Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Leges, 2017
124 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-178-6 (brožováno)
Student
Obsahuje bibliografii na stranách 122-124
001460871
OBSAH // Seznam zkrácených názvů používaných zákonů...7 // Úvod...9 // KAPITOLA 1 - PŮSOBNOST SPRÁVNÍHO ŘÁDU...11 // KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI // SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ...20 // KAPITOLA 3 - ZÁSADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ...32 // KAPITOLA 4 - SPRÁVNÍ ORGÁN (PŘÍSLUŠNOST, // ÚŘEDNÍ OSOBY, PODJATOST)...40 // KAPITOLA 5 - ÚČASTNÍCI A OSTATNÍ SUBJEKTY // SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ...48 // KAPITOLA 6 - VEDENÍ ŘÍZENÍ A ÚKONY SPRÁVNÍCH // ORGÁNŮ (LHŮTY, POČÍTÁNÍ ČASU, DORUČOVÁNÍ, POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ)...57 // KAPITOLA 7 - ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ // (ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, ÚSTNÍ JEDNÁNÍ, DOKAZOVÁNÍ, ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ, PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ)...69 // KAPITOLA 8 - ROZHODNUTÍ...83 // KAPITOLA 9 - OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, DOZORČÍ // PROSTŘEDKY...93 // KAPITOLA 10 - ŘÍZENÍ PODLE ČÁSTI TŘETÍ // SPRÁVNÍHO ŘÁDU...109 // KAPITOLA 11 - PROCES VYDÁVÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ // POVAHY A UZAVÍRÁNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV...114 // Seznam použité literatury...122 // Seznam použité judikatury...123
(OCoLC)987019265
cnb002867597

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC