Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:11x 
BK
Příručka
Vydání 1.
Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2017
308 stran : barevné ilustrace, portréty, formuláře ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-906320-7-3 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 299-303 a bibliografické odkazy
001460825
Obsah // PŘEDMLUVA 13 // PODĚKOVÁNÍ 15 // RECENZE 17 // 1 ÚVOD 23 // 2 DEMENCE Z POHLEDU GERIATRA 27 // 2.1 STANOVENÍ DIAGNÓZY 28 // 2.1.1 Anamnéza 28 // 2.1.2 Testy 30 // 2.1.3 Celkové klinické vyšetření pacienta // a další vyšetření včetně vyšetření laboratorního 31 // 2.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH // ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBUJÍCÍCH DEMENCI 33 // 2.2.1 Alzheimerova nemoc 33 // 2.2.2 Vaskulární demence 34 // 2.2.3 Demence při Parkinsonově nemoci // a demence s Lewyho tělísky 35 // 2.2.4 Frontotemporální lobární degenerace 35 // 2.3 STRATEGIE P-PA-IA 36 // 2.4 JAKÉ METODY POUŽÍVÁME V PÉČI // O PACIENTY S DEMENCÍ 38 // 3 RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU DEMENCE 43 // 4 JAK POZNÁM DEMENCI 45 // 4.1 TYPY DEMENCÍ 46 // 4.2 ALZHEIMEROVA NEMOC 48 // 4.2.1 Porucha paměti 48 // 4.2.2 Mírná kognitivní porucha 51 // 4.2.3 Postupná ztráta mechanických dovedností 51 // 4.2.4 Ztráta orientace 52 // 4.2.5 Potíže v komunikaci 52 // 4.2.6 Změny osobnosti 53 // 4.2.7 Ztráta soběstačnosti 54 // 4.3 FÁZE DEMENCE 54 // 4.3.1 První fáze - mírná demence 54 // 4.3.2 Druhá fáze - rozvinutá demence 55 // 4.3.3 Třetí fáze - těžká demence 56 // 5 DEMENCE Ml VSTOUPILA DO ŽIVOTA 57 // 5.1 DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ 61 // 5.2 PŘEDBĚŽNÉ PROHLÁŠENÍ 62 // 5.3 STRAVOVÁNÍ 63 // 6 KOMUNIKACE 67 // 6.1 ZVLÁŠTNOSTI KOMUNIKACE // U OSOB S DEMENCÍ 69 // 6.1.1 Jak se vyhnout bariérám při komunikaci? 69 // 6.1.2 Obecná pravidla komunikace 71 // 6.2 KOMUNIKACE V JEDNOTLIVÝCH // FÁZÍCH DEMENCE 75 // 6.2.1 Komunikace v první fázi demence 75 // 6.2.2 Komunikace ve druhé fázi demence 77 // 6.2.3 Komunikace ve třetí fázi demence 79 // 6.3 KOMUNIKACE S RODINOU 80 // 7 VALIDACE PODLE NAOMI FEIL® 85 // 7.1 CÍLE A VALID ACNI PROCES 88 // 7.2 ČTYŘI FÁZE STÁDIA ZPRACOVÁNÍ 93 // 7.2.1 Fáze I - nedostatečná orientace, nešťastné rozpoložení 93 //
7.2.2 Fáze II - dezorientace v čase 94 // 7.2.3 Fáze III - opakující se pohyby 95 // 7.2.4 Fáze IV - vegetování 96 // 7.3 // 7.3.1 // 7.3.2 // TECHNIKY VALIDACE® NAOMI FEIL // Verbální validační techniky Neverbální validační techniky // 97 // 97 // 100 // 8 PORUCHY CHOVÁNÍ 103 // 8.1 NENAPLNĚNÉ POTŘEBY JAKO PŘÍČINA PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ 104 // 8.2 AGRESIVITA A AGITOVANOST 106 // 8.2.1 Možné příčiny agresivity 107 // 8.2.2 Co s tím má pracovník dělat? 109 // 8.3 PODEZÍRAVOST 111 // 8.3.1 Co s tím má pracovník dělat? 112 // 8.4 BLOUDĚNÍ 114 // 8.4.1 Možné příčiny bloudění 114 // 8.4.2 Co s tím má pracovník dělat? 115 // 8.5 HROMADĚNÍ VĚCÍ 116 // 8.5.1 Co s tím má pracovník dělat? 116 // 8.6 BLUDY A HALUCINACE 117 // 8.6.1 Co s tím má pracovník dělat? 118 // 8.7 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ 119 // ZVLÁDÁNÍ DALŠÍCH PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ 121 // 9.1 ZAMYKÁNÍ OSOBY S DEMENCÍ 123 // 9.1.1 Právní pohled na problematiku zamykání klienta v jeho soukromí 124 9.1.2 Závěr K problematice zamykání osoby s demencí v její domácnosti 126 // 9.2 OSOBA S DEMENCÍ ODMÍTÁ PÉČI 126 // 9.3 KLIENT JIŽ NESPADÁ DO CÍLOVÉ SKUPINY 129 // 9.4 HRANICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 132 // 10 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 137 // 10.1 BARIÉRY SPOLUPRÁCE A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ 139 // 10.1.1 První mýtus - nemožnost předávat informace o klientovi // 139 // 10.1.2 Druhý mýtus - nemožnost zjišťovat zdravotní stav 141 // 10.2 JAK NASTAVIT SPOLUPRÁCI? 142 // 10.3 DENNÍ STACIONÁŘ JAKO PARTNER // PRO SPOLUPRÁCI 145 // 10.4 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI // PRACOVNÍKY NA OBCÍCH 145 // 10.4.1 V čem spočívá sociální práce na obcích? 146 // 10.4.2 Zvláštní příjemce důchodu 147 // 10.4.3 Komunitní plán - skutečná podpora, nebo formalita? 149 // 10.4.4 Právní pohled na problematiku sociální práce na obcích 151 //
10.4.5 Sociální šetření 152 // 10.4.6 Pracovní náplň sociálního pracovníka 153 // 10.4.7 Jak může zájemce získat informace o sociálních službách 154 // 10.4.8 Základní partneři pro v)rkon sociální práce na obcích 154 // 10.4.9 Kazuistiky 156 // 10.5 PŘÍPADOVÉ KONFERENCE 161 // 11 OCHRANA PRÁV OSOB S DEMENCÍ 165 // 11.1 ÚVOD DO OCHRANY PRÁV OSOB 165 // 11.2 ZÁKLADNÍ PRÁVA OSOB 167 // 11.3 KDE JE HRANICE DOBRÉ PÉČE // A ZACHOVÁNÍ PRÁV POSTIŽENÉ OSOBY? 168 // 11.4 KDY LZE JEDNAT PROTI VŮLI OSOBY 169 // 11.5 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 169 // 11.5.1 Nápomoc při rozhodování 170 // 11.5.2 Zastoupení členem domácnosti 171 // 11.5.3 Opatrovnictví 174 // 11.6 DETENCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 188 // 11.7 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 190 // 11.8 OBČANSKÝ PRŮKAZ A OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI 192 // 11.9 ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH OTÁZEK V PRAXI 193 // 11.9.1 Odpovědnost za škodu 1 193 // 11.9.2 Odpovědnost za škodu 2 194 // 11.9.3 Dcera jedná v rozporu s potřebami klientky 195 // 11.9.4 Klient odmítá péči 197 // 11.9.5 Klient nemá náhled, žije v nedůstojných podmínkách 198 // 11.9.6 Ztráta občanského průkazu 199 // 11.9.7 Klient není schopen poskytnout souhlas // K předávání informací 199 // 12 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 201 // 12.1 DŮLEŽITÉ POJMY 202 // 12.1.1 Nepříznivá sociální situace, potřeby a zdroje 202 // 12.1.2 Kam pracovník může a nemůže 204 // 12.1.3 Cíle spolupráce 206 // 12.1.4 Hodnocení 209 // 12.2 PROCES PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY // U KLIENTŮ S DEMENCÍ 211 // 12.2.1 Jednání se zájemcem o službu 214 // 12.2.2 Smlouva o poskytování sociální služby 215 // 12.2.3 Individuální plán 218 // 13 SYNDROM VYHOŘENÍ // V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH 221 // 13.1 CO VLASTNĚ JE SYNDROM VYHOŘENÍ 221 // 13.2 PROJEVY SYNDROMU VYHOŘENÍ 222 // 13.3 FÁZE SYNDROMU VYHOŘENÍ 223 // 13.4 PŘÍČINY SYNDROMU VYHOŘENÍ 224 //
13.4.1 Osobnost pracovníka a jeho vztah ke klientovi 224 // 13.4.2 Rizikové faktory v zaměstnání 226 // 13.5 JAK HOŘET, ALE NEVYHOŘET // ANEB PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ 228 // 13.5.1 Jedinečný svět klienta 228 // 13.5.2 Pomoc a kontrola 228 // 13.5.3 Životní styl pracovníka 230 // 13.5.4 Supervize 230 // 13.6 ZÁVĚR ? SYNDROMU VYHOŘENÍ 230 // KAPITOLA NEJEN PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ 233 // 14.1 OBLAST FINANCÍ 234 // 14.1.1 Příspěvek na péči 235 // 14.1.2 Ošetřovně 240 // 14.1.3 Příspěvek na mobilitu 240 // 14.1.4 Příspěvek na zvláštní pomůcku 240 // 14.1.5 Příspěvek na pořízení motorového vozidla 241 // 14.1.6 Příspěvek na bydlení 241 // 14.1.7 Doplatek na bydlení 241 // 14.2 OBLAST BYDLENÍ 242 // 14.2.1 Stavební a další úpravy domácnosti 242 // 14.2.2 Bezpečí mimo domov 247 // 14.3 OBLAST PÉČE 248 // 14.4 PÉČE POSKYTOVANÁ OSOBAMI BLÍZKÝMI // V DOMÁCNOSTI 248 // 14.4.1 I pečující osoba potřebuje péči 250 // 14.4.2 Rizika péče při přetíženosti a vyčerpání 251 // 14.4.3 Co pomáhá v boji se stresem 252 // 14.4.4 Deset rad na pomoc těm, kteří pečují o pacienty // postižené Alzheimerovou chorobou či jinou demencí 253 // 14.4.5 Když nás blízký opustí navždy 254 // 14.5 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB // PRO SENIORY 255 // 14.5.1 Registr poskytovatelů sociálních služeb 255 // 14.5.2 Terénní služby 255 // 14.5.3 Pobytové služby 257 // 14.5.4 Ambulantní služby 259 // 14.6 KDE ZÍSKÁM INFORMACE // O DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ 259 // 14.7 JAK POSKYTOVAT PÉČI OSOBĚ S DEMENCÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 259 // 14.8 SAMOTNÁ PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 261 // 14.8.1 Hygiena 262 // 14.8.2 Používání WC 263 // 14.8.3 Inkontinence 264 // 14.8.4 Stravování 265 // 14.8.5 Léky 266 // 14.9 KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 266 // 14.9.1 Výpůjčka zvláštní nebo kompenzační pomůcky 266 // 14.9.2 Nej častěji využívané kompenzační pomůcky 267 // DŮLEŽITÉ ODKAZY 268 // 15 DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ 269 // 16 ZÁVĚR 279 // 17 PŘÍLOHY 281 // SEZNAM LITERATURY 299 // MEDAILONKY AUTOREK 305
(OCoLC)1000494702
cnb002895715

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC