Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Academia.


ISBN 978-80-200-2704-7
Duplicitní ISBN
001461079
Obsah // Slovo úvodem—n // 1 Definice komplimentu—13 // 2 Komplimenty a zdvořilost—17 // 2.1 Teorie tváře Brownové a Levinsona—17 // 2.2 Leechův zdvořilostní princip—21 // 3 Přístupy ke studiu komplimentů—23 // 4 Metoda—28 // 5 Materiál—30 // 6 Transkripce—34 // 6.1 Limity transkripce—34 // 6.2 Transkripční pravidla—35 // 6.3 Transkripční znaky—37 // 7 Komunikační funkce komplimentů—40 // 7.1 Komplimenty s primární komunikační funkcí—42 // 7.1.1 Komplimenty při povšimnutí—43 // 7.1.1.1 Spontánní komplimenty při povšimnutí—43 // 7.1.1.2 Elicitované komplimenty při povšimnutí—50 // 7.1.1.3 Komplimenty při povšimnutí: shrnutí—58 // OBSAH // 7.1.2 Tematické komplimenty—61 // 7.2 Komplimenty se sekundárními komunikačními funkcemi—67 // 7.2.1 Komplimenty a preferenční organizace rozhovoru—67 // 7.2.1.1 Komplimenty doprovázející // nebo nahrazující preferované akce—68 // 7.2.1.1.1 Souhlasné komplimenty—68 // 7.2.1.1.2 Děkovné komplimenty—74 // 8 7.2.1.2 Komplimenty doprovázející // nepreferované akce—78 // 7.2.1.2.1 Komplimenty při odmítnutí nabídky—79 // 7.2.1.3 Komplimenty a preferenční organizace rozhovoru: shrnutí—81 // 7.2.2 Intenzifikační komplimenty—83 // 7.2.3 Kontaktové komplimenty—87 // 7.2.4 Ironické komplimenty—89 // 7.3 Překrývání komunikačních funkcí komplimentů—91 // 8 Verbální prostředky užívané // při produkci komplimentů—95
// 8.1 Lexikální prostředl<y užívané v komplimentech—95 // 8.2 Strukturní vlastnosti komplimentů—98 // 9 Neverbální prostředky užívané // při produkci komplimentů—109 // 9.1 Neverbálně nevokální prostředky sloužící ? identifikaci předmětu komplimentu—109 // 9.2 Neverbálně nevokální prostředky podporující evaluaci—112 // 9.3 Neverbálně vokální prostředky užívané při produkci komplimentů—114 // OBSAH // 10 Reakce na komplimenty—116 // 10.1 Druhy reakcí na komplimenty—117 // 10.2 Vliv komunikačních funkcí komplimentů na reakce—128 // 10.3 Poznámka ? jazykovým prostředkům v odpovědích na komplimenty—129 // 11 Diskuse—130 // Slovo závěrem—135 Přílohy: transkripty—136 Literatura—171 Věcný rejstřík—174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC