Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
2., přepracované vydání
Praha : Wolters Kluwer, 2015
339 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7478-941-0 (brožováno)
Právní stav publikace je ke dni 1.1.2016
Kniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě
Obsahuje bibliografii na stranách 327-333, bibliografické odkazy a rejstřík
001460885
O autorech... 11 // Používané zkratky...15 // Úvodem ? prvnímu vydání... 17 // Úvodem ? druhému vydání...21 // HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém // a nástroje... 23 // § 1 Pojem a předmět sociálního práva...23 // § 2 Vývoj, který vedl ke vzniku sociálního práva...25 // § 3 Pojetí sociálního práva...30 // § 4 Základní mezinárodní východiska soudobého sociálního // práva (’R...32 // § 5 Systém sociálního práva ČR...38 // § 6 Prameny sociálního práva...41 // §7 Základní principy sociálního práva...43 // A. Princip rovnosti a zákaz diskriminace...43 // B. Důstojnost...45 // C. Svobody a práva...46 // D. Solidarita...47 // E. Participace...48 // § 8 Nástroje realizace sociálního práva...48 // HLAVA DRUHÁ Právo na vzdělání... 50 // §1 Dostupnost základního vzdělání...52 // A. Sociální podpora vzdělávacím procesům...52 // B. Dostupnost základního a středního vzdělání...54 // C. Finanční dostupnost...55 // D. Hygiena ve společném prostředí pro děti a mládež...58 // § 2 Podpora studentů se zdravotním postižením...59 // § 3 Sociální pracovník ve školách a dalších školských zařízeních . . 62 // HLAVA TŘETÍ Sociální souvislosti práva na zdraví // a zdravotní péči... 66 // § 1 Dostupnost zdravotní péče...67 // § 2 Ochrana práv pacienta...74 // §3 Financování zdravotní péče...80 // § 4 Sociální práce u poskytovatelů zdravotní
péče...84 // § 5 Sociální prostředí klienta zdravotní péče...91 // HLAVA ČTVRTÁ Právo na krátkodobé zabezpečení v době // nemoci... 94 // § 1 Nemoc jako nedostatek příjmu...94 // § 2 Pracovněprávní ochrana při pracovní neschopnosti...96 // § 3 Nemocenské pojištění - krátkodobé dávky v nemoci...97 // § 4 Podpůrčí doba...99 // § 5 Zabezpečení při pracovním úrazu... 100 // § 6 Podpora při ošetřování člena rodiny... 101 // HLAVA PÁTÁ Právní úprava zaměstnanosti... 103 // § 1 Právo na práci... 104 // §2 Politika zaměstnanosti... 108 // A. Osoby dlouhodobě nezaměstnané... 112 // B. Osoby se zdravotním postižením... 114 // C. Zprostředkování zaměstnání... 116 // D. Podpora v nezaměstnanosti... 119 // § 3 Ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru... 120 // A. Hromadné propouštění... 121 // HLAVA ŠESTÁ Sociální rozměr podmínek práce... 124 // § 1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci... 125 // A. Bezpečnost práce... 125 // § 2 Pracovní doba a doba odpočinku... 129 // A. Základní výměra pracovní doby... 132 // B. Doby odpočinku... 133 // C. Práce přesčas... 133 // D. Rozvržení pracovní doby... 134 // E. Práce v noci... 134 // F. Pracovní pohotovost... 135 // G. Přestávka na jídlo a oddech... 136 // H. Nepřetržitý odpočinek mezi směnami... 137 // CH. Nepřetržitý odpočinek v týdnu... 137 // §3 Dny pracovního klidu... 138 // §4 Dovolená... 140 // §
5 Zákaz diskriminace, rovné podmínky... 145 // §6 Sociální aspekty odměňování práce... 146 // A. Smluvní princip v odměňování... 146 // B. Minimální mzda... 147 // C. Zaručená mzda... 148 // D. Zákonné příplatky... 149 // E. Splatnost a výplata mzdy a platu... 149 // F. Způsob a bližší podmínky výplaty mzdy... 149 // G. Srážky z příjmu z pracovněprávních vztahů... 150 // H. Platební neschopnost zaměstnavatele... 150 // § 7 Kolektivní obrana... 152 // A. Rada zaměstnanců... 155 // § 8 Ochrana v nadnárodních organizacích... 155 // HLAVA SEDMÁ Právo občanů na rodinu a ohrožených dětí // na ochranu...156 // § 1 Státní sociální podpora... 158 // §2 Ochrana a podpora těhotenství a mateřství... 161 // § 3 Ochrana a pomoc zanedbávaným dětem... 163 // § 4 Sociálně-právní ochrana dětí... 167 // §5 Trestněprávní ochrana dětí... 170 // HLAVA OSMÁ Práva seniorů... 180 // § 1 Geneze společenské ochrany seniorů... 180 // §2 Co je stáří a stárnutí... 182 // § 3 Cíle politiky zaměřené na seniory... 184 // § 4 Právní rámec... 186 // § 5 Organizace a realizace... 188 // § 6 Vybrané systémové otázky... 188 // HLAVA DEVÁTÁ Dlouhodobé dávky sociálního zabezpečení. . . 195 § 1 Náhrada či příspěvek ? příjmu osobám se zdravotním // postižením... 196 // § 2 Zabezpečení příjmů seniorům... 199 // OBSAH // A. Základní důchodové pojištění... // B. Doplňkové penzijní
spoření... // § 3 Ztráta živitele jako úbytek pravidelných příjmů... // A. Pracovněprávní ochrana... // B. Pozůstalostní důchody... // C. Doplňkové penzijní spoření... // HLAVA DESÁTÁ Péče o dlouhodobě zdravotně postižené // a umírající... // § 1 Péče o dlouhodobě fyzicky postižené... // § 2 Péče o dlouhodobě duševně (mentálně) postižené... // § 3 Péče o osoby v terminálni fázi života... // 199 // 203 // 204 // 204 // 205 207 // 208 // 211 // 216 // 223 // HLAVA JEDENÁCTÁ Podpora a pomoc chudým... 232 // § 1 Životní a existenční minimum a pomoc v hmotné nouzi..234 // § 2 Podpora a pomoc dlouhodobě nezaměstnaným...236 // § 3 Bezdomovectví...240 // § 4 Sociální bydlení a sociální byty...246 // A. Aktuální situace...251 // B. Sociální bydlení...252 // HLAVA DVANACTA Podpora a pomoc „zanedbaným66 // osobám... 254 // § 1 Závislost na drogách a boj proti distribuci a užívání drog... 255 // § 2 Závislost na alkoholu a úsilí proti alkoholismu...260 // §3 Závislost na tabáku a boj proti kouření...263 // § 4 Patologické hráčství a úsilí jej omezit...263 // § 5 Prostituce...266 // § 6 Péče o vězně před propuštěním na svobodu // a po propuštění...270 // HLAVA TŘINÁCTÁ Menšiny, etnika a cizinci u nás... 277 // § 1 Národnostní menšiny...278 // §2 Romové...283 // §3 Sociální souvislosti migrace...300 // § 4 Sociální souvislosti azylu...307 // H LAVA ČTRNÁCTÁ
Sociální služby... 312 // § 1 Systém sociálních služeb...313 // §2 Financování...318 // § 3 Sociální pracovník...323 // Závěr...325 // Použitá literatura...327 // Rejstřík...334
(OCoLC)944217807
cnb002751966

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC