Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada, 2015
224 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4712-5 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9550-8 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na straně 210 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460755
Obsah // OBSAH // Předmluva ... // I .Stavba hmoty ... // 1.1 Elementární částice, formy hmoty ... // 1.2 Energie ... // 1.3 Kvantové jevy ... // 1.3.1 Kvantová čísla ... // 1.4 Emisní spektra vodíku ... // 1.5 Struktura elektronového obalu těžších atomu ... // 1.6 Excitace, emise a ionizace, vazebná energie elektronu // 1.7 Vlnové mechanický model atomu ... // 1.8 Jádro atomu ... // 1.8.1 Vazebná energie jádra ... // 1.8.2 Magnetické vlastnosti jader ... // 1.9 Síly působící mezi atomy ... // 1.10 Hmotnostní spektroskopie ... // 1.11 Magnetická rezonanční tomografie ... // 2 Molekulární biofyzika ... // 2.1 Síly působící mezi molekulami ... // 2.2 Skupenské stavy hmoty ... // 2.2.1 Plyny ... // 2.2.2 Kapaliny ... // 2.2.3 Pevné látky ... // 2.2.4 Skupenství plazmatické ... // 2.2.5 Změny skupenství ... // 2.3 Disperzní systémy ... // 2.3.1 Klasifikace disperzních systémů ... // 2.3.2 Analytické disperze ... // 2.3.3 Koloidní disperze ... // 2.4 Voda jako rozpouštědlo... // 2.4.1 Polární chování vody... // 2.4.2 Voda v organismu ... // 2.5 Transportní jevy ... // 2.5.1 Difúze ... // 2.5.2 Viskozita ... // 2.5.3 Vedení tepla ... // 2.5.4 Transport látek biologickými membránami .. // 2.6 Koligativní vlastnosti roztoků ... // 2.6.1 Snížení lenze par... // 2.6.2 Zvýšení bodu varu - ebulioskopie ... // 2.6.3 Snížení bodu tuhnutí - kryoskopie ... // 2.6.4 Osmotický tlak ... // 2.7 Jevy na rozhraní fází ...
// 10 // 11 // 11 // 14 // 15 // 15 // 17 // 17 // 18 // 19 // 20 // 21 // 21 // 22 // 24 // 24 // 33 // 33 // 33 // 33 // 34 // 35 // 35 // 36 // 37 // 38 // 39 // 40 // 44 // 44 // 45 // 47 // 47 // 48 // 49 // 49 // 51 // 51 // 51 // 51 // 52 // 53 // 5 // Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory // 2.7.1 Povrchové napětí ... 53 // 2.7.2 Adsorpce ... 54 // 3 Teplo a bioenergetika ... 55 // 3.1 Základní termodynamické pojmy... 55 // 3.2 Práce a teplo ... 57 // 3.3 Stavové funkce ... 58 // 3.3.1 Vnitřní energie ... 59 // 3.3.2 Entalpie ... 59 // 3.3.3 Entropie ... 60 // 3.3.4 Volná energie ... 61 // 3.3.5 Volná entalpie ... 62 // 3.3.6 Chemický potenciál ... 62 // 3.3.7 Měrná tepelná kapacita ... 63 // 3.4 Tepelné ztráty ... 63 // 3.4.1 Záření (sálání tepla - radiace) ... 64 // 3.4.2 Vedení (kondukce)... 64 // 3.4.3 Proudění (konvekce) ... 65 // 3.4.4 Vypařování vody (evaporace) ... 65 // 3.4.5 Tepelná pohoda ... 65 // 3.5 Termoterapie ... // 3.5.1 Pozitivní termoterapie ... // 3.5.2 Negativní termoterapie - kryoterapie ... 66 // 3.5.3 Další využití nízkých teplot v medicíně ... 67 // 3.5.4 Hypertermie v léčbě nádorů ... 67 // 3.6 Měření a regulace teploty ... 67 // 3.6.1 Teploměry ... 68 // 3.6.2 Termoregulace a měření teploty v medicíně ... 71 // 3.7 Tepelná zařízení ... 72 // 3.7.1 Termostaty ... 72 // 3.7.2 Sterilizátory, autoklávy ... 72 // 4 Elektrické projevy organismu, elektrodiagnostika a elektroléčba
... 73 // 4.1 Základní pojmy ... 73 // 4.1.1 Coulombův zákon, permitivita látek ... 74 // 4.1.2 Elektrický potenciál, potenciály na fázovém rozhraní ... 75 // 4.2 Elektrické projevy v živém organismu ... 77 // 4.2.1 Klidový membránový potenciál buňky... 77 // 4.2.2 Akční potenciál nervového vlákna... 78 // 4.2.3 Potenciály na ostatních biologických membránách ... 80 // 4.3 Vedení proudu v organismu ... 81 // 4.3.1 Negativní účinky elektrického proudu na organismus... 82 // 4.4 Použití elektřiny v lékařské diagnostice ... 83 // 4.4.1 Elektrokardiografic ... 84 // 4.4.2 Další elektrodiagnostické metody ... 88 // 4.5 Elektrostimulace ... 91 // 6
(OCoLC)907524436
cnb002658487

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC