Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Portál, 2017
119 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1184-6 (brožováno)
němčina
Obsahuje bibliografii na stranách 117-119
001460930
Obsah // Předmluva k českému vydání... 9 // Úvod... 13 // 1 Vysvětlení... 15 // 2 Vlastní postoj... 19 // 1. chyba Předpoklad, že pro postižené osoby už nemůžeme nic udělat . . 19 // 2. chyba Předpoklad, že lidé s demencí potřebují pevnou strukturu // dne ... 20 // 3. chyba Předpoklad, že lidé s demencí již nedokážou o ničem // rozhodovat... 21 // 4. chyba Předpoklad, že lidé s demencí jsou nemocní, a je proto // potřeba se o ně neustále starat... 22 // 5. chyba Předpoklad, že do lidí s demencí je nutné neustále něco // investovat, ale zpět se nic nevrátí... 22 // 6. chyba Člověk s demencí se musí naučit, že není jediným // klientem, který potřebuje péči ... 23 // 7. chyba Lidé s demencí by si měli uvědomit, že jsou nesamostatní, // a proto musí přijmout pomoc... 24 // 8. chyba Budeme-li dostatečně důslední, člověk s demencí udělá, // co je správné a nutné ... 25 // 9. chyba Průběh dění je přísně koordinován - lidé s demencí se // prostě připojí, zapadnou ... 28 // 10. chyba Předpoklad, že určité chování lidí s demencí není // ostatním příjemné... 29 // 100 chyb při péči o lidi s demencí // 11. chyba Pečující využívají svoje zkušenosti s lidmi s demencí // ? tomu, aby byla jejich práce co nejefektivnější ... 30 // 12. chyba Nedostatečné zohledňování individuálních potřeb... 31 // 13. chyba Pečuji tak, jak bych chtěl, aby bylo pečováno o mě...
32 // 14. chyba U lidí s demencí se uchylujeme ? malým lžím ... 34 // 15. chyba Lidé s demencí nesmějí nic dělat sami... 35 // 16. chyba S lidmi s demencí se zachází jako s malými dětmi... 36 // 17. chyba Lidé s demencí jsou zastrašováni... 36 // 18. chyba Lidé s demencí dostávají nálepky... 37 // 19. chyba Lidé s demencí jsou vyloučeni a žijí v oázách ... 38 // 20. chyba Lidé s demencí jsou často přetěžováni... 39 // 21. chyba Jsou znemožněna rozhodnutí... 40 // 22. chyba Pečující vyjadřují zklamání, když člověk s demencí // nereaguje tak, jak očekávali... 41 // 23. chyba Jsou ignorovány reakce člověka nebo vyjádření jeho pocitů . . 41 // 24. chyba O lidech se hovoří, jako by nebyli přítomni ... 42 // 25. chyba Jsou ignorovány sociální kontakty ... 43 // 26. chyba Pokud jsou lidé s demencí vyrušeni ze své činnosti, není // jim vysvětleno proč ... 47 // 27. chyba Lidem s demencí se často vysmíváme ... 48 // 28. chyba Nebezpečné předměty jsou odstraňovány z dosahu lidí // s demencí... 48 // 29. chyba Lidé s demencí jsou posíláni pryč... 49 // 30. chyba S lidmi s demencí je zacházeno jako s objekty... 49 // 3 Komunikace ... 51 // 31. chyba Pouze zřídka dochází ? očnímu kontaktu ... 51 // 32. chyba Nepřizpůsobení řeči a hlasu ... 52 // 33. chyba Znaková řeč / gestika jsou používány pouze u neslyšících . . 52 // 34. chyba Nebere se ohled na důsledky omezení řeči ...
53 // 35. chyba Pečující reagují jednoznačně negativními gesty... 54 // 36. chyba Používá se příliš mnoho akustických podnětů... 55 // 37. chyba Nevyužívá se příležitostí ? podání ruky... 56 // 38. chyba Nepřiměřené používání dotyků... 56 // 39. chyba Neuvážené používání zdrobnělin... 57 // 40. chyba Netrpělivá reakce na opakování ... 58 // 41. chyba Opravování vyřčeného ... 59 // 42. chyba Nedostatečné využívání klíčových slov... 59 // 43. chyba Kladení otázek vyžadujících rozhodování ... 60 // 44. chyba Nedostatečné zabývání se vyprávěním... 61 // 6 // Obsah // 45. chyba Lidé s demencí jsou vyzýváni k přemýšlení ... 61 // 46. chyba Diskutuje se o otázkách viny ... 62 // 47. chyba Uvádění mylných tvrzení na pravou míru ... 63 // 48. chyba Striktně je podporována orientace v realitě ... 63 // 49. chyba Důsledné opravování nesmyslů... 64 // 50. chyba Hovoří se výhradně spisovným jazykem... 65 // 4 Prostředí ... 67 // 51. chyba Kdo se pomočuje nebo není schopen najít toaletu, // dostane inkontinenční pleny ... 67 // 52. chyba Nezjišťujeme důvody „útěků z lůžka"... 69 // 53. chyba Není dovoleno spát v křesle... 70 // 54. chyba Není brán ohled na rozdíly ... 71 // 55. chyba Bohoslužby jsou nabízeny pouze velmi zřídka... 72 // 56. chyba Je nabízeno málo náboženských rituálů ... 73 // 57. chyba Mobiliář vyhovuje vkusu zaměstnanců... 73 // 58.
chyba Funkčnost má přednost před pohodlím ... 74 // 59. chyba Pokoje jsou zařizovány jako muzea... 74 // 60. chyba Nevhodný výběr časopisů... 76 // 61. chyba Kalendáře a hodiny nejsou vždy aktuální ... 76 // 62. chyba Nereflektující využívání aromaterapie ... 77 // 63. chyba Jsou nabízeny „směšně lehké" činnosti... 77 // 64. chyba ? pití se používají vždy hrnky s hubičkou ... 78 // 65. chyba Při všech činnostech se používají rukavice... 79 // 66. chyba Uniforma je povinností pro každého pečujícího... 80 // 67. chyba Cigarety jsou stále jen na příděl... 81 // 68. chyba Produkty vytvořené během společného vaření nejsou // dány do oběhu... 81 // 69. chyba Zbylé potraviny se vždy vyhazují... 82 // 70. chyba Nádobí, které umyjeme ručně, musí do myčky ... 83 // 5 Práce s biografií klienta ... 85 // 71. chyba Domněnka, že práce s biografií je bez pomoci rodinných // příslušníků nemožná... 85 // 72. chyba Předpoklad, že si lidé s demencí svůj životopis vymýšlejí ... 86 // 73. chyba Vyptávání... 87 // 74. chyba Důvěrné detaily jsou zaneseny do dokumentace ... 88 // 6 Péče o tělesnou hygienu a stravování... 89 // 75. chyba Každá osoba vyžadující péči se musí každý den umýt... 89 // 7 // // 100 chyb při péči o lidi s demencí // 76. chyba Odmítání jídla není nikdy respektováno... 90 // 77. chyba Každá osoba závislá na péči musí za den vypít // 1,5 až 2 litry
tekutin ... 92 // 78. chyba Domněnka, že lidé s demencí musí nejpozději po deseti // hodinách něco sníst... 93 // 79. chyba Předpoklad, že v pokročilém stadiu demence je vhodné // zavedení PEC... 94 // 80. chyba Předpoklad, že při poruchách polykání a s PEC klient již // nebude přijímat potravu orálně... 95 // 81. chyba Předpoklad, že lidé s demencí nemají pocit sytosti ... 96 // 82. chyba Pokud člověk nejí „čistotně", dostane bryndák ... 97 // 83. chyba Léky se berou vždy při jídle... 98 // 7 Náročné chování ... 99 // 84. chyba Kdo se zabývá svými výměšky, musí nosit overal ... 99 // 85. chyba Noc je (výhradně) na spaní... 100 // 86. chyba Nehledají se důvody útěků ...101 // 87. chyba Předpoklad, že lidé s demencí potřebují méně tělesných // kontaktů, protože se uzavírají do sebe . . ...102 // 88. chyba Předpoklad, že lidé s demencí volají bezdůvodně...103 // 89. chyba Předpoklad, že je nutné provádět všechna lékařská nařízení . . 104 // 90. chyba Předpoklad, že lidé s demencí schovávají věci a obviňují // z toho ostatní...104 // 91. chyba Předpoklad, že lidé s demencí nevnímají teplo ...105 // 92. chyba Domněnka, že je nutné vždy provádět všechna schválená // opatření omezující svobodu...106 // 93. chyba Opatrovník rozhoduje o všem ...107 // 94. chyba Přesvědčení, že pečovatel ručí za to, aby se člověk // s demencí nezranil...108 // 95. chyba
Přesvědčení, že na člověka s demencí je nutné dohlížet // 24 hodin denně ...108 // 96. chyba Předpoklad, že lidé s demencí potřebují vždy // psychofarmaka...109 // 97. chyba Předpoklad, že lidé s demencí jsou neustále nespokojení // a agresivní ...111 // 98. chyba Kdo se nevyjadřuje, nemá bolesti...112 // 99. chyba Chybějící konzultace s odborným lékařem...113 // 100. chyba Při potížích s chůzí jsou využívány ochranné kalhoty...114 // 8 Literatura...117 // 8
(OCoLC)993640202
cnb002879138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC