Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
261 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0206-8 (vázáno)
Expert
Obsahuje bibliografii na straně 258, bibliografické odkazy a rejstřík
001460831
¦ 5 // Obsah // O autorech ...4 * * * * * 10 // Úvod: Význam marketingového výzkumu v marketingu...13 // 1. Zadání a řízení výzkumného projektu...17 // 1.1 Správná formulace výzkumných otázek...19 // 1.2 Zadání výzkumu v praxi...19 // 1.3 Výzkumný brief...20 // 1.4 Analýza problému a debrief...22 // 1.5 Řízení výzkumného projektu, výzkumný tým a proces...22 // 1.6 Problematická místa v řízení výzkumu...23 // 2. Základní členění marketingového výzkumu ...25 // 2.1 Data a informace...26 // 2.1.1 Tvrdá a měkká data...26 // 2.1.2 Interní a externí data... 27 // 2.1.3 Primární a sekundární data...28 // 2.2 Deklarativní a nedeklarativní metody...30 // 2.3 Kvalitativní a kvantitativní výzkum...31 // 2.4 Pozorování, dotazování, experiment...31 // 2.4.1 Pozorování...32 // 2.4.2 Experiment...32 // 3. Kategorizace typů výzkumu a jejich využití...35 // 3.1 Základní třídění výzkumů...36 // 3.2 Poznávací cíl...36 // 3.2.1 Explorativní výzkum...37 // 3.2.2 Deskriptívni výzkum...37 // 3.2.3 Kauzální a relační výzkum...38 // 3.3 Výzkumná oblast...39 // 4. Sběr dat ...41 // 4.1 Kvalitativní výzkum...42 // 4.1.1 Proces přípravy kvalitativního výzkumu...42 // 4.1.2 Realizace rozhovorů...43 // 4.1.3 Používané techniky...45 // 4.2 Kvantitativní výzkum...46 // 4.2.1 Jednorázové a kontinuální výzkumy...46 // 4.2.2 Výzkum versus anketa...48 // 4.2.3 Úplné a výběrové šetření...48 // 6 ¦
// 4.2.4 Metody výběru respondentů...50 // 4.2.5 Tvorba dotazníku...54 // 4.2.6 Techniky sběru dat...59 // 5. Panel respondentů...61 // 5.1 Co je panelový výzkum a proč se používá...62 // 5.2 Druhy panelů...63 // 5.3 Výstavba panelu...66 // 5.4 Správa panelu...68 // 5.5 Reprezentativita panelu...69 // 5.6 Obměna panelu...71 // 5.7 Úskalí panelových šetření...72 // 6. Analýza dat ...75 // 6.1 Základní metody analýzy dat (tabulky, grafy, vážení) ...76 // 6.1.1 Typy proměnných...76 // 6.1.2 Úprava a čištění dat, chybějící hodnoty...78 // 6.1.3 Vážení...80 // 6.1.4 Průzkumová analýza dat...83 // 6.2 Pokročilejší statistické metody...89 // 6.2.1 Závislost...90 // 6.2.2 Závislosti kategoriálních proměnných - kontingenční tabulky...90 // 6.2.3 Korelační koeficient...95 // 6.2.4 Regresní analýza...96 // 6.2.5 Shluková analýza...99 // 6.2.6 Faktorová analýza...100 // 7. Software pro analýzu a prezentaci dat... 101 // 7.1 Statistický software (SPSS)... 102 // 7.2 Interaktivní zobrazovací a prezentační software pro marketéry // a obchodníky...106 // 8. Inovativní prvky při tvorbě závěrečné zprávy... 117 // 8.1 Interaktivní výstupy...118 // 8.2 Infografika...119 9 // 9. Česká populace, její klasifikace a segmentace ... 123 // 9.1 Klasifikace české populace... 124 // 9.1.1 Generace...124 // 9.1.2 Profese...125 // 9.1.3 Typologie životního cyklu...127 // 9.1.4 Psychodemografické typologie...128 // 9.1.5
Behaviorální segmentace...129 // 9.2 Socioekonomická klasifikace ABCDE...130 // 9.2.1 Socioekonomické klasifikace...130 // 9.2.2 Historie ABCDE klasifikací v České republice...131 // 9.2.3 Konstrukce nové ABCDE klasifikace...132 // 9.2.4 Vlastnosti nové ABCDE...135 // 9.2.5 Socioekonomické klasifikace v zahraničí...137 // 10. Interpretace kvalitativního výzkumu ... 139 // 11. Struktura výzkumné zprávy... 143 // 12. Další moderní metody výzkumu... 149 // 12.1 Výzkum komunit ve virtuálním prostředí... 150 // 12.1.1 Obsah sdělení...150 // 12.1.2 Profil členů komunity...151 // 12.2 Neuromarketing...152 // 12.2.1 Metody neuromarketingu...152 // 12.2.2 Jak vypadá běžný neuromarketingový výzkum...153 // 12.2.3 Výstupy...154 // 12.2.4 Výhody a nevýhody neuromarketingu...154 // 12.3 Eye-tracking...155 // 12.3.1 Komerční výzkumy dráhy zraku...156 // 12.3.2 Jak to vlastně funguje...158 // 12.3.3 Typy výzkumů...158 // 12.3.4 Výběr respondentů, vzorek a typický průběh výzkumu...159 // 12.4 Měření médií a mediální výzkumy...160 // 12.4.1 Různá kritéria dělení médií...160 // 12.4.2 Měření médií a výzkumy sledovanosti (one currency)...161 // 12.4.3 Měření médií versus mediální výzkum...162 // 12.4.4 Mediální výzkumy sledovanosti - nejčastěji využívané metody... 163 // 12.4.5 Měření elektronických médií - televize, rádia...164 // 12.4.6 Měření televizní sledovanosti...166 // 12.4.7 Metody měření
a výzkumu poslechovosti rádií...170 // 12.4.8 Měření návštěvnosti internetu...171 // 12.4.9 Výzkum čtenosti tisku...172 // 12.4.10 Měření venkovní reklamy...172 // 12.4.11 Aktuální trendy a výzvy mediálních výzkumných projektů // a měření: crossmediální zásah...173 // 12.4.12 Příklady měření médií a mediálních výzkumů v České republice .. 174 // 12.5 Pozorování, asistované nákupy, mystery shopping...178 // 12.5.1 Pozorování...178 // 12.5.2 Asistovaný nákup...181 // 12.5.3 Mystery shopping...182 // 12.6 Etnografie...185 // 12.7 Conjoint analýzy...187 // 12.7.1 Conjoint: základní informace...187 // 12.7.2 Princip conjointu...188 // 12.7.3 Stručná historie conjointu...190 // 12.7.4 Conjoint a cenová elasticita substituce...193 // 12.7.5 Conjoint: shrnutí výhod a nevýhod...194 // 12.8 Kombinace výzkumných metod a datových zdrojů...194 // 12.8.1 Proč je dnes kombinace trendy?...195 // 12.8.2 Kombinace výzkumných metod nebo zdrojů dat?...196 // 12.8.3 Kombinace výzkumných metod...196 // 12.8.4 Kombinace datových zdrojů...203 // 12.9 Další inovativní metody výzkumu...205 // 12.9.1 Simulační, testové a „behaviorální“ metody...206 // 12.9.2 Implicitní metody...207 // 12.9.3 Big Data...208 // 12.9.4 Analýza řeči a textu...209 // 13. Aplikace marketingového výzkumu ... 211 // 13.1 Produktový výzkum ... 212 // 13.1.1 Nápad, hledání inspirace...212 // 13.1.2 Koncept produktu, novinka ? testování...213
// 13.1.3 Analýza...218 // 13.2 Cenové testy...220 // 13.2.1 Gabor Granger...221 // 13.2.2 Van Westendorp (Price Sensitivity Meter)...222 // 13.2.3 BPTO (Brand-Price Trade Off)...224 // 13.2.4 Conjoint analýza v cenovém testování...225 // 13.3 Pre-testy a post-testy reklamních kampaní...226 // 13.3.1 Pre-testy reklamních kampaní...226 // 13.3.2 Post-testy reklamních kampaní...229 // 13.4 Výzkum značky...232 // 13.4.1 Výzkum vizuální komunikace ...233 // 13.4.2 Image značky...235 // 13.4.3 Positioning...237 // 13.5 Usage 8c Attitudes, segmentace a studie životního stylu...238 // 13.5.1 Usage 8c Attitude...238 // 13.5.2 Segmentace...242 // 13.5.3 Studie životního stylu...244 // 13.6 Kontinuální výzkum...244 // 13.6.1 Typické kontinuální projekty...245 // 13.6.2 Analýzy kontinuálního měření a modelování...247 // 14. Výběr výzkumné agentury ... 249 // 14.1 Externí a interní tým pro výzkumný projekt... 250 // 14.2 Výběr agentury a cíle projektu...250 // 14.3 Typy výzkumných agentur...251 // 14.4 Postup při výběru agentury...252 // ¦ 9 // 15. Etika v marketingovém výzkumu... 255 // 15.1 Ochrana subjektů údajů...256 // 15.2 Chování vůči zadavatelům...257 // 15.3 Odpovědnost široké veřejnosti...257 // Literatura...258 // Rejstřík...259
cnb002928680

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC