Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:4x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2017
199 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1243-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001460896
Obsah // Předmluva...9 // Úvod... 10 // 1 Být učitelem mateřské školy ... 13 // Alena Váchová, Miluše Vítečková // 1.1 Kdo je učitel mateřské školy... 13 // 1.2 Očekávání ze strany rodičů... 18 // 1.3 Očekávání ze strany dětí... 19 // 1.4 Očekávání ze strany budoucích učitelů ... 20 // 1.5 A jak to vidí bývalé učitelky mateřské školy?... 22 // 2 Učitel mateřské školy a jeho profesní kompetence... 26 // Margareta Carabiková Pártlová, Dita Podhrázská // 2.1 Definice pojmu profesní kompetence učitele mateřské školy ... 26 // 2.2 Vymezení obsahu profesních kompetencí // učitele mateřské školy... 28 // 2.2.1 Kompetence předmětové... 29 // 2.2.2 Kompetence didaktické a psychodidaktické... 30 // 2.2.3 Kompetence pedagogické... 31 // 2.2.4 Kompetence diagnostické a intervenční... 32 // 2.2.5 Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní... 33 // 2.2.6 Kompetence manažerské a normativní... 34 // 2.2.7 Kompetence profesně a osobnostně kultivující ... 35 // 3 Učitel mateřské školy a sebereflexe... 38 // Zuzana Štefánková // 4 Učitel mateřské školy a komunikace s dětmi... 51 // Eva Svobodová // 4.1 Kde se vzala potřeba komunikovat s dětmi jinak a efektivněji?... 51 // 5 // 4.2 Co znamená schopnost komunikovat s dětmi v pojetí vybavenosti učitele mateřské školy?... 54 // 4.2.1 Postoje vycházející z motivace... 54 // 4.2.2 Pedagogická láska ... 55 // 4.2.3 Umění naslouchat ... 57 // 4.2.4 Schopnost empatie a zlaté pravidlo mezilidské komunikace ... 58 // 4.2.5 „Já" výrok aneb Schopnost mluvit o svých pocitech místo o chování druhých lidí... 59 // 4.2.6 Znalost pomocných komunikačních technik... 60 // 4.2.7 Odbourávání trestá a odměn ... 61 // 4.2.8 Bez pravidel to nejde ... 63 // 4.2.9 Schopnost nebrat si věci osobně... 64 //
5 Učitel mateřské školy a jeho diagnostická, intervenční role . . 68 // Zuzana Bílková // 5.1 Vývojová specifika a potíže v chování dětí... 68 // 5.1.1 Diagnostická a intervenční kompetence učitele mateřské školy ... 70 // 5.2 Postupy pozorování a rozbor chování jako základ pro podpůrná // opatření... 72 // 5.2.1 Rozlišení aktérů ... 73 // 5.2.2 Analýza vzorce chování ... 74 // 5.2.3 Od příčiny k intervenci... 76 // 5.3 Podpůrná opatření I. stupně... 77 // 6 Učitel mateřské školy na cestě k inkluzivnímu vzdělávání ... 80 // Helena Havlisová // 6.1 Proměny přístupu ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami... 80 // 6.2 Jsme na cestě mezi integrací a inkluzí (klíčové pojmy)... 82 // 6.3 Které kompetence, profesní hodnoty a postoje jsou pro inkluzivní způsob práce nepostradatelné?... 83 // 6.3.1 Odlišnost jako inspirace ... 84 // 6.3.2 Spolupráce a týmová práce... 87 // 6.3.3 Osobní profesní rozvoj... 94 // 6 // 7 Učitel mateřské školy a tvořivost... 98 // Petra Waldaufová // 7.1 Pojem tvořivost... 98 // 7.1.1 Definice tvořivosti ... 98 // 7.1.2 Znaky tvořivé osobnosti - učitele mateřské školy ... 99 // 7.2 Faktory ovlivňující tvořivost předškolních dětí...103 // 7.2.1 Znaky dětského myšlení...103 // 7.2.2 Způsob zpracování informací ...105 // 7.3 Rozvoj tvořivosti ...106 // 7.3.1 Stadia rozvoje tvořivé aktivity dětí...106 // 7.3.2 Tvořivé úkoly ...107 // 7.3.3 Praktické příklady tvořivých úloh v souvislosti s RVP PV...107 // 8 Učitel mateřské školy a rodiče ...114 // Miroslav Procházka // 8.1 Výchovná východiska pro komunikaci s rodinou aneb Co vše ovlivňuje to, jak s námi rodiče komunikují...114 // 8.2 Komunikace s rodiči ve vztahu k výchovným stylům v rodině ... 118 //
8.2.1 Komunikace s rodičem uplatňujícím autoritářskou výchovu ... 118 // 8.2.2 Komunikace s rodičem uplatňujícím volnou výchovu...120 // 8.2.3 Komunikace s rodičem uplatňujícím demokratickou výchovu ... 125 // 8.3 Komunikace s rodinou očima učitelek mateřských škol ...127 // 8.4 Doporučení pro praxi ...129 // 9 Učitel mateřské školy a kolegové...131 // Miluše Vítečková // 9.1 Jak na nás působí druzí aneb 0 podstatě týmové komunikace . . . 131 // 9.2 Charakter práce a typy týmových činností a jejich vliv na týmovou práci ...133 // 9.3 Znaky týmu a komunikace v týmové roli...134 // 9.3.1 Znaky týmu...134 // 9.3.2 Komunikace v týmové roli ...136 // 9.4 Vztahy na pracovišti a komunikace s kolegy očima učitelek mateřských škol...138 // 7 // 9.5 Zvládání konfliktních situací v komunikaci s kolegy...139 // 9.6 Doporučení pro praxi ...142 // 10 Učitel mateřské školy a zpětná vazba od dětí...143 // Hana Švejdova // 10.1 Sebepotvrzování jako cesta k sebepoznání...143 // 10.2 Případová studie ilustrující sebepotvrzování...144 // 10.2.1 Popis a rozbor činností s dětmi nabízejících prostor k sebepotvrzování a sebereflexi ...145 // 10.2.2 Práce s příběhem jako cesta k sebepotvrzování...156 // 10.3 A jak je to v praxi? ...159 // 11 Když je pedagogem mateřské školy muž ...161 // Eva Svobodová // 11.1 Muž v mateřské škole ...161 // 11.1.1 Vlastní zkušenosti s muži v mateřské škole...161 // 11.1.2 Je muž pečovatel? ...162 // 11.1.3 Co může muž dát předškolním dětem? ...163 // 11.2 Povolání učitele mateřské školy vlastníma očima...164 // Závěrem o morálce a ctnostech pedagogických...172 // Eva Svobodová // Shrnutí ...193 // Summary ...195 // Věcný rejstřík...197 // Na knize se podíleli...198
(OCoLC)1005727010
cnb002919802

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC