Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017
285 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-516-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 279-285
001461008
OBSAH // Slovo úvodem 9 // . ČEŠTINA MEZI JAZYKY // Každý mluví jinak Jan Chromý 12 // Ovlivňuje jazyk myslení? Jan Chromý 15 // Jak také může vypadat jazyk? // O tajemném jazyce pirahä Jan Chromý 17 // Slovo/neslovo, jazyk/nejazyk Ivana Bozděchová 19 // Vidíte písmena barevně? Jan Chromý 23 // Jak chutnají slova? Jan Chromý 25 // Jazyky v České republice R. A. 27 // Na rozdíl a za své/zasvé Robert Adam 29 // Čárky před spojkami ale a nebo Robert Adam 32 // Von se díval z okna Jan Chromý 37 // Tácy a skici: o tzv. měkkých // a tvrdých souhláskách Robert Adam 39 // Dvoustovka a šest tisícovek Robert Adam 44 // Dvoje housle ve Čtveru ročních období aneb Kde se vzaly neobvyklé tvary některých českých číslovek // a jak s nimi zacházet Pavlína Synková 49 // O tom, jak se v češtině s číslovkou spojují jména jako dveře, ponožky, víno // nebo cinkání Pavlína Synková 55 // Rozvrstvení češtiny R. A. 61 // Kachní játra den: Soumrak skloňování? Robert Adam 64 Pečené brambory na pánvi Robert Adam 69 // ? jakému vzoru patří slovesa muset, bydlet, myslet, kvílet, šílet a hanět? Jan Chromý // Jak v češtině fungují tzv. obouvidová slovesa? Jan Chromý // Co se o přechodnících snad ještě ví Robert Adam // A co se o přechodnících často neví Robert Adam // Proč je součástí tvarů minulého času sloveso být v čase přítomném JiříRejzek // Mocná čarodějka analogie Jiří Rejzek
Gramatiky češtiny P. S., R. A. // Když mluvíme lip než správně Jan Chromý // Jak mluvíme s dětmi? Jan Chromý // Tvářičky namažeme sanskrýnem... a budeme světoví! Robert Adam // Dvě propojení textu v jednom aneb Spojovací prostředky se stavbou předložka - ukazovací zájmeno ten Pavlína Synková // Když vyjadřování podobné informace víckrát za sebou v psaném textu nevadí Pavlína Synková // II. PŘÍBĚHY SLOV // Co nám prozrazuje etymologie o starých reáliích Jiří Rejzek Podivuhodné cesty výpůjček Jiří Rejzek // Slovníky českého jazyka /. B. // Švestka, meruňka, broskev a jiné plodiny Jiří Rejzek // Metafora a metonymie v historii slov Jiří Rejzek // Ke slovům zvukomalebného původu Jiří Rejzek // Lidová etymologie Jiří Rejzek // Jazykové tabu Jiří Rejzek // Srostitá řeč a odtažitá Hillary Petr Mareš // Slova magické terminologie ve starší češtině Robert Dittmann // 73 // 75 // 78 // 82 // 86 // 89 // 92 // 96 // 99 // 101 // 105 // 111 // 118 // 121 // 124 // 127 // 130 // 133 // 135 // 138 // 141 // 146 // Jazykové korpusy K. Š. 148 // Některé archaismy u adjektiv s předponou bez- Jiří Rejzek 151 // O fungování výrazu totiž // v současné češtině Pavlíno Synková 153 // Cifršpioni, partaje a špitály Petr Mareš 159 // Trpící agresor a hravé násilí aneb Jak nepsat o zločincích Robert Adam 163 // Kdo minimálně podlehl chřipce aneb Enantiosémie Robert Adam 165 // Církevní
slang Robert Dittmann 168 // Aluze bez hranic Ivana Bozděchová 170 // V krátkosti o obšírnosti názvů Ivana Bozděchová 175 Vlastní jména a jejich zobecňování Jiří Rejzek 181 // Termíny doma a za hranicemi Ivana Bozděchová 185 // Pravidla českého pravopisu R. A. 193 // Řidičáky a lahváče Petr Mareš 195 // O znovutatínkovství, myčkosporáku a NIMBY syndromech Ivana Bozděchová 201 // III. JAZYKOVÉ PAMÁTKY A OSOBNOSTI Arabské zprávy o Slovanech // z 9.-12. století Robert Dittmann 206 // Nejstarší česká věta Robert Dittmann 209 // Židovské písemnictví // v přemyslovských Čechách Robert Dittmann 212 // Pražský gramatik // z první poloviny 13. století Robert Dittmann 215 // Čeština v roli šifrovacího jazyka ve 13. století Robert Dittmann 217 // Internetová jazyková příručka // + Akademická příručka českého jazyka /. B. 221 // Dalimilova kronika poprvé v tisku Alena A. Fidlerová 222 Proč by měl člověk rozumět // starším textům? Alena A. Fidlerová 226 // Jak vznikla kralická Šestidílka Robert Dittmonn 230 // Čeština Bible kralické Robert Dittmann 234 // Českých knížek hubitelé lítí? Alena A. Fidlerová 238 // Jezuité a čeština ještě jednou Alena A. Fidlerová 243 // Čeští exulanti doby baroka Alena A. Fidlerová 248 // ČSN 01 6910 Úprava dokumentů // zpracovaných textovými procesory R. A. 253 // Vídeň a čeština na konci 18. století Alena A. Fidlerová 255 Garni-Jarní\ aneb Jak
se stalo, že se v češtině hláska ? zapisovala (někdy) písmenem g (a někdy zase jinak) Alena A. Fidlerová 261 // Garni -Jarní\\ aneb Jak se hláska ? začala v 19. století psát tak, jak ji píšeme dnes, a proč ? tomu došlo tak pozdě Alena A. Fidlerová 264 // Čeština na jednom hřbitově // v americké lowě Robert Dittmann 267 // Český jazyk za protektorátu Robert Dittmann 270 // Protektorátní humor Robert Dittmann 273 // Jazyková kultura - úvodní lekce R. A. 276 // Literatura 279
cnb002962229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC