 10.9.10 Poznámky ? léčbě poruch acidobazické rovnováhy...369 // 11 Imunologie // (Bartůňková Jiřina, Sobotková Marta)...370 // 11.1 Základní charakteristika imunitního systému...370 // 11.2 Antigény...370 // 11.3 Lymfatické orgány a tkáně...370 // 11.3.1 Centrální lymfatické orgány...370 // 11.3.2 Periferní lymfatické orgány...371 // 11.4 Funkční složky imunitního systému...371 // 11.4.1 Buněčná imunita...371 // 11.4.2 Humorální imunita...372 // 11.4.3 Nespecifická imunita...372 // 11.4.4 Monocytomakrofágový systém a dendritické
buňky...373 // 11.4.5 Komplementový systém...374 // 11.4.6 Specifická imunita...374 // 11.4.7 Protilátky...375 // 11.4.8 Další buňky účastnící se imunitní reakce...376 // 11.4.9 Komunikace mezi složkami imunity...377 // 11.4.10 SystémHLA...378 // 11.4.11 Fyziologická imunitní reakce...378 // 11.4.12 Patologické imunitní reakce...379 // 11.5 Nemoci z poruch imunity...380 // 11.5.1 Alergická onemocnění ...380 // 11.5.2 Imunodeficience...381 // 11.5.3 Autoimunitní onemocnění...382 // 11.6 Látky ovlivňující činnost imunitního systému...382 // 11.6.1 Imunosupresivní látky...382 // 11.6.2 Imunostimulační látky...382 // 12 Nemoci pohybového aparátu // (Navrátil Leoš)...384 // 12.1 Diagnostické metody při postižení pohybového aparátu...384 // 12.1.1 Anamnéza, objektivní vyšetření...384 // 12.1.2 Laboratorní metody...385 // 12.1.3 Zobrazovací metody...385 // 12.1.4 Jiné vyšetřovací metody...385 // 12.2 Nemoci pohybového aparátu...385 // 12.2.1 Revmatoidní artritida...385 // 12.2.2 Sjogrenův syndrom...388 // 12.2.3 Systémový lupus erythematodes...389 // 12.2.4 Vaskulitidy...390 // 12.2.5 Artritidy se spondylitidou (spondylartritidy) ...392 // 12.2.6 Osteoartróza...393 // 12.2.7 Revmatické syndromy vázané na přítomnost infekčního agens . 396 // 12.2.8 Metabolická onemocnění spojená s revmatickými stavy...399 // 12.2.9 Onemocnění kosti a chrupavky...401 // 12.3 Psychogenní revmatický syndrom...404 // 13 Gerontologie
// (Škopek Jiří)...406 // 13.1 Obecný pohled, definice, vývoj gerontologie...406 // 13.2 Charakteristické patofyziologické změny ve stáří...407 // 13.3 Interní onemocnění a jeho zvláštnosti ve stáří...408 // 13.3.1 Zvláštnosti průběhu interních onemocnění...408 // 13.3.2 Psychologie starého člověka...408 // 13.3.3 Kardiovaskulární onemocnění...408 // 13.3.4 Pneumologie...409 // 13.3.5 Gastroenterologie...409 // 13.3.6 Nefrologie...409 // 13.3.7 Hematologie...410 // 13.3.8 Pohybový aparát...410 // 13.3.9 Farmakoterapie, farmakologie ve stáří...410 // 13.3.10 Časté klinické syndromy...410 // 13.4 Zdravotní rizika a prevence...411 // 13.5 Možnosti ovlivnění procesu stárnutí...412 // 13.5.1 Všeobecná doporučení...412 // 13.5.2 Léky a prostředky proti stárnutí... 413 // 14 Přenosné nákazy, jimi vyvolávaná onemocnění, jejich prevence a léčba // (Pavlík Emil)...414 // 14.1 Epidemiologický proces...414 // 14.1.1 Zdroj nákazy...415 // 14.1.2 Přírodní ohniska nákazy...-...415 // 14.1.3 Přenos nákazy...415 // 14.1.4 Vnímavý jedinec (hostitel), vnímavá populace...416 // 14.1.5 Výskyt infekčních onemocnění, protiepidemická opatření . . . . 421 // 14.2 Státní zdravotní dozor...427 // 14.2.1 Povinné hlásení infekčních onemocnění...427 // 14.3 Globálně rozšířené infekce s výskytem epidemickým a pandemickým . . 428 // 14.3.1 Virus lidského imunodeficitu (Human Immunodeficiency // Virus), ARC
(AIDS-Related Complex), AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) ...428 // 14.3.2 Tuberkulóza ...434 // 14.3.3 Chřipka . . 438 // 14.3.4 Cholera...440 // 14.3.5 Malárie...442 // 14.3.6 Žlutá zimnice...444 // 14.3.7 Ebola...445 // 14.3.8 Zika...445 // 14.3.9 Mor (černá smrt)...446 // 14.3.10 Antrax...447 // 14.4 Infekce přenosné pohlavním stykem...447 // 14.4.1 Příjice (syfilis, lues, franka)...448 // 14.4.2 Kapavka (gonorea)...449 // 14.4.3 Měkký vřed (chancroid, ulcus molle)...449 // 14.4.4 Donovanóza (granuloma inguinale)...450 // 14.4.5 Chlamydiové STI ...450 // 14.4.6 Virové STI ...451 // 14.4.7 Mykotické STI...454 // 14.4.8 Parazitární STI...454 // 14.5 Další gynekologické infekce a uroinfekce...455 // 14.5.1 Bakteriální vaginóza...455 // 14.5.2 Močové infekce (uroinfekce)...455 // 14.6 Infekce respiračního traktu...456 // 14.6.1 Původci infekcí dýchacího systému ve vztahu // ke klinickým onemocněním...456 // 14.6.2 Legionářská nemoc...456 // 14.6.3 Chlamydiové pneumonic...457 // 14.6.4 Mykoplazmové pneumonic...457 // 14.6.5 Černý kašel (dávivý kašel, pertuse/parapertuse)...457 // 14.6.6 Pneumokokové infekce...458 // 14.6.7 Stafylokokové infekce...458 // 14.6.8 Záškrt (difterie) ... 458 // 14.6.9 Rýma (rinitida)...459 // 14.6.10 Chřipka (influenza)...459 // 14.6.11 Paramyxovirové infekce (parainfluenza, // respirační syncytiální virus, metapneumovirus) ...459 // 14.6.12 Koronavirové infekce...459 // 14.6.13 Adenovirové
infekce...460 // 14.6.14 Kryptokokové, pneumocystové, histoplazmové // a sporotrixové pneumonic...460 // 14.7 Exantémová onemocnění převážně dětského věku...460 // 14.7.1 Spalničky (morbilli)...460 // 14.7.2 Příušnice (epidemická parotitida)...461 // 14.7.3 Zarděnky (rubeola, rubella) ... // 14.7.4 Plané neštovice (varicella)/pásový opar (herpes zoster)... // 14.7.5 Erythema infectiosum (tzv. pátá nemoc)... // 14.7.6 Exanthema subitum/roseola infantum (tzv. šestá nemoc) . . . // 14.7.7 Kawasakiho syndrom // (mukokutánní syndrom mízních uzlin) ... // 14.7.8 Herpangína... // 14.7.9 Herpes simplex... // 14.7.10 EB viróza/infekční mononukleóza... // 14.7.11 Bakteriální exantémové infekce... // 14.8 Neuroinfekce... // 14.8.1 Vzteklina... // 14.8.2 Poliomyelitida - dětská obrna... // 14.8.3 Meningitida - zánět mozkových blan... // 14.8.4 Virové meningitidy a encefalitidy... // 14.8.5 Lymská nemoc (neuroborelióza)... // 14.8.6 Kryptokoková meningitida... // 14.9 Infekce gastrointestinálního traktu ... // 14.9.1 Břišní tyfus... // 14.9.2 Paratyfus... // 14.9.3 Escherichia coli... // 14.9.4 Záněty tenkého střeva (enteritidy)... // 14.9.5 Otravy z potravy (enterotoxikózy)... // 14.9.6 Klostridiová enteritida... // 14.9.7 Pseudomembranózní postantibiotická enterokolitida... // 14.9.8 Gastritída Helicobacter pylori... // 14.10 Virové hepatitídy... // 14.10.1 Virová hepatitída A... // 14.10.2 Virová hepatitída E...
14.10.3 Virová hepatitída B... // 14.10.4 Virová hepatitída D... // 14.10.5 Virová hepatitída C... // 14.10.6 Viry hepatitídy G (GB viry)... // 14.11 Antropozoonózy... // 14.11.1 Leptospiróza... // 14.11.2 Brucelóza... // 14.11.3 Tularemie... // 14.11.4 Listerióza... // 14.11.5 Lymská nemoc... // 14.11.6 Červenka (erysipeloid) ... // 14.11.7 Ricketsiózy... // 14.12 Mykózy a pseudomykózy... // 14.12.1 Kandidóza... // 14.12.2 Kryptokokóza... // 14.12.3 Pneumocystóza ... // 14.12.4 Aspergilóza... // 14.12.5 Histoplazmóza... // 461 // 462 // 463 // 463 // 464 // 464 // 465 // 465 // 466 468 // 468 // 469 // 470 // 471 // 472 472 472 // 472 // 473 473 473 // 476 // 477 477 // 477 // 478 // 478 // 479 479 // 481 // 482 // 483 483 // 483 // 484 484 // 484 // 485 485 485 487 487 487 // 487 // 488 488 // 14.12.6 Sporotrichóza... 488 // 14.12.7 Kokcidióza (kokcidiomykóza)...488 // 14.12.8 Povrchové kožní mykózy (dermatomykózy)...489 // 14.13 Vybraná parazitární onemocnění ...489 // 14.13.1 Toxoplazmóza...489 // 14.13.2 Toxokaróza (larva migrans visceralis) ...490 // 14.13.3 Amébióza . r...490 // 14.13.4 Neglerióza ...490 // 14.13.5 Malárie...490 // 14.13.6 Trichomoniáza...491 // 14.13.7 Giardióza (lamblióza)...491 // 14.13.8 Kryptosporidióza...491 // 14.13.9 Leishmanióza...491 // 14.13.10 Spavá nemoc, Chagasova nemoc...491 // 14.13.11 Trichinóza (trichinelóza)...492 // 14.13.12 Askarióza...492 // 14.13.13 Enterobióza (oxyurióza)...492
14.13.14 Schistozomózy...492 // 14.13.15 Střevní cestodózy - cysticerkóza: tenióza (T. solium), teniarynchóza (Taenia saginata), // hymenolepióza (Hymenolepis nana)...493 // 15 Intoxikace // (Hon Zdeněk)...494 // 15.1 Úvod do problematiky intoxikací...494 // 15.2 Obecné zásady terapie intoxikací...496 // 15.3 Speciální intoxikace... 497 // 15.3.1 Intoxikace léky...497 // 15.3.2 Intoxikace návykovými látkami...499 // 15.3.3 Inhalační intoxikace...500 // 15.3.4 Intoxikace kyselinami a louhy...501 // 15.3.5 Intoxikace organickými rozpouštědly...501 // 15.3.6 Intoxikace alkoholy...502 // 15.3.7 Intoxikace těžkými kovy... 503 // 15.3.8 Intoxikace pesticidy...504 // 15.3.9 Methemoglobinizující látky...505 // 15.3.10 Intoxikace houbami...505 // 15.3.11 Intoxikace rostlinami...507 // 15.3.12 Intoxikace živočichy...508 // 16 Onemocnění na podkladě fyzikálních příčin // (Navrátil Leoš)...509 // 16.1 Hypertermie...509 // 16.2 Poškození chladem...510 // 16.3 Poškození elektrickým proudem...512 // 16.3.1 Úrazy elektrickým proudem...512 // 16.3.2 Vliv proudové cesty na charakter poškození...513 // 16.3.3 Zasažení bleskem ...514 // 16.3.4 Diagnóza poškození elektrickým proudem...515 // 16.3.5 Zdravotnická první pomoc při úrazech elektrickým proudem . 515 // 16.4 Utopení a tonutí...515 // 16.5 Účinky atmosférického tlaku...517 // 16.5.1 Hypoxie...517 // 16.5.2 Akutní horská nemoc...517 // 16.6 Působení stavu beztíže...517
// 16.7 Kinetózy...518 // 16.8 Elektromagnetické pole...518 // 16.9 Nemoc z ozáření...519 // 16.9.1 Akutní radiační syndrom...519 // 16.9.2 Rozsah ozáření...520 // 16.9.3 Jednotlivé fáze akutní nemoci z ozáření...520 // 16.9.4 Laboratorní diagnóza akutní nemoci z ozáření...521 // 16.9.5 Léčba akutní nemoci z ozáření...522 // 16.9.6 Kombinovaná radiační poškození (mixty)...525 // 16.9.7 Chronická forma nemoci z ozáření...525 // 17 Základy krizového řízení ve zdravotnictví // (Bříza Jan)...526 // 17.1 Krizové řízení...526 // 17.1.1 Zákon o krizovém řízení...527 // 17.2 Orgány státní správy a EU a jejich role v krizovém řízení // ve zdravotnictví...528 // 17.2.1 Vláda ČR...528 // 17.2.2 Ministerstvo zdravotnictví...529 // 17.2.3 Orgány krajů...529 // 17.2.4 Obce...530 // 17.2.5 Evropská unie...530 // 17.3 Krizový plán...532 // 17.4 Traumatologické plány...532 // 17.5 Specializovaná pracoviště...533 // 17.5.1 Toxikologické informační středisko // Všeobecné fakultní nemocnice v Praze...533 // 17.5.2 Krizová transfúzni centra...536 // 17.5.3 Státní zdravotní ústav v Praze...537 // 17.5.4 Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany...537 // 17.5.5 Státní ústav radiační ochrany...537 // 17.5.6 Centrum biologické ochrany AČR...537 // 17.5.7 Státní veterinární správa ČR...538 // 17.6 Financování...538 // 17.7 Vybrané důležité odkazy na webové stránky...539 // Doporučená
literatura ... 540 // Rejstřík...541 // Souhrn ...555 // Summary...555
(OCoLC)1015186673
cnb002938081

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC