Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2017
xx, 259 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7552-726-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001460898
OBSAH // O autorech Vili // Seznam zkratek a použitých právních předpisů X // Seznam zkratek XI // Seznam tabulek, grafů a obrázků XIII // Úvod XVII // 1 Úvod do studia teorie veřejných služeb 1 // 1.1 Teorie ekonomiky veřejných služeb 1 // 1.2 Předmět a metody zkoumání teorie ekonomiky veřejných služeb 4 // 1.2.1 Předmět a objekt zkoumání ekonomiky veřejných služeb 6 // 1.2.2 Metody zkoumání ekonomiky veřejných služeb 8 // 1.2.3 Vývoj ekonomické teorie veřejných služeb 9 // 2 Ekonomická podstata veřejných služeb 15 // 2.1 Veřejný sektor jako součást smíšené ekonomiky 15 // 2.2 Velikost veřejného sektoru 20 // 2.3 Veřejné služby a selhávání tržního mechanismu 33 // 2.3.1 Alokační funkce státu a selhávání tržního mechanismu 33 // 2.3.2 Kolektivní statky 35 // 2.3.3 Externality 36 // 3 Kategorizace veřejných služeb 39 // 3.1 Služby dle podmínek jejich produkce 39 // 3.2 Služby dle jejich spotřebního určení 45 // 3.3 Služby dle organizačně-institucionálního hlediska 46 // 3.3.1 Služby poskytované odvětvími rozvoje člověka 46 // 3.3.2 Služby odvětví veřejné spotřeby státu 47 // 3.3.3 Služby ostatních odvětví veřejného sektoru 48 // 4 Institucionální aspekty zabezpečování veřejných služeb 55 // 4.1 Veřejná a vzájemná prospěšnost 55 // 4.1.1 Veřejný zájem, veřejná a vzájemná prospěšnost 56 // 4.2 Zabezpečování veřejných služeb 62 //
4.3 Veřejné služby ve třísektorové ekonomice 64 // 4.4 Veřejné služby ve čtyřsektorové ekonomice 70 // V // OBSAH // 5 Alternativní modely zabezpečování veřejných služeb 87 // 5.1 Přístupy k reformě řízení VS 87 // 5.2 New Public Management 89 // 5.2.1 Postupná refonna VS 91 // 5.2.2 Umírněný manažerismus 92 // 5.3 Alternativní přístupy v poskytování veřejných služeb 93 // 5.3.1 Partnerství veřejného a soukromého sektoru 97 // 5.3.2 Kontrahování veřejných služeb 104 // 6 Moderní koncepty vládnutí a řízení veřejného sektoru 121 // 6.1 Vývoj základních konceptů řízení VS 121 // 6.1.1 New Public Services 123 // 6.2 Modely poskytování veřejných služeb 125 // 6.2.1 Administrativní model poskytování služeb 126 // 6.2.2 Profesionální model poskytování služeb 126 // 6.2.3 Využití informačních technologií v procesu poskytování veřejných služeb 129 // 7 Financování poskytování veřejných služeb 141 // 7.1 Principy financování NO 141 // 7.1.1 Vícezdrojovost 141 // 7.1.2 Samofinancování a fundraising 143 // 7.1.3 Neziskovost 144 // 7.1.4 Osvobození od daní 145 // 7.2 Způsoby financování NO 146 // 7.3 Nástroje financování NO 150 // 7.4 Finanční zdroje NO 151 // 7.4.1 Vlastní zdroje 152 // 7.4.2 Cizí zdroje 153 // 7.4.3 Potenciální zdroje 153 // 8 Výkonnost a efektivita při poskytování veřejných služeb 167 // 8.1 Efektivnost ve veřejném sektoru 167 //
8.2 Přístupy k hodnocení efektivnosti ve veřejném sektoru 169 // 8.2.1 Institucionální přístup k hodnocení efektivnosti 170 // 8.2.2 Hodnocení efektivnosti na makroekonomické úrovni 172 // 8.2.3 Hodnocení efektivnosti na mezzoekonomické úrovni 175 // 8.2.4 Hodnocení efektivnosti na mikroekonomické úrovni 176 // VI // OBSAH // 8.3 Hodnota veřejných služeb 179 // 8.3.1 Celková ekonomická hodnota veřejných služeb 180 // 8.3.2 Metody pro zjišťování ekonomické hodnoty veřejných služeb 187 // 9 Standardizace veřejných služeb 201 // 9.1 Standardy a jejich klasifikace 202 // 9.2 Výhody a nevýhody zavádění standardů 204 // 9.3 Vliv standardu na efektivnost 205 // 9.4 Proces standardizace veřejných služeb 206 // 9.5 Standardizace veřejných služeb v České republice 209 // 10 Kvalita veřejných služeb 217 // 10.1 Historický vývoj přístupů ke kvalitě 217 // 10.1.1 Pojetí kvality služeb 217 // 10.1.2 Specifika kvality veřejných služeb 219 // 10.2 Řízení kvality veřejných služeb 220 // 10.2.1 Nástroje řízení kvality veřejných služeb 223 // 10.3 Modely pro hodnocení spokojenosti uživatelů veřejných služeb 225 // 10.3.1 Diskonfirmační model spokojenosti 226 // 10.3.2 Model zóny tolerance 227 // 10.3.3 Gap model kvality služeb 228 // 10.4 Modely pro měření spokojenosti služeb 230 // 11 Veřejné služby ve vztahu k lidskému potenciálu 241 // 11.1 Nová ekonomika a lidský potenciál 241 // 11.2 Lidský potenciál a lidský kapitál 245 // 11.3 Vliv odvětví rozvoje člověka na lidský potenciál 247 // Abstrakt 254 // Abstract 255
(OCoLC)989906382
cnb002886765

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC