Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Leges, 2016
288 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-159-5 (brožováno)
Student
Smlouva o fungování Evropské unie -- Listina základních práv Evropské unie
001460872
OBSAH // Úvodem... 5 // 1. Charakteristika, pravomoci a organizační struktura Evropské unie ... 9 // I. Rychlý test... 9 // II. Práce s judikaturou... 10 // III. Příklady... 26 // 2. Právní řád Evropské unie... 29 // I. Rychlý test... 29 // II. Práce s judikaturou... 30 // III. Příklady... 40 // 3. Povaha a účinky práva Evropské unie ... 43 // I. Rychlý test... 43 // II. Práce s judikaturou... 44 // III. Příklady... 60 // 4. Vztah práva Evropské unie a vnitrostátního práva členských států ... 65 // I. Rychlý test... 65 // II. Práce s judikaturou... 66 // III. Příklady... 76 // 5. Evropské soudnictví - žaloby a řízení ... 80 // I. Rychlý test... 80 // II. Práce s judikaturou... 81 // III. Příklady ... 93 // 6. Volný pohyb zboží... 96 // I. Rychlý test... 96 // II. Práce s judikaturou... 97 // III. Příklady ... 106 // 7. Volný pohyb osob - občanství EU, osoby ze třetích zemí // jakožto rodinní příslušníci... 110 // I. Rychlý test... 110 // II. Práce s judikaturou... 111 // III. Příklady ... 124 // 7 // OBSAH // 8. Volný pohyb pracovníků ... 128 // L Rychlý test... 128 // II. Práce s judikaturou... 129 // III. Příklady ... 140 // 9. Svoboda usazování a volný pohyb služeb ... 143 // L Rychlý test... 143 // II. Práce s judikaturou... 144 // III. Příklady... 158 // 10. Volný pohyb kapitálu a ochrana hospodářské soutěže... 162 // I. Rychlý test... 162 // II. Práce s judikaturou... 163 // III.
Příklady... 172 // Právní předpisy EU ... 175 // Smlouva o Evropské unii ... 175 // Smlouva o fungování Evropské unie... 189 // Protokol 1 O úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii ... 255 // Protokol 2 O používání zásad subsidiarity a proporcionality ... 257 // Protokol 3 O statutu Soudního dvora Evropské unie ... 259 // Listina základních práv Evropské unie... 269 // Směrnice 2004/38 ... 275 // Nařízení Rady 139/2004 ... 284 // 8
(OCoLC)965747984
cnb002834578

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC