Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
3., aktualizované vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
271 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0413-0 (vázáno)
Expert
Obsahuje bibliografii na straně 255 a rejstřík
České a anglické resumé
001460833
Obsah // O autorce ...8 // Předmluva ...9 // 1. Účetní výkazy a co v nich najdeme... 11 // 1.1 Rozvaha...12 // 1.2 Výkaz zisku a ztráty...18 // 1.3 Výkaz o peněžních tocích (cash flow)...27 // 1.3.1 Rozdíl mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady...27 // 1.3.2 Proč sestavujeme výkaz cash flow?...30 // 1.4 Výnosy, náklady a zisk...40 // 1.4.1 Metody stanovení nákladové funkce...40 // 1.4.2 Výnosy, náklady a bod zvratu ... 46 // 1.4.3 Hrubé rozpětí...50 // TEST 1...56 // 2. Způsoby financování podniku...59 // 2.1 Minimalizace nákladů na kapitál...61 // 2.1.1 Ratingový model určování WACC...68 // 2.2 Bilanční pravidla...71 // 2.2.1 Zlaté bilanční pravidlo...71 // 2.2.2 Pravidlo vyrovnání rizika...74 // 2.2.3 Pari pravidlo...75 // 2.2.4 Růstové pravidlo...76 // 2.3 Finanční páka...77 // TEST 2... 83 // 3. Krátkodobé finanční řízení...87 // 3.1 Obratový cyklus peněz...88 // 3.2 Pracovní kapitál...91 // 3.3 Složky pracovního kapitálu a možnosti jejich řízení...93 // 3.3.1 Zásoby...94 // 3.3.2 Pohledávky...97 // 3.3.3 Možnosti řízení pohledávek...99 // 3.3.4 Krátkodobý finanční majetek...101 // 3.4 Vztah řízení pracovního kapitálu a cash flow...102 // 3.5 Financování pracovního kapitálu...105 // 3.5.1 Krátkodobé závazky jako zdroj financování...107 // TEST 3...113 // 4. Investice a jejich efektivita ...117 // 4.1 Hodnocení podnikových investic...120 // 4.2 Metody hodnocení investic...124
4.2.1 Statické metody...124 // 4.3 Dynamické metody hodnocení investic...129 // 4.3.1 Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value, NPV)...132 // 4.3.2 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR)...133 // 4.3.3 Index ziskovosti (Profitability Index, PI)...135 // 4.3.4 Doba návratnosti, splacení (Payback Period, PP)...136 // 4.4 Financování investic...141 // 4.4.1 Financování vlastním kapitálem...142 // 4.4.2 Financování cizím kapitálem... 142 // 4.4.3 Leasing jako způsob financování investic...145 // 4.5 Inflace... 154 // 4.6 Obnovovací investice...155 // TEST 4...160 // 5. Finanční analýza...163 // 5.1 Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů...167 // 5.2 Poměrové ukazatele...176 // 5.2.1 Ukazatele rentability...177 // 5.2.2 Ukazatele likvidity...178 // 5.2.3 Ukazatele aktivity...180 // 5.2.4 Ukazatele zadluženosti...183 // 5.2.5 Ukazatele kapitálového trhu...184 // 5.2.6 Ukazatele produktivity...185 // 5.3 Analýza čistého pracovního kapitálu...188 // 5.4 Souhrnné indexy hodnocení podniku...191 // 5.4.1 Altmanova analýza...191 // 5.4.2 Index IN05...192 // 5.5 Hodnotové ukazatele (EVA)...194 // 5.6 Srovnávání...196 // TEST 5...206 // Závěr...208 // Řešení příkladů...209 // 1. kapitola ...210 // 2. kapitola ...221 // 3. kapitola ...227 // 4. kapitola ...234 // 5. kapitola ...241 // Výsledky testů ...254 // Literatura // 255 // Přílohy ... 257 // Příloha 1: Formulář Rozvahy...258
Příloha 2: Formulář Výkaz zisku a ztrát...262 // Příloha 3: Formulář Výkaz cash flow...264 // Příloha 4: Doporučené minimální hodnoty rpoD...265 // Přehled použitých zkratek... 266 // Shrnutí ...268 // Summary ...269 // Rejstřík // 270
cnb002928677

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC