Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Brno : Zoner Press, 2007
270 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86815-54-1 (brožováno)
Encyklopedie webdesignera
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
001461139
Podrobný obsah // Předmluva O autorech Úvod // Komu je tato kniha určena? // Jak je tato kniha uspořádána? Obecné zásady použité v této knize Zdrojové soubory // Kapitola 1 Položení základů // Strukturování kódu // Používejte účelné značkování // Typy dokumentů, přepínač DOCTYPE a režimy prohlížečů Aby vaše styly udeřily do správného místa Běžné selektory Univerzální selektory Pokročilé selektory Kaskáda a specifičnost Dědičnost // Plánování, organizace a údržba stylových předpisů Použití stylů v dokumentu Komentování kódu Průvodce styly // Uspořádání stylových předpisů pro snadnější údržbu Shrnutí // Kapitola 2 Shrnutí vizuálního formátovacího modelu // Základní informace o modelu boxu Model boxu v IE pro Windows Slučování okrajů Základní informace o pozicování Vizuální formátovací model Relativní pozicování Absolutní pozicování Plovoucí boxy Shrnutí // Kapitola 3 Obrázky na pozadí a nahrazování obrázků 61 // Základy pro obrázky na pozadí 61 // Boxy se zaoblenými rohy 64 // Box s pevnou šířkou a zaoblenými rohy 64 // Box s proměnlivou šířkou a zaoblenými rohy 67 // Barva pro zaoblené rohy pomocí CSS 69 // Vržený stín 71 // Jednoduché stínování pomocí CSS 72 // Vržený stín á la Clagnut 75 // Rozostřený stín, varianta 1 75 // Rozostřený stín, varianta 2 79 // ’ Nahrazování obrázků 81 // Fahrnerova metoda (FIR) 82 // Metoda Phark
82 // Gilderova/Levinova metoda 83 // Inmanova metoda nahrazení flashem a rozšiřitelná Inmanova metoda nahrazení... 84 // Shrnutí 85 // Kapitola 4 Stylování odkazů 87 // Jednoduché stylování odkazu 87 // Legrace s podtržením 89 // Efektní podtržení odkazů 89 // Zvýraznění různých typů odkazů 90 // Zvýraznění odkazů s dokumenty ke stažení 93 // Vytváření tlačítek a rolloverů 94 // Jednoduché rollovery 95 // Rollovery s obrázky 95 // Rollovery ve stylu Pixyho 96 // Styly pro navštívené odkazy 97 // Bublinová nápověda pomocí CSS 99 // Shrnutí 101 // Kapitola 5 Stylování seznamů a vytváření navigačních lišt 103 // Základní stylování seznamů 103 // Vytváření vertikální navigační lišty 105 // Zvýraznění aktuální stránky v navigační liště 107 // Vytváření vodorovné navigační lišty 109 // Zjednodušená záložková navigace pomocí metody "posuvných dveří" 111 // Obrazové mapy pomocí CSS 11< // Obrazové mapy ve stylu flickr.com 111 // Vzdálené rollovery 121 // Krátké zastavení u definičních seznamů 12< // Shrnutí 121 // Kapitola 6 Stylování formulářů a datových tabulek 12« // Návrh datové tabulky 12! // Prvky tabulky 13’ // Struktura datové tabulky із: // Základní styl tabulky 13’ // Přidání vizuálního stylu 13’ // Zbývající drobnosti 131 // Návrh jednoduchého formuláře із: // Užitečné prvky formuláře із: // Základní layout 13’ // Další prvky formuláře
141 // Zbývající drobnosti 14. // Layout složitějšího formuláře 14- // Přístupné pole formuláře 14: // Zatrhávací políčka ve dvou sloupcích 14 // Zpětná vazba ve formuláři 14 // Shrnutí 1S // Kapitola 7 Layout 15 // Vycentrování designu 15 // Vycentrování designu pomocí automatických okrajů 15 // Vycentrování designu pomocí pozicování a záporných okrajů 15 // Základy tvorby layoutů 15 // Dvousloupcový layout 15 // Třísloupcový layout 15 // Layout s pevnou šířkou, plovoucí layout a pružný layout 16 // Plovoucí layout 16 // Pružný layout 16 // Zkombinování obou technik 16 // Obrázky v pružném nebo plovoucím layoutu 16 // Falešné sloupce Shrnutí // 168 // 171 // Kapitola 8 Hacky a filtry 173 // Úvod do hacků a filtrů 173 // Varování ohledně hacků a filtrů 174 // Rozumné používání hacků 175 // Filtrování oddělených stylových předpisů 176 // Podmíněné komentáře Internet Exploreru 176 // Filtry Tanteka Melika 178 // Filtrování individuálních pravidel a deklarací 180 // Flack selektoru potomka 180 // Flack selektoru atributu 180 // Flvězdičkový HTML hack 182 // Komentovaný hack se zpětným lomítkem pro IE/Mac 182 // Únikový hack vlastnosti 183 // Tantekův hack modelu boxu . 184 // Zjednodušený hack modelu boxu 184 // I [important a podtržítkový hack 185 // Owen hack 186 // Shrnutí 186 // Kapitola 9 Chyby a jejich opravy 187 // Hon na chybu 187 // Časté problémy v CSS 188
Základy honu na chybu 191 // Izolování problému 192 // Vytvoření malého zkušebního případu 193 // Opravujte problémy, nikoliv příznaky 193 // Nebojte se požádat jiné o pomoc 194 // Prvky "mající návrh" 194 // Význam konceptu návrhu 195 // Jak se chopnost "mít návrh" projevuje? 196 // Nejčastější chyby v prohlížečích a jejich opravy 197 // Dvojnásobný okraj u plovoucích prvků 197 // Podivné odsazení textu o velikosti 3 px 198 // Duplikace znaků v IE 6 200 // Hra na schovávanou (peek-a-boo) v IE 6 201 // Absolutní pozicování v relativním kontejneru Konec s posmíváním se Internet Explorern Shrnutí // 202 // 203 // 204 // Případová studie 1 - Více než čmáranice • 205 // O této případové studii 206 // Ovládání oblasti pro obsah pomocí selektoru potomka 207 // XHTML 207 // Třísloupcové rozvržení 208 // Dvousloupcové rozvržení 210 // Jednosloupcové rozvržení 210 // Odstranění nežádoucích sloupců 211 // Plovoucí sloupce 212 // Výpočty 213 // Umístění sloupců na správné místo 214 // Zvýraznění aktuální stránky pomocí třídy v body 215 // Tvorba obsahu pro sloupce 217 // Pravoúhlé nebo zaoblené rohy - vyberte si 218 // Klasické pravoúhlé rohy 218 // A nyní něco speciálního 219 // Vlastní průhledné rohy a orámování 220 // Obrázky 221 // CSS kód 221 // Vícenásobné třídy pro cílené akce 223 // Třídy pro obrázky 225 // Výchozí styl pro obrázky 226 // Styly pro obrázky
v boxech 226 // Větší obrázky 226 // Vylepšení odkazů 228 // Pár slov o odkazech v postranní liště 229 // Zvýraznění již navštívených odkazů 229 // Zvýraznění externích odkazů 232 // Plovoucí vržený stín 232 // Vytvoření stínů 233 // Plovoucí obrázky 234 // Shrnutí 234 // Případová studie 2 - Web Tuscany luxury resorts 235 // O této studii 23í // Dynamicky přizpůsobivý layout 23ť // Tělo a kontejner 23Í // Hlavní grafická část (tiráž) 23Í // Obsah a postranní pruh 23Í // Zápatí 24; // Problémy s dynamicky přizpůsobivým layoutem 24: // Umisťování prvků pomocí absolutního pozicování 24* // Vlastnosti left, right, top a bottom 24* // Úroveň překrývání prvků (z-index) 24ť // Techniky pro obrázky na pozadí 24Í // Rozdělení horní části na tři 24Í // "Neprůstřelné" pozadí 25C // Nahrazování obrázků 25; // Nahrazení obrázku loga 25; // Nahrazení písmena L v úvodním nadpisu 25’ // Dynamicky přizpůsobivé obrázky 25Í // Značkování pro dynamicky přizpůsobivé obrázky 25( // Čistý kód navigačního menu 25; // Kód menu 25Í // Shrnutí 26’
(OCoLC)124088076
cnb001707076

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC