Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Brno : Computer Press, a.s., 2011
456 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-251-2964-7 (brožováno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
Určeno marketérům, manažerům, analytikům, webmasterům i webdesignérům
001460846
KAPITOLA 1 -- Troufalý svět webové analytiky 2.0 -- Stav využívání analytiky Stav odvětví -- Přehodnocení webové analytiky: webová analytika 2.0 -- Otázka co: clickstream data Otázka jak moc: vícerozměrná analýza výsledků Otázka proč: experimentování a testování Otázka proč: zpětná vazba od zákazníků Otázka co jiného: Competitive Intelligence -- Nebojme se změny! -- Strategické pravidlo Taktický posun Analytické přídavky -- KAPITOLA 2 -- Nejvýhodnější strategie výběru vašeho analytického partnera -- Předurčete své budoucí úspěchy -- Krok 1: Tři rozhodující otázky, které si musíte položit, než začnete hledat analytického partnera -- Otázka 1: Chcete reportování nebo analýzy? -- Otázka 2: Jste silní v IT, podnikání nebo v obou? -- Otázka 3: Řeším pouze clickstream data, nebo webovou analytiku 2.0? -- Krok 2: Deset otázek na poskytovatele před tím, než se s ním dáte dohromady -- Otázka 1: „Jaký je rozdíl mezi vaším nástrojem -- a bezplatnými nástroji od Yahoo! nebo Google?" Otázka 2: „Jste čistě poskytovatel služby ASP -- nebo máte také softwarovou verzi? Plánujete softwarovou verzi?" Otázka 3: „Jakou techniku sběru dat používáte?" -- Otázka 4: „Dokážete spočítat celkové náklady vlastnictví vašeho nástroje?" Otázka 5: „Jakou úroveň podpory nabízíte? Co nabízíte zdarma a co za další -- poplatky? Je podpora zdarma po 24 hodin, 7 dní v týdnu?" Otázka
6: „Které funkce vašeho nástroje mi umožní segmentovat data?" Otázka 7: „Jaké možnosti mám pro export dat -- z vašeho systému do našeho podnikového systému?" Otázka 8: „Jaké funkce nabízíte pro integrování dat -- z jiných systémů do vašeho nástroje?" Otázka 9: „Můžete jmenovat dvě nové vlastnosti -- (či nástroje nebo akvizice jiných firem), které vaše společnost připravuje, -- aby si v příštích třech letech udržela náskok před konkurencí?" Otázka 10: „Proč vám vypověděli smlouvu vaši poslední dva zákazníci, -- o které jste přišli? Co používají ted? -- Mohli bychom jednomu z těchto bývalých klientů zavolat?" Porovnávání poskytovatelů webové analytiky: diverzifikuj a dobývej! -- Krok 3: Určete svého analytického partnera (jak provést pilotní zkoušku nástroje) -- Krok 4: Vyjednávání před podpisem: zkontrolujte SLA ve smlouvě s poskytovatelem -- KAPITOLA 3 -- Záludný svět click-stream analýzy: metriky  -- Zpět ke standardním metrikám: Osm kritických webových metrik -- Návštěvy a návštěvníci -- Čas strávený na stránce a Čas strávený na webu -- Míra opuštění Míra odchodů Míra konverze Engagement -- Webové metriky zbavené tajemství -- Čtyři vlastnosti dobré metriky Příklad skvělé webové metriky -- Tři Avinashova praktická cvičení se zaručeným úspěchem -- Strategicky řízená taktika -- pro webové metriky s výrazným dopadem -- Zjišťování
prvotní příčiny výkonu metriky konverze Účinek vlastního vytváření přehledů Začínáme s makropohledy -- KAPITOLA 4 -- Úžasný svět clickstream analýzy: praktická řešení -- Základy webové analytiky -- Vyloučení primitivních ukazatelů -- Způsoby získávání návštěvníka -- Rychlé opravy a šetření penězi -- Analýza hustoty prokliků -- Měření počtu návštěv vedoucích k nákupu -- Nejlepší přehled získaný z webové analytiky -- Zdroje provozu Výsledky -- Základní strategie používané v analýze -- Segmentuj nebo odejdi domů Výhody segmentace Vytváření a používání segmentů -- Zaměřte se na chování zákazníků, nikoliv na celková čísla -- Každodenní clickstream analýzy provedené v akceschopné podobě -- Analýza interního vyhledávání Analýza optimalizace pro vyhledávače (SEO) Platba za proklik/Analýza placeného vyhledávání Analýza e-mailových kampaní -- Analýza webu obsahujícího RIA: Flash, video a widgety -- Posouzení reálnosti: -- perspektivy klíčových problémů webové analytiky -- Měření návštěvníků pomocí souboru cookie Průvodce vzorkováním dat Hodnota historických dat -- Užitečnost přehrávání videa zaznamenávajícího zážitek zákazníka z webu Jedinečný kontrolní seznam pro porovnání dat -- KAPITOLA 5 -- Klíč ke slávě: měření úspěšnosti -- Orientace na kritické minimum -- Pět příkladů akceschopných klíčových ukazatelů výkonnosti
pro výsledky (KPI) -- Míra dokončení úlohy -- Podíl vyhledávání -- Věrnost a aktuálnost návštěvníků -- Přihlášení uživatelé kanálů RSS -- Poměr hodnotných odchodů -- Co dál s konverzním poměrem -- Opuštění košíku a objednávacího procesu Počet dní a návštěv do objednávky Průměrná hodnota objednávky -- Hlavní záměr návštěvníka (identifikace potenciálních zákazníků) -- Měření makrokonverzí a mikrokonverzí -- Ukázka makrokonverzí a mikrokonverzí -- Číselné vyjádření ekonomické hodnoty Měření úspěšnosti nekomerčního webu -- Věrnost návštěvníka Aktuálnost návštěvníka Délka návštěvy Hloubka návštěvy -- Měření webů typu B2B -- KAPITOLA 6 -- Odpověď na otázku „proč?": Dolujeme kvalitativní data -- Laboratorní uživatelské testování: co, proč a kolik -- Co je laboratorní použitelnost Jak správně vést test -- Pravidla dobré praxe pro laboratorní uživatelské testování Výhody laboratorního uživatelského testování Na co si dát pozor -- Alternativy testování: na dálku a nemoderované -- Nábor naživo a výzkum na dálku -- Průzkumy: opravdově odstupňované naslouchání -- Typy průzkumů -- Největší omyl týkající se průzkumů Tři nejvíce pokládané dotazy -- Osm tipů pro výběr poskytovatele průzkumu prováděného online -- Nově se ukazující možnosti průzkumu uživatelů umožněné webem -- Porovnávací výkonové studie -- Rychlotesty
použitelnosti -- Online třídění kartiček -- Vizuální heatmapy s umělou inteligencí -- KAPITOLA 7 -- Chybovat co nejdřív: -- Odhalte sílu testování a experimentů -- Základní možnosti testování: A/B a MVT -- A/B testování -- Akceschopné myšlenky testování -- Zastavte ty největší propadáky vstupní stránky -- Zaměřte se na stránky s objednávkou, registrací a kontaktním formulářem Optimalizujte počet a rozvržení reklam Zkoušejte různé ceny a prodejní taktiky Testujte rozložení krabic, obaly od DVD či zboží dostupné v klasickém obchodě -- Optimalizujte své výchozí marketingové snahy -- Řízené experimenty: o krok výše ve hře s analytikou! -- Měření dopadu inzerce na brandová klíčová slova a kanibalizace Příklady řízených experimentů Výzvy a výhody -- Vytváření a udržování kultury testování -- Tip 1: Vaším prvním testem bude test „Konej nebo odejdi" Tip 2: Nenechte se napálit reklamním trikem konzultant/nástroj Tip 3: Buďte otevření přesáhněte sami sebe Tip 4: Začněte hypotézou -- Tip 5: Vytvořte kritéria pro vyhodnocení cílů a nejdůležitější rozhodnutí -- Tip 6: Testujte a zjišťujte vícečetné výsledky -- Tip 7: Původ vašich testů je v problémech zákazníka -- Tip 8: Analyzujte data a řekněte, co jste se dozvěděli -- Tip 9: Dvě věci, které jsou absolutně nutné: průkopnictví a odbornost -- KAPITOLA 8 -- Analýza konkurenčního zpravodajství -- Zdroje
dat, typy dat a záhady okolo konkurenčního zpravodajství -- Data z panelů nástrojů prohlížeče Panelová data -- Síťová data od poskytovatele připojení k Internetu Data z internetových vyhledávačů -- Srovnání výkonu od poskytovatelů nástrojů pro webovou analytiku Dobrovolně zveřejňovaná data Hybridní data -- Analýza návštěvnosti webu -- Porovnávání dlouhodobých trendů návštěvnosti Analýza příležitostí a přesahu konkurenčních webů Analýza odkazujících zdrojů a dalších webů -- Analýza vyhledávání a klíčových slov -- Trend výkonu nejdůležitějších klíčových slov Regionální zájem a analýza příležitostí Příbuzné a rychle rostoucí vyhledávané výrazy Analýza podílu na regálu -- Analýza silných stránek klíčových slov konkurence Analýza rozšíření klíčových slov -- Identifikace návštěvníků a analýza segmentace -- Analýza demografické segmentace Psychografická segmentace -- Analýza chování při vyhledávání a segmentace návštěvníků -- KAPITOLA 9 -- Rozvoj webové analytiky: -- sociální sítě, mobilní platformy a video -- Měření nového webu sociálního charakteru: problém s daty -- Vývoj obsahové demokracie Revoluce jménem Twitter -- Analyzování interakcí uživatelů v offline aplikacích Analyzování interakcí uživatelů v mobilních zařízeních -- Možnosti sběru dat z mobilních zařízení Zpracování a analýza dat z mobilních zařízení
-- Měření úspěšnosti blogů -- Hrubý přínos autora Celkový růst publika Citace a ukazatele odezvy Náklady na blogování -- Výhody plynoucí z blogování (návratnost investic) -- Vyčíslení dopadu Twitteru -- Růst počtu následovníků Rozšíření dosahu tweetů Míry prokliku a konverze Míra konverzace -- Výskyt nových metrik na Twitteru -- Analýza výkonnosti videa -- Sběr dat pro videa -- Klíčové metriky pro video a jejich rozbor Pokročilá analýza videa -- KAPITOLA 10 -- Nejlepší řešení skrytých nástrah webové analytiky -- Přesnost nebo preciznost? Zlepšování kvality dat v šesti krocích Vytváření akčního řídicího panelu -- Tvorba dokonalých řídicích panelů -- Centralizovaný řídicí panel -- Pět pravidel pro velmi účinné řídicí panely -- Příležitosti marketingu mimo Internet a multikanálová měření -- Posun k marketingovému modelu reálného světa Multikanálová analytika -- Problémy a výzvy behaviorálního cílení -- Očekávání behaviorálního cílení -- Překonávání základních problémů analytiky -- Dva bezpodmínečně nutné předpoklady pro behaviortargeting -- Problémy související s dolováním online dat a prediktivní analytikou -- Typy dat -- Počet proměnných -- Vícero hlavních záměrů -- Chování při vícenásobných návštěvách -- Chybějící primární klíče a sady dat -- Cesta k vrcholu: Kroky vedoucí k inteligentnímu vývoji analytiky -- Krok 1: Značkování
-- Krok 2: Nastavení nástroje pro webovou analytiku Krok 3: Sledování kampaně nebo zisku Krok 4: Měření výnosů a inteligence na vyšší úrovni Krok 5: Sledování bohatých médií (Flash, widgety, video) -- KAPITOLA 11 -- Základní principy vedoucí k titulu odborník na webovou analytiku -- Královna Souvislost -- Porovnávání výkonnosti klíčových metrik v různých obdobích Vyjadřování souvislostí prostřednictvím segmentace Porovnávání klíčových metrik a segmentů -- vůči průměrným hodnotám webu Hnutí proti osamoceným metrikám (HPOM) přidejte se! Využívání srovnání odvětví a jiných dat týkajících se konkurence Odbočení ke znalostem vašeho kmene -- Porovnávání trendů klíčových ukazatelů výkonnosti v čase -- Prezentování kmenových znalostí Spásou je segmentace! -- Co se děje za desátou příčkou -- Skutečná hodnota: Měření pozdějších konverzí a chování návštěvníka -- Pozvolné chování návštěvníka Pozvolné konverze -- Čtyři pasivní techniky měření klíčových ukazatelů výkonnosti -- Průměry Procenta Poměry -- Složené nebo počítané metriky -- Vyhledávání: jak dosáhnout strategie s ideálně dlouhým koncem -- Výpočet začátku a chvostu -- Porozumění brandovým a kategorickým klíčovým slovům Ideální strategie marketingu ve vyhledávačích Vykonávání ideální strategie pro dlouhý chvost -- Vyhledávání: Zjišťování hodnoty klíčových slov
v horní části trychtýře -- Vyhledávání: Pokročilé analýzy platby za proklik (PPC) -- Zjišťování možností arbitráže klíčových slov Orientace na vše, co se změnilo -- Rozbor podílu vizuálního zobrazení a ztracených výnosů Pochopení přehledu s rozložením ROI (návratnosti investice) Orientace na vyhledávací dotazy a typy shod -- KAPITOLA 12 -- Pokročilé principy vedoucí k titulu odborník na webovou analytiku -- Atribuční analýza multikanálová kampaně -- Co všechno je multikanálová? Máte problém s atribucí? Atribuční modely -- Hlavní výzvy současného světa v atribuční analýze -- Slibná řešení atribuční analýzy -- Ještě pár myšlenek k mutikanálovému prostředí -- Multikanálová analytika: -- tipy pro měření v mezikanálovém světě -- Sledování dopadu offline kampaní na webové aktivity Sledování dopadu online kampaní na offline -- KAPITOLA 13 -- Možnosti kariéry ve webové analytice -- Plánování kariéry webového analytika: možnosti, platové vyhlídky a další růst -- Samostatný technický spolupracovník Samostatný obchodní spolupracovník Vedoucí technického týmu Obchodní vedoucí týmu -- Rozvíjení dovedností jako klíč k úspěšné kariéře v oblasti webové analytiky -- Nebojte se používat data -- Získejte zkušenosti prací s více různými nástroji -- Hrajte si v reálném světě -- Staňte se detektivem pátrajícím po datech -- Trocha matematiky: naučte se
základy statistiky -- Pokládejte ty správné otázky -- Úzce spolupracujte s obchodním oddělením -- Naučte se efektivně zobrazovat a prezentovat data -- Snažte se držet krok: navštěvujte zdarma dostupné webináře -- Snažte se držet krok: čtěte blogy -- Ideální den profesionála v oboru webové analytiky -- Nábor těch nejlepších: rady pro manažery a ředitele pohybující se v oboru webové analytiky -- Klíčové vlastnosti vynikajících profesionálů v oblasti analytiky Profesionál nebo začátečník: otázka správného rozhodnutí Jeden z nejdůležitějších testů při pohovoru: kritické myšlení -- KAPITOLA 14 -- Nadřízení, odborníci na webovou analytiku a ostatní: vytváření společnosti řízené daty -- Přeměna firemní kultury: Jak vzbudit zájem lidí o analytiku -- Udělejte něco překvapivého: přestaňte plýtvat daty -- Poskytování přehledů a analýz, které vyvolávají odpovídající akci -- Filtr Unbóring -- Spojte poznatky s aktuálními daty -- Změna kultury pomocí změny definic metrik: Index průkopníků značky -- Případ a analýza Kde je problém Řešení Výsledky -- Výsledek mého pokusu -- Další způsob výpočtu: vážený průměr -- Pointa -- Zabijte draka hlídajícího kvalitu dat: posun od dotazování k používání dat -- Vyberte si jiného nadřízeného -- Zkuste své nadřízené pobláznit akceschopnými poznatky -- Řešením určitě není nasazení jiného nástroje! -- Rozeznejte
zákon klesajících výnosů -- Malý web, velké problémy -- Na Internetu dokážete neuspět rychleji -- Pět pravidel pro vytvoření -- na data orientovaného nadřízeného -- Přeneste se přes sebe sama -- Uchopte neúplnost -- Vždy dávejte 10 % navíc -- Staňte se marketérem -- Podnikání ve službě datům nikdy! -- Nalaďte se na myšlení ve stylu webové analytiky 2.0 -- Potřebujete rozpočet? Strategie, jak ztrapnit vedení firmy -- Zachyťte hlas zákazníka -- Práce pro vstřícnější web -- Pokud jste v koncích, pak mi zavolejte! -- Strategie pro prolomení překážek k měření webu -- První a překvapivý poznatek -- Nedostatečný rozpočet/nedostatek finančních prostředků -- Nedostatečná strategie -- Do sebe uzavřená firma -- Nedostatek porozumění -- Přílišné množství dat -- Nedostatečné zapojení vyššího vedení -- Obtížné sjednocení dat -- Překážky ze strany informačních technologií -- Nedostatečná důvěra v analytiku -- Vyhledávání zaměstnanců -- Nízká úroveň technologie -- Kdo je vlastníkem webové analytiky? -- Centralizovat anebo nikoliv Vývoj týmu
(OCoLC)724297861
cnb002168876

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC