Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Grada, 2015.


ISBN 978-80-247-5439-0
Duplicitní ISBN
001460818
Obsah // Obsah // Úvod...7 // 1 Vývoj dlouhodobé péče pro seniory v posledních desetiletích ... II // 1.1 Snahy České gerontologické a geriatrické společnosti... 14 // 2 Historie posledních let vývoje dlouhodobé péče... 21 // 3 Diskurs a terminologie související s dlouhodobou péčí... 29 // 3.1 Terminologie v oblasti dlouhodobé péče... 32 // 3.2 Vývoj terminologie v České republice... 34 // 3.3 Neregistrovaná zařízení... 38 // 4 Jaký je rozdíl mezi následnou a dlouhodobou péčí // (spoluautorka Hana Vaňková) ... 41 // 4.1 Dynamika vývoje stavu pacientů následné a dlouhodobé // péče ... 43 // 5 Dlouhodobá péče v evropském a mezinárodním kontextu... 53 // 6 Funkční stav a potřeba zdravotní péče v zařízeních pro seniory // (spoluautorka Hana Vaňková)...58 // 6.1 Soběstačnost: aktivity denního života... 59 // 6.2 |aký je výskyt kognitivních poruch a demence v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem // v České republice?... 64 // 6.3 Které charakteristiky uživatelů služeb DpS a DZR nejvíce // souvisí s potřebou ošetřovatelské péče?... 69 // 7 Medicína dlouhodobé péče u nás a ve světě // (spoluautorka Vendula Pírková)... 72 // 8 Pohled na funkční hodnocení geriatrického pacienta a jiných // skupin pacientů v dlouhodobé péči... 78 // 8.1 Soběstačnost... 78 // 8.2 Mobilita... 82 // 5 // Dlouhodobá péče - geriatrické aspekty a kvalita // 8.3 Senzorické funkce...
83 // 8.4 Křehkost a kondice ... 83 // 8.5 Stav výživy ... 85 // 8.6 Bolest... 85 // 8.7 Kvalita života ... 86 // 8.8 Klinické vyšetření ... 86 // 9 Orientační pohled na psychické funkce staršího člověka // (spoluautorka Eva Jarolímová) ...90 // 9.1 Kognitivní funkce... 90 // 9.2 Emotivita, nálada a motivace ... 94 // 10 Interprofesionální přístup a plánování péče podle potřeb // člověka...97 // 11 Úvod do problematiky kvality v dlouhodobé péči // (Alena Waageová, lva Holmerová, Michaela Baumanová, // Dana Hradcová, Martina Mátlová, Hana Vaňková)... 104 // 11.1 Integrovaný systém managementu kvality použitelný pro // dlouhodobou péči ... 111 // 11.2 Struktura systému kvality ... 116 // 11.3 Indikátory kvality, monitorování, měření a zlepšování .. 116 // 11.4 Indikátory, spokojenost klientů... 118 // 11.5 ? terminologii v oblasti kvality péče... 122 // 11.6 Vytvoření sady indikátorů kvality dlouhodobé péče ... 127 // 12 Indikátory pro hodnocení kvality dlouhodobé geriatrické // péče definující standardní úroveň Standardy dlouhodobé geriatrické péče (spoluautorky Michaela Baumanová, Dana Hradcová, Eva larolímová, Vendula Pírková, Monika Válková, Hana Vaňková, Alena Waageová) ... 148 // 12.1 Účel standardů dlouhodobé péče... 148 // 12.2 Jak ? materiálu přistupovat ... 149 // Seznam použitých zkratek... 172 // Rejstřík... 174 // Souhrn/Summary ... 176 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC