Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Olomouc : ANAG, [2016]
350 stran : formuláře ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7554-009-6 (brožováno)
Právo
Obsahuje bibliografii na stranách 264-270 a bibliografické odkazy
001460874
Obsah // OBSAH // Úvod...11 // 1. Sociální služby - formy a skupiny pomoci...14 // 2. Proces registrace...20 // 2.1 Rozhodnutí o zahájení poskytování sociální služby...20 // 2.2 Registrace sociálních služeb...24 // 2.3 Registrační podmínky...27 // 2.4 Zahájení poskytování...30 // 2.5 Změna registrace...30 // 2.6 Zrušení registrace...32 // 2.7 Pozbytí platnosti registrace...33 // 2.8 Pojistná smlouva...33 // 3. Jednání se zájemcem o poskytování sociální služby...36 // 4. Žádost o poskytování sociální služby...39 // 4.1 Dobrovolné poskytnutí osobních údajů...41 // 4.2 Lékařský posudek...42 // 5. Odmítnutí zájemce o poskytování sociální služby...45 // 6. Smlouva o poskytování sociální služby...54 // 6.1 Právní úprava smluv o poskytování sociální služby...54 // 6.2 Základní pojmy, které je třeba znát...54 // 6.3 Forma uzavření smlouvy o poskytování sociální služby // - právního jednání...56 // 6.4 Náležitosti smlouvy o poskytování sociální služby...58 // 6.4.1 Smluvní strany, jejich vymezení a zastoupení...59 // 6.4.2 Druh sociální služby...64 // 6.4.3 Rozsah poskytování sociální služby...66 // 6.4.4 Úhrada za poskytování sociální služby...69 // 3 // Obsah // 6.4.5 Mechanismus úhrady...70 // 6.4.5.1 Mechanismus 1...72 // 6.4.5.2 Mechanismus II...74 // 6.4.6 Vyúčtování úhrady...75 // 6.4.7 Způsoby úhrady a splatnost úhrady...77 // 6.4.8 Vnitřní pravidla a jejich
dodržování...78 // 6.5 Ukončení smlouvy o poskytování sociální služby...79 // 6.5.1 Dohoda o ukončení smlouvy...79 // 6.5.2 Výpověď...81 // 6.5.2.1 Výpověď ze strany klienta...82 // 6.5.2.2 Výpověď ze strany poskytovatele...83 // 6.5.3 Plynutí času a jeho počítání...86 // 6.6 Doba platnosti smlouvy o poskytování sociální služby...86 // 6.6.1 Pozbyt! platnosti smlouvy o poskytování sociální služby...88 // 6.6.2 Úmrtí...89 // 6.7 Informace pro klienty...89 // 7. Proces uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby // a právní jednání...93 // 7.1 Uzavírání smluv s osobou, která je omezena ve svéprávnosti // nebo jíž činí potíže rozhodovat se...93 // 7.1.1 Předběžné prohlášení...93 // 7.1.2 Nápomoc při rozhodování...95 // 7.1.3 Zastoupení členem domácnosti...98 // 7.1.4 Zastoupení obecním úřadem obce // s rozšířenou působností...100 // 7.1.5 Uzavření smlouvy prostřednictvím opatrovníka...102 // 7.1.5.1 Opatrovnická rada a schvalování // opatrovnickou radou...103 // 7.1.5.2 Změna bydliště - kdy je měněno // a jak je možné změnu posoudit...104 // 7.1.5.3 Uzavřený ústav...107 // 7.1.5.4 Možnost zrušení a nahrazení rozhodnutí opatrovnické rady...108 // 7.1.5.5 Schválení soudem...109 // 7.2 Uzavření smlouvy osobami, které nemohou číst a/nebo psát...109 // 8. Vybrané povinnosti poskytovatele a jejich aplikace v praxi ...113 // 8.1 Plnění zveřejňovaných povinností...113
// 4 // Obsah // 8.2 Stížnosti u poskytovatele sociálních služeb nebo na něj // - stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 115 // 8.3 Spolupráce s obecním úřadem obce s rozšířenou působností...120 // 8.3.1 Smlouva o poskytování pomoci...122 // 8.3.2 Smlouva o poskytování sociálních služeb...124 // 9. Systém úhrad...125 // 9.1 Sociální služby poskytované bez úhrady za základní činnosti...125 // 9.2 Sociální služby poskytované za úhradu...128 // 9.3 Jednotky úhrady...128 // 9.4 Systém úhrad podle ustanovení § 73 a následujících ZSS...130 // 9.5 Úhrada za poskytování fakultativních činností...137 // 9.6 Spoluúčast na úhradě nákladů za poskytování sociální služby...137 // 10. Fakultativní činnosti v sociálních službách ...140 // 11. Povinnost mlčenlivosti...145 // 11.1 Souhlas klienta se sdělováním informací/údajů...146 // 11.2 Výjimky z mlčenlivosti podle zákona o sociálních službách // a jiných právních předpisů...147 // 11.3 Oznamovací povinnost...149 // 11.4 Policie...151 // 12. Opatření omezující pohyb osob...152 // 13. Darování mezi uživatelem a poskytovatelem sociálních služeb...158 // 14. Ochrana příjmů uživatelů sociálních služeb // při výkonu rozhodnutí, resp. při exekuci ...164 // 15. Kontrolní mechanismy v oblasti sociálních služeb...169 // 15.1 Výkon státní kontroly - postup...170 // 15.2 Výkon státní kontroly - práva a
povinnosti kontrolované osoby (poskytovatele sociální služby)...171 // 15.3 Kontrola plnění registračních podmínek...174 // 15.4 Inspekce poskytování sociálních služeb...176 // 5 // Obsah // 16. Sankční mechanismy v systému sociálních služeb...179 // 16.1 Sankce obecně...179 // 16.2 Konkrétní sankce u poskytovatele sociálních služeb...184 // 16.3 Poskytovatel jako účastník správního řízení...194 // 17. Pracovní právo pro poskytovatele sociálních služeb...198 // 17.1 Postup před vznikem pracovněprávního poměru...198 // 17.1.1 Zpracování osobních údajů // před vznikem pracovního poměru...198 // 17.1.2 Lékařská prohlídka...199 // 17.2 Vznik pracovněprávního poměru...202 // 17.2.1 Pracovní smlouva...202 // 17.2.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr...202 // 17.2.2.1 Dohoda o provedení práce (DPP)...202 // 17.2.2.2 Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)...203 // 17.2.3 Zkušební doba...203 // 17.2.4 Pracovní poměr na dobu určitou...203 // 17.2.5 Osobní spis...206 // 17.2.6 Informování o právech a povinnostech zaměstnance...207 // 17.2.7 Alkohol a jiné návykové látky na pracovišti...208 // 17.2.8 Evidence pracovní doby...210 // 17.2.9 Přestávky v práci...212 // 17.2.10 Pracovní doba...214 // 17.2.11 Mzda...215 // 17.2.12 Dovolená...216 // 17.2.13 Prohlubování kvalifikace - další vzdělávání...219 // 17.2.13.1 Prohlubování kvalifikace...219 // 17.2.13.2 Zvyšování kvalifikace...220
// 17.2.13.3 Další vzdělávání sociálního pracovníka // a pracovníka v sociálních službách...221 // 17.2.13.4 Plánování dalšího vzdělávání...225 // 17.3 Ukončení pracovního poměru...226 // 17.3.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru...226 // 17.3.2 Výpověď...226 // 17.3.3 Okamžité zrušení pracovního poměru...228 // 17.3.3.1 Okamžité zrušení pracovního // poměru zaměstnavatelem...228 // 17.3.3.2 Okamžité zrušení pracovního // poměru zaměstnancem...228 // 6 // Obsah // 17.3.4 Výpověď pro porušení povinnosti zaměstnance // v režimu dočasně práce neschopného pojištěnce...229 // 17.3.5 Potvrzení o zaměstnání...229 // 18. Ochrana osobních údajů v praxi sociálních služeb...231 // 18.1 Základní pojmy používané v oblasti ochrany osobních údajů...231 // 18.2 Některé z povinností při zpracování osobních údajů...235 // 18.2.1 Povinnosti podle ustanovení § 5 ZOÚ...235 // 18.2.2 Povinnost podle ustanovení § 11 ZOÚ // (informační povinnost)...240 // 18.2.3 Povinnost podle ustanovení § 12 ZOÚ // (povinnost poskytnout údaje o zpracování)...242 // 18.2.4 Povinnost podle ustanovení § 13 ZOÚ // (povinnost údaje zabezpečit)...243 // 18.2.5 Povinnost podle ustanovení § 16 ZOÚ // (oznamovací povinnost)...244 // 18.3 Fotografie jako zpracování osobních údajů...246 // 18.3.1 Fotografie klientů...246 // 18.3.2 Fotografie zaměstnanců...247 // 19. Kamerové systémy...250 // 19.1 Kamerové
systémy se záznamem obecně...250 // 19.2 Poskytovatelé sociálních služeb...255 // 19.3 Kamerové systémy se záznamem...256 // 19.4 Kamerové systémy bez záznamu...256 // 20. Současné navrhované změny zákona // o sociálních službách...258 // Seznam použité literatury a materiálů...264 // Vzory...271 // Přehled formy uzavření smlouvy // o poskytování sociální služby...276 // Tabulka systému sociálních služeb...278 // Právní předpisy...322 // 7
(OCoLC)951554147
cnb002792533

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC