Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání druhé, přepracované
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012
133 stran : ilustrace ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7080-736-1 (brožováno)
Vročení je chybné, správně má být: 2009
150 výtisků, dotisk 100 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 131 a rejstřík
Popsáno podle dotisku z roku 2012
001460986
1. ÚVOD // 2. POSTAVENÍ CHEMIE JAKO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU // 2.1. Historie výuky chemie v českých zemích // 2.2. Současnost výuky chemie v České republice // 2.2.1. Základní školy // 2.2.1.1. Chemie ve vzdělávacím programu Základní škola // 2.2.1.2. Chemie ve vzdělávacím programu Národní škola // 2.2.1.3. Chemie ve vzdělávacím programu Obecná škola // 2.2.1.4. Chemie ve vzdělávacích programech gymnázií // 2.2.2. Střední školy // 2.2.2.1. Chemie na středních všeobecně vzdělávacích školách // 2.2.2.2. Chemie na středních odborných školách // 2.2.2.3. Chemie na středních odborných učilištích // 2.2.2.4. Chemie na integrovaných středních školách // 2.2.2.5. Chemie na vyšších odborných školách // 3. DIDAKTICKÉ ZÁSADY VE VÝUCE CHEMIE // 3.1. Zásada vědeckosti // 3.2. Zásada spojení teorie s praxí // 3.3. Zásada soustavnosti // 3.4. Zásada názornosti // 3.5. Zásada přiměřenosti // 3.6. Zásada uvědomělosti // 3.7. Zásada aktivity // 3.8. Zásada individuálního přístupu k žákům // 3.9. Zásada trvalosti // 4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VYUČOVACÍ PROCES // 4.1. Cíle // 4.1.1. Měření výkonu // 4.1.2. Didaktické testy // 4.1.3 Statistická analýza testu // 4.2. Učivo // 4.3. Psychostruktura // 4.3.1. Informace a její uložení // 4.3.2. Zapomínání // 4.3.3. Pozornost a únava // 4.4. Sociostruktura // 5. VYUČOVACÍ PROSTŘEDKY // 5.1. Organizační formy vyučování // 5.1.1. Vyučovací hodina chemie // 5.1.2. Cvičení // 5.1.3. Exkurze // 5.1.4. Odborná praxe // 5.1.5. Odborný výcvik a pracovní výchova // 5.1.6. Domácí úkoly // 5.1.7. Formy týkající se pouze části studentů // 5.2. Vyučovací metody // 5.2.1. Metody slovní (verbální) // 5.2.1.1. Verbální metody pracující s mluveným slovem (auditivní, orální) // 5.2.1.2. Verbální metody pracující s psaným slovem //
5.2.2. Názorně demonstrační metody // 5.2.3. Praktické metody // 5.2.3.1. Základní funkce žákovského pokusu // 5.2.3.2. Vnitřní organizace třídy při pokusech (vnitřní organizační formy v hodinách laboratorních cvičení) // 5.2.3.3. Metodika vedení experimentů ve škole // 5.2.3.4. Měřítko provedení pokusů // 5.2.3.5. Záznam o pokusu // 5.2.3.6. Bezpečnost práce // 5.2.3.7. Hodnocení žáků v laboratořích // 5.2.3.8. Domácí pokusy žáků // 5.2.3.9. Zařazení pokusu do výuky chemie // 5.3. Zařízení k výuce chemie // 5.3.1. Odborné výukové a pomocné prostory // 5.3.2. Nábytek, pomocná zařízení a další vybavení // 5.4. Pomůcky k výuce chemie // 5.4.1. Předmětové (objektové) pomůcky // 5.4.1.1. Skutečné látky a předměty // 5.4.1.2. Chemikálie // 5.4.1.3. Modely // 5.4.1.4. Pomůcky a zařízení k laboratorním účelům // 5.4.2. Obrazové (ikonické) pomůcky // 5.4.3. Zvukové (fonické) pomůcky // 5.4.4. Písemné (literární) pomůcky // 6. VYUČOVACÍ PROCES // 6.1. Tradiční výuka // 6.2. Programované vyučování // 6.2.1. Charakteristika a principy programovaného vyučování // 6.2.2. Typy programovaných učebních textů // 6.2.3. Využívání programovaných učebních textů // 6.3. Systém řízem samostatné práce studentů, LMS a e-learning // 6.4. Problémové úlohy // 7. PŘÍPRAVA UČITELE CHEMIE NA PEDAGOGICKOU ČINNOST // 7.1. Písemná příprava na vyučovací hodinu // 7.2. Použití písemné přípravy při vyučovací hodině // 8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE // PŘÍLOHA // 1. Vyučovací hodina // 2. Periodika // LITERATURA // REJSTŘÍK
cnb002108193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC