Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Brno : Computer Press, a.s. 2008
280 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2057-6 (brožováno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
001461143
Kapitola 1 -- Úvod do mashupů -- Web 2.0 a mashupy -- Důležitost dat -- Uživatelské komunity -- Jak budeme vytvářet mashupy Více mashupů -- Kapitola 2 -- Nakupujeme na Amazonu -- XML-RPC -- Struktura XML-RPC -- Požadavek XML-RPC -- Odpověď XML-RPC -- Práce s XML-RPC v PHP -- Vytvoření požadavku XML-RPC -- Serializace dat pro XML-RPC -- Vytvoření požadavku XML-RPC s jedním parametrem -- Vytvoření požadavku XML-RPC s více parametry -- Předávání polí v požadavcích XML-RPC -- Předávání struktur v požadavcích XML-RPC -- Vytvoření hlavičky požadavku -- Volání XML-RPC pomocí soketů -- Zpracování odpovědi XML-RPC -- Vytvoření třídy pro zpracování XML-RPC -- Test třídy pro zpracování XML-RPC -- Použití PEAR pro zpracování XML-RPC -- REST -- Využití REST v PHP -- Vytvoření požadavku REST -- Metody GET a POST -- Použití soketů pro inicializaci požadavku REST -- Vytvoření funkcí pro požadavky GET a POST -- Vytvoření třídy pro zpracování REST -- Testování třídy pro zpracování REST -- Zpracování odpovědí REST -- Základy použití SAX v PHP -- Použití funkcí PHP pro práci s XML -- Připravení callback funkcí -- Použití callback funkcí -- Vytvoření třídy pro zpracování SAX -- Prozkoumání tříd -- Použití a testování třídy -- Rozhraní API pro Internetovou databázi UPC -- API rozhraní pro Amazon -- Seznámení s ECS -- Struktura požadavku ECS REST -- Umístění služby -- Vytvoření
mashupu -- Vyhledání produktu -- Zpracování odpovědí od Amazonu -- Odpověď od ECS na žádost o informace o produktu -- Náš vlastní košík pro Amazon -- Shrnutí -- Kapitola 3 -- Vytvoření vlastního vyhledávače -- SOAP -- Jazyk WSDL a specifikace XSD -- Základní struktura WSDL -- Element definitions -- Element types -- Element message -- Vazba RPC -- Vazba Document -- Element portType -- Element binding -- Element service -- Zpráva SOAP -- Element Envelope -- Element Header -- Element Body -- Vazby RPC -- Vazby Document -- Element Fault -- Třída SoapClient -- Vytvoření parametrů -- Vytvoření instance třídy SoapClient -- Vytvoření instance režim WSDL -- Vytvoření instance režim ne-WSDL -- Uskutečnění volání a použití metod třídy SoapClient -- Volání operací SOAP v režimu WSDL -- Volání operací SOAP v režimu ne-WSDL -- Zpracování odpovědi -- Zpracování chyb pomocí třídy SoapFault -- Zpracování úspěšných výsledků -- Webová služba Microsoft Live Search -- Použití operace Search -- Webová služba Yahoo! Search -- Použití webové služby Yahoo! Search -- Vytvoření mashupů -- Shrnutí -- Kapitola 4 -- Naše vlastní videotéka -- XSPF -- RSS -- Seznámení s YouTube -- Rozhraní API pro vývojáře -- Seznámení s Last.fm -- Webová služba Audioscrobbler -- Parsing pomocí PEAR -- Instalace a použití balíků -- Balík File.XSPF -- Balík Services_YouTube -- Balík XML_RSS -- Vytvoření mashupu -- Architektura
mashupu -- Hlavní stránka -- Navigační stránka -- Obsahová stránka -- Používání mashupu -- Shrnutí -- Kapitola 5 -- informace o dopravních nehodách přes SMS -- Extrakce obsahu obrazovky v PHP -- Parsing pomocí funkcí DOM -- Základní parsing elementů a atributů -- Testování validity dokumentu -- Další informace o implementaci DOM v PHP -- Rozhraní API serveru 4llSync.com -- Vytvoření klíčových slov -- Název klíčového slova -- Formát zprávy SMS -- Umístění dokumentu RSS -- Stránka s informacemi o dopravních nehodách — Vytvoření mashupu -- Třída Nehoda -- Třída DomParser -- Třída KDHDomParser -- Vytvoření skriptu kanal.php -- Testování a nasazení -- Shrnutí -- Kapitola 6 -- Fotky z londýnského metra -- Základní plánování -- Vyhledání informací o londýnském metru -- Spojení aplikací Google Maps a Flickr -- Sekvenční diagram -- Formát RDF -- SPARQL -- Analýza dokumentu -- Anatomie dotazu pomocí jazyka SPARQL -- Klauzule WHERE v jazyce SPARQL -- Základní principy -- Jednoduchý dotaz -- Dotazy s typy -- Řazení, posuny a omezení počtu výsledků -- UNION a DISTINCT -- Další funkce jazyka SPARQL -- Rozhraní API formátu RDF pro PHP -- Objekt XMLHttpRequest -- Základy použití objektu XMLHttpRequest -- Použití objektu XMLHttpRequest -- JSON -- Přehled objektů v JavaScriptu -- Struktura JSON -- Přístup k atributům JSON -- Serializace a JSON -- Rozhraní API služby Google Maps -- Vytvoření
mapy -- Geocoding -- Značky -- Události -- Informační okna -- Rozhraní API aplikace Flickr -- Vyhledávání -- Interpretace výsledků -- Získání adresy obrázku a stránky s obrázkem -- Vytvoření mashupu -- Vytvoření a zaplnění databáze -- Prozkoumání dokumentu -- Vytvoření schématu databáze -- Vytváření dotazů SPARQL -- Dotaz na stanice -- Dotaz na trasy -- Dotaz na stanice trasy -- Skript pro zaplnění databáze -- Třída RozhraniDB -- Uživatelské rozhraní -- Použití aplikace Flickr společně s Ajaxem -- Vytvoření proxy pro požadavky objektu XMLHttpRequest -- Modifikace kódu v JavaScriptu -- Vytvoření objektu XMLHttpRequest -- Souběh -- Zpracování odpovědi -- Shrnutí
(OCoLC)237075767
cnb001803122

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC