Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
Brno : Edika, 2016
536 stran : ilustrace, portréty ; 31 cm
Externí odkaz    Bibliografie dostupná na:: http://www.albatrosmedia.cz/socialn%C3%AD-psychologie.html 

objednat
ISBN 978-80-266-0871-4 (vázáno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
001460854
Obsah // KAPITOLA 1 // Úvod do sociální psychologie 7 // CO JE SOClALNl PSYCHOLOGIE? 8 // CO JSOU SKVĚLÉ MYŠLENKY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE? 9 // JAK OVLIVŇUJI SOClALNl PSYCHOLOGII LIDSKÉ HODNOTY? 13 // JA TO CELOU DOBU VĚDĚL: JE SOClALNl PSYCHOLOGIE JEDNODUŠE ZDRAVÝ ROZUM? 17 METODY VÝZKUMU: JAK DĚLÁME SOClALNl PSYCHOLOGII? 20 // ČÁSTI // SOCIÁLNÍ MYŠLENÍ 33 // KAPITOLA 2 // Vlastní Já v sociálním světě 35 // SPOTLIGHT A ILUZE: CO NÄS UČIO NAS SAMÝCH? 36 // SEBEPOJETl: KDO JSEM? 39 // CO JE PODSTATOU A MOTIVAČNÍ SILOU SEBEVĚDOMÍ? 50 // co znamenA m(t „vědomou sebekontrolu?" 54 // CO ZNAMENA LHÁT Sl DO KAPSY (SELF-SERVING BIAS)? 59 // JAK LIDÉ ZVLÁDAJÍ SEBEPREZENTACI? 68 // DODATEK: PROPOJENÉ PRAVDY - ÚSKALl PÝCHY, SlLA POZITIVNÍHO MYŠLENI 71 // KAPITOLA 3 // Sociální přesvědčení a úsudky 73 // JAK VNÍMÁME SOClALNl SVĚTY? 74 // JAK POSUZUJEME SOClALNl SVĚTY? 81 // JAK VYSVĚTLUJEME SOClALNl SVĚTY? 93 // JAK DŮLEŽITÁ JSOU NAŠE OČEKÁVÁNI OD SOCIÁLNÍCH SVĚTŮ? 102 // JAKÝ ZÁVĚR MŮŽEME UDĚLAT O SOCIÁLNÍCH PŘESVĚDČENÍCH A ÚSUDCÍCH? 106 // DODATEK: ZAMYŠLENI NAD ILUZORNÍM MYŠLENÍM. 108 // KAPITOLA4 // Chování a postoje 109 // JAK DOBŘE PŘEDPOVÍDAJÍ POSTOJE CHOVANÍ? 110 // KDY CHOVANÍ OVLIVŇUJE POSTOJE? 116 // PROČ CHOVANÍ OVLIVŇUJE POSTOJE? 123 // DODATEK: MĚNÍME SE POMOCI AKCE 134 // Obsah // ČÁST II // SOCIÁLNÍ VLIV 137 // KAPITOLA 5 // Geny, kultura a pohlaví 139 // JAKÝ VLIV NA
NÄS MAJÍ LIDSKÁ PŘIROZENOST A RŮZNORODOST KULTUR? 140 // V ČEM JSOU Sl MUŽI A ŽENY PODOBNI A V ČEM SE LIŠÍ? 150 // VÝVOJ A POHLAVÍ: JEDNÁME PŘIROZENĚ? 157 // KULTURA A POHLAVÍ: JEDNÁME TAK, JAK PRAVl KULTURA? 162 // К JAKÉMU ZÁVĚRU MŮŽEME DOSPĚT OHLEDNĚ GENŮ, KULTURY A POHLAVÍ? 165 // DODATEK: MĚLI BYCHOM SE VIDĚT JAKO ARCHITEKTI SOCIÁLNÍCH SVĚTŮ, // NEBO JAKO JEJICH PRODUKT? 168 // KAPITOLA 6 // Konformita a poslušnost 169 // CO JE KONFORMITA? 170 // CO JSOU KLASICKÉ STUDIE KONFORMITY A POSLUŠNOSTI? 171 // CO KONFORMITU PŘEDPOVÍDÁ? 187 // PROČ SE PŘIZPŮSOBOVAT? 192 // KDO SE PŘIZPŮSOBUJE? 194 // CHCEME SE VŮBEC NĚKDY UŠIT? 198 // DODATEK: O BYTl JEDINCEM V RÁMCI KOMUNITY 200 // KAPITOLA 7 // Persvaze 203 // JAKÝMI ZPŮSOBY LZE DOSÁHNOUT PERSVAZE? 205 // JAKÉ JSOU KLÍČOVÉ PRVKY PERSVAZE? 208 // EXTRÉMNÍ FORMY PERSVAZE: JAK NÄS OVLÁDAJÍ SEKTY? 226 // JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ SE PERSVAZI BRÁNIT? 231 // DODATEK: BÝT OTEVŘENÝ, NIKOLI VŠAK NAIVNÍ 235 // KAPITOLA 8 // Skupinový vliv 237 // CO JETO SKUPINA? 238 // OClALNl FACILITACE: JAK NÄS OVLIVŇUJE PŘÍTOMNOST DRUHÝCH LIDl? 239 // SOClALNl ZAHALENÍ: VYNAKLADAJ! JEDINCI MENŠI ÚSILÍ, POKUD JSOU VE SKUPINĚ? 244 DEINDIVIDUACE: KDY LIDÉ VE SKUPINĚ ZTRACl POCIT VLASTNÍHO JA? 247 // SKUPINOVÁ POLARIZACE: ZESILUJE SKUPINA NAŠE NÄZORY? 251 // SKUPINOVÉ MYŠLENI: ZTĚŽUJI, NEBO USNADŇUJI SKUPINY SPRÁVNÁ ROZHODNUTI? 259 VLIV MENŠINY: JAK JEDNOTLIVCI OVLIVŇUJI
SKUPINU? 266 // DODATEK: MAJI NA N AS SKUPINY ŠPATNÝ VLIV? 271 // SOClALNl VZTAHY // 273 // KAPITOLA 9 // Předsudky 275 // JAKÁ JE PODSTATA A SlLA PŘEDSUDKŮ? 277 // jaké jsou sociální příčiny předsudků? 286 // JAKÉ JSOU MOTIVAČNÍ ZDROJE PŘEDSUDKŮ? 292 // JAKÉ JSOU KOGNITIVNÍ ZDROJE PŘEDSUDKŮ? 297 // JAKÉ NÁSLEDKY MAJI PŘEDSUDKY? 307 // DODATEK: LZE PŘEDSUDKY OMEZIT? 314 // KAPITOLA 10 // Agresivita 315 // CO JE AGRESIVITA? 316 // JAKÉ JSOU NĚKTERÉ TEROIE AGRESIVITY? 318 // CO OVLIVŇUJE AGRESIVITU? 326 // JAK MŮ2E BÝT AGRESIVITA SNÍŽENA? 345 // DODATEK: REFORMA KULTURY NÁSILl 348 // KAPITOLA 11 // Vztah a intimita 349 // co vede к přátelství a přitažlivosti? зѕг // CO JE LÁSKA? 373 // CO UMOŽŇUJE OSOBNI VZTAHY? 377 // JAK KONČI VZTAHY? 384 // DODATEK: MILOVAT 388 // KAPITOLA 12 // Pomáhat 389 // PROČ POMÁHÁME? 391 // KDY POMŮŽEME? 406 // KDO POMÁHÁ? 414 // JAK MŮŽEME POMÁHAT ѴІС? 418 // DODATEK: ZAVEDENI SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE DO ŽIVOTA 424 // KAPITOLA 13 // Konflikt a mír 425 // CO VYTVÁŘÍ KONFLIKTY? 427 // JAK LZE DOSÁHNOUT MlRU? 438 // DODATEK: KONFLIKT MEZI PRÁVY JEDNOTLIVCE A SKUPINY 458 // Obsah // ČÁST IV // UPLATNĚNÍ SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE 461 // KAPITOLA 14 // Sociální psychologie na klinice 463 // CO OVLIVŇUJE PŘESNOST KLINICKÝCH ÚSUDKŮ? 464 // KTERÉ POZNÁVACÍ PROCESY DOPROVÁZEJÍ PROBLÉMY V CHOVANÍ? 470 // JAKÉ JSOU NĚKTERÉ SOClALNÉ-PSYCHOLOGICKÉ PŘÍSTUPY LÉČBY? 480 // JAK
MOHOU SPOLEČENSKÉ VZTAHY PODPOROVAT ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODU? 484 DODATEK: BÝT StASTNÝ 489 // KAPITOLA 15 // Sociální psychologie u soudu 491 // JAK SPOLEHLIVÁ JE VÝPOVĚĎ OČITÉHO SVĚDKA? 492 // JAKÉ DALŠÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍ ÚSUDEK POROTCŮ? 502 // CO OVLIVŇUJE JEDNOTLIVÉ POROTCE? 506 // JAK POROTU OVLIVŇUJE SKUPINA? 511 // DODATEK: BÝT CHYTRÝ DÍKY PSYCHOLOGII 516 // KAPITOLA 16 // Sociální psychologie a trvale udržitelná budoucnost 517 // PSYCHOLOGIE A KLIMATICKÉ ZMĚNY 520 // UMOŽNĚNÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA 523 // SOClALNl PSYCHOLOGIE MATERIALISMU A BOHATSTVÍ 526 // DODATEK: JAK ZODPOVĚDNÉ ŽÍT V MODERNÍM SVĚTĚ? 536
(OCoLC)944219053
cnb002775657

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC