Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
V Praze : Cesta domů, 2017
516 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-88126-34-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Pro Českou společnost paliativní medicíny vydalo nakladatelství Cesta domů 2017
001461026
OBSAH // Jak používat tuto knihu 6 // Předmluva k českému vydání 7 // Poděkování překladatelky 9 // Poděkování autora knihy ii // Předmluva 13 // Přispěvatelé 15 // Kapitola první // Jak máme s dětmi a jejich rodinami komunikovat? 23 // Jak komunikují děti? 24 // Proč je v paliativní péči komunikace tolik důležitá? 25 // Jaké existují bariéry v komunikaci s dětmi? 25 // Jak si při komunikaci s dětmi správně počínat? 28 // Kapitola druhá // Jak máme sdělit dětem a jejich rodinám závažnou zprávu? 33 // Klíčové momenty při sdělování závažné zprávy 34 // Kapitola třetí // Jak ustát silné emoce a nelehké otázky? 43 // Kapitola čtvrtá // Jak zhodnotit a zvládnout všechny potřeby dítěte a jeho rodiny? 49 // 5 // OBSAH // Kapitola pátá // Jak se postarat o děti HIV pozitivní nebo s AIDS v dětské paliativní péěi 59 // Jaké výzvy představují HIV/AIDS pacienti pro dětskou paliativní péči? 60 Je možné odhadnout prognózu dítěte s AIDS? 62 // Které příznaky jsou u dětí s AIDS nejčastější? 63 // Co způsobuje bolest u AIDS? 63 // Jak zvládnout terapii antiretrovirotiky v DPR? 64 // Které léky mohou nejvíc ovlivnit účinek a toxicitu ART? 65 // Jak pacienta a rodinu seznámiťs rizikem potenciálně fatálních lékových interakcí? 67 // Management symptomů u HIV/AIDS dětských pacientů 68 // Kapitola šestá // Jak si poradit s příznaky nemoci u dítěte v paliativní péěi? 73
// Jak správně hodnotit bolest a stres? 73 // Jak zvládnout bolest? 78 // Nefarmakologické postupy v léčbě bolesti 80 // Principy použití analgetík 81 // Jak používat opioidy? 81 // Toxicita opioidů 82 // Použití dalších silných opioidů 83 // Nepoužívejte Kodein 85 // Bolest ve specifických situacích 87 // Praktické rady: jak léčit bolest 90 // Management velmi silné bolesti v závěru života 92 // Jak si poradit s hydratací? 93 // Zhodnocení stavu hydratace 94 // Praktické rady: co dělat, když dítě nepije 94 // Jak si poradit s problémy kolem výživy? 96 // Praktické rady: co dělat, když dítě nejí 97 // Jak si poradit s obtížemi v dutině ústní? 99 // Praktické rady: jak na bolest v ústech 99 // Jak si poradit s polykacími obtížemi? 101 // Jak správně posoudit stav dítěte s dysfagií 102 // Praktické rady: jak na obtížné polykání 102 // 51? // OBSAH // Jak si poradit s gastroezofageálním refluxem? 104 // Praktické rady: jak na GER 105 // Jak si poradit s krvácením z trávicího traktu? 106 // Jak správně posoudit stav dítěte s krvácením do trávicího traktu 106 Praktické rady: co s krvácením z trávicího traktu 107 // Jak si poradit s nevolností a zvracením? 109 // Základní principy léčby nevolnosti a zvracení 110 // jak správně zhodnotit stav dítěte, které zvrací 112 // Praktické rady: co s nevolností a zvracením 113 // Jak si poradit se zácpou? 114 // Jak správně zhodnotit stav
dítěte se zácpou 115 // Praktické rady: jak na zácpu 116 // Jak si poradit s průjmem? 119 // jak správně zhodnotit stav dítěte s průjmem 120 // Praktické rady: jak na průjem 122 // Jak si poradit s kašlem? 122 // jak správně zhodnotit stav dítěte s kašlem 123 // Praktické rady: jak na kašel 124 // Jak si poradit s hemoptýzou u dětí? 126 // Jak správně zhodnotit stav dítěte s hemoptýzou 126 // Praktické rady: jak na hemoptýzu 127 // Jak si poradit s dušností? 129 // Jak správně zhodnotit stav dušného dítěte 130 // Praktické rady: jak na dušnost 131 // Jak si poradit s křečemi? 133 // Praktické rady: jak na záchvat s křečemi 134 // Jak si poradit se spasticitou a dystonií? 136 // Jak správně zhodnotit stav dítěte s dystonií a spasticitou 138 // Praktické rady: jak na spasticitu a dystonií 139 // Jak si poradit s kožními problémy? 141 // Jak zjistíte, o jakou kožní lezi jde? 142 // Jak zajistit základní hygienu pokožky? 143 // Jak si poradit se svěděním? 144 // Jak si poradit se svědivými pupínky? 146 // Jak si poradit s nesvědivým šupinatěním kůže? 147 // Jak si poradit s nesvědivou vyrážkou? 149 // 54 // OBSAH // Jak si poradit s bolestivými puchýřky? 150 // Jak si poradit s péčí o rány? 151 // Jak si poradit s nadměrným pocením? 152 // Jak si poradit s úzkostnými stavy? 154 // Jak správne zhodnotit stav úzkostného dítěte 155 // Kapitola sedmá // Jak si poradit se symptomy terminálni
fáze? 159 // Praktický přístup k řešení jakéhokoliv akutního symptomu terminálni fáze 164 // Jak si poradit s neklidem a deliriem v závěru života? 165 // Jak si poradit s masivním krvácením v závěru života? 166 // Jak si poradit s akutní dušností v závěru života? 167 // Jak si poradit s hlasitým chrčivým dýcháním v závěru života? 168 // Kapitola osmá // Jak si s dětmi hrát? 171 // Klíčové principy hraní a vývoje dítěte 172 // Kapitola devátá // Jak zajistit paliativní péci dospívajícím? 179 // Základní principy paliativní péče pro dospívající 180 // Zkušenost dospívajících s nemocí 181 // Komunikace s dospívajícími 182 // Praktické aktivity, které se mohou hodit 187 // Kapitola desátá // Etická dilemata - jak si poradit? 189 // Co je potřeba rozhodnout? 190 // Kdo rozhoduje? 191 // Kdo rozhoduje, pokud dítě není kompetentní? 192 // Jak rozhodujeme? 193 // Jak se rozhodovat v praxi 194 // Tipy, jak dosáhnout konsenzu a předejít konfliktu 194 // 5l5 // OBSAH // Kapitola jedenáctá // Jak nabízet rodinám spirituální péči? 197 // Kapitola dvanáctá // Jak dítěti a jeho rodině zajistit dobrou péči v závěru života? 203 // Kapitola třináctá // Jak si poradit s praktickými záležitostmi po smrti dítěte? 215 // Kapitola čtrnáctá // Jak mohu rodině pomoci se zármutkem a truchlením? 221 // Kapitola patnáctá // Jak zvládnout dětskou paliativní péči a nalézt v ní potěšení? 229
// Brevíř 239 // Apendix 1 409 // Apendix 2 411 // Apendix 3 // Šablony pro jednotlivé plány kontroly symptomů 413 // Léky uvedené v Brevíři - dostupnost v České republice 449 // Použitá literatura (Průvodce) 453 // Použitá literatura (Brevíř) 461 // Doporučené zdroje pro českou verzi knihy 485 // Seznam zkratek pro českou verzi knihy 489 // Hlavní rejstřík 493 // Rejstřík léčiv 503 // Redakční poznámka 507 // O autorovi 511 // 516
cnb002961765

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC