Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
První vydání
Praha : Galén, 2016
524 stran : noty ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-282-4 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 511-515 a bibliografické odkazy
001461229
Obsah // Úvodem ... 7 // Pravidla národního krasocitu ... 9 // Studie povahopisné // Karel Jaromír Erben Slovo o písni národní ... 11 // Josef Jiří Kolár Národní píseň ... 14 // Ludvík Kuba Národní píseň ... 19 // Jan Neruda Dvě slovíčka v čas o národní písni ... 25 // Otakar Hostinský O písni lidové ... 30 // Bedřich Václavek Jak krystalisuje lidová poesie ... 37 // František Halas Písniček se držte! ... 40 // Karel Plicka Jak zpívati lidovou píseň ... 41 // Ze vzteku i z humoru ... 47 // Dělení tematické a krajové // Ferdinand Schulz Poroba lidu v národních písních ... 49 // Jan Neruda Humor vánoční ... 54 // Primus Sobotka Požehnaná Haná ... 58 // F. Č. Zašovský Staré měny v národních písních ... 61 // František Halas Láska v lidové poesii ... 68 // Jaroslav Mančal Mezi chasou ... 73 // Zdeňka Korálková ? jazyku lidových písní ... 75 // Jan Neruda České národní tance ... 83 // 519 // A já to tak smetu dohromady všecko ... 91 // Jedna píseň za druhou // Čeněk Zíbrt „Klíče od bílého dne“ v písni staročeské z r. 1539 ... 93 // Jan Lehár ? problematice staročeské písně Šla dva tovařišě ... 95 // Karel Weis Na housličky hrála ... 98 // Čeněk Zíbrt Abecedy ... 100 // František Adolf Borovský Dvě písně z XVIII. století ... 102 // Zápověď lístků zpěvních v kostelích pražských r. 1773 ... 106 // Josef Volf Konfiskace Písně o robotě a Písně nové o zlých
ženách r. 1789 ... 107 // Jan Jeník z Bratříc Hody v Bubenči ... 109 // L. Glöckner Dva chvalozpěvy brambor z konce věku XVIII. ... 110 // Antonín Blažek Píseň o kafe mlsání ... 113 // Václav Řezníček Krinolina ... 114 // Čeněk Zíbrt Jak si lid československý představoval život v Americe ... 120 // Karel Vojtěch Prokop Co zpívali a rečnovali staríček Janišů o chození s tabákem ... 123 // František Bartoš Divé ženy dle dosavadních pověr lidu moravského ... 124 // Růžena Ráthová Lidové nápěvy ? Erbenovým balladám ... 126 // Antonín Pravoslav Veselý Cela č. 84 ... 127 // Josef Svatopluk Machar Dotaz ... 129 // Česká písnička ... 129 // František Homolka Vložky v písních lidových ... 130 // Václav Richter Jak se podlužácké dědiny posmívaly jedna druhé ... 132 // Éva-la-úva-la-úva-la-úva-úh! ... 139 // Popěvky a halekání pasáků a ženců // Pasácká hlásání ... 141 // Alois Jirásek Skotácké halekání na Náchodsku ... 142 // Karel Weis Šumavští pastevci a jejich halekání ... 144 // František Lego Žnecké popěvky ze Sedlčanska ... 147 // Aby měl kozel lepší hlas ... 151 // Dudáci, venkovské muziky a toulaví písničkáři // Václav Beneš Třebízský Poslední dudák z Podbrdí ... 153 // Jan František Hruška Z návštěv u posledního dudáka ... 155 // Bohumil Kraus Jakub Havel, chodský dudák ... 156 // Antonín Tomíček Toulavý písničkář ... 157 // Čeněk Holas Paměti
hudebníků, dudáků a zpěváků ... 158 // Jaroslav Mančal Muziky na Zálesí ... 173 // Alois Jirásek Minet ... 175 // 520 // Leoš Janáček U Harabiša ... 177 // B. Fiala Staré zlaté časy ... 177 // Karolina Světlá Dopis Elišce Krásnohorské ... 180 // Marie Kubátová Muzikantskej kalendář ... 181 // Ach, to hele hode! ... 183 // Slavnosti a hry // Čeněk Zíbrt Na přástkách staročeských ... 185 // Jindřich Šimon Baar Fanfrnoch ... 186 // Jindřich Šimon Baar Tříkrálové ... 188 // František Kovář Maškarádi ... 188 // Ludvík Kuba Venkovští rekruti ... 193 // Jan Karel Hraše Se svátou Dorotou ... 193 // Václav Beneš Třebízský Na neděli smrtelnou ... 195 // Josef Štefan Kubín Stavění máje ... 196 // Josef Klvaňa Jízda „králů“ na mor. Slovensku ... 197 // Jan Herben Staré hody moravské ... 199 // Jan František Hruška Malá muzika ... 211 // Čeněk Zíbrt Lidové hry o sv. Cecilii ... 214 // Zdeněk Hackenschmied Zpívaná ... 216 // Božena Němcová Selská svatba v okolí domažlickém ... 217 // Čeněk Zíbrt J. Š. Baar, farář ořechovský, na svatbě v Řeporyjích u Prahy ... 223 // Jan Neruda Posvícenský šafrán ... 230 // Karel Hašler Pout v Lesíčku ... 231 // Jakub Arbes O masopustním koncertu ... 232 // Ve sprosté a nízké vznešenosti své ... 239 // Harfenisté, kolovrátkáři, jarmareční zpěváci a jiné figurky // Zikmund Winter Hudba šumařská ... 241 // Jan Neruda Josef harfenista ...
242 // Popelka Biliánová Plavec Viktora ... 244 // Václav Beneš Třebízský Krkavci ... 245 // Kolovrátkáři ... 247 // Egon Ervín Kisch Kolovrátkáři ... 249 // Karel Čapek Flašinet ... 251 // Ignát Herrmann Flašinety s figurkami ... 252 // Vladimír Kovářík Ferda kanón a František Hais ... 254 // Ladislav Quis František Hajs, písničkář ... 255 // Leoš Karel Žižka Skoč dolů, je tam Hais ... 256 // Jan Neruda Pražský pěvec ... 256 // 521 // František Hais Nenadálé a zrovna donucené námluvy a překvapující návštěva // mojí nevěsty ... 261 // Josef Sedláček Haisova chvála švestkových knedlíků českých ... 263 // Egon Ervín Kisch O baladách slepého Metoděje ... 264 // Leoš Karel Žižka Nádvorní koncerty ... 269 // Karel Čapek Kooperativa chudých ... 270 // Jan Václav Rosůlek Ve Vysočanech nudno není! ... 270 // Čeněk Zíbrt Vo co ’de? ... 271 // Bohuslav Beneš Poslyšte písničku hezkou... 272 // Emanuel Frynta ? písničkám z jarmarku ... 274 // My sme ta stará pára, nás zná už celá Praha ... 279 // Písně pražských kvítek a dětí periferie // Jan Burian Zpěvy lidu pražského ... 281 // Eduard Bass Staropražský pomlouvač ... 282 // Karel Čapek Písně lidu pražského ... 285 // Eduard Bass ? písním lidu pražského ... 297 // Píseň ... 305 // Karel Ladislav Kukla Poslední štace dětí pražské periferie ...306 // Eduard Bass Fór a fórový ... 307 // Ignát Herrmann Strašidlo v Podskalí
... 310 // Mezinárodní poběhlice ... 315 // Export, import, cizí vlivy // Jan Neruda Překlady českých písní národních ... 317 // České písně v Americe ... 317 // Jan Jakubec Písně nelidové ve sbírce F. L. Čelakovského ... 318 // Jan Gebauer Moravská národní píseň o třech dcerách ... 319 // Bedřich Václavek Ohlas Goethova Utrpení mladého Werthera v kramářské písni české --- 323 // Václav Řezníček Pepita Walzer ... 324 // Lubomír Dorůžka, Zbyněk Mácha Frajeři z Vlachovky ... 326 // Svatopluk Ježek Andulka šafářova... na Kvirinálu ... 327 // Ludvík Jehl Záhady kolem písniček ... 328 // Karel Boleslav Jirák Záhady kolem písniček ... 329 // Josef Konvička Putující melodie ... 330 // Eduard Bass Hřbitove, hřbitove... ... 331 // Ludvík Kuba První rok v Paříži ... 335 // Hanuš Jelínek Chansons Populaires Tchécoslovaques ... 337 // Ludvík Kuba CIAP (Commission Internationale de ľArt populaire — Mezinárodní komise // pro lidové umění) ... 338 // 522 // Rty se chvěly, oči vlhly ... 341 // Díla vpravdě národní // Josef Václav Sládek Česká opera v Americe ... 343 // Jaroslav Hašek Hudební skladatel Ghianda ... 346 // Důvěra lidská dala mi klíč zlatý ... 349 // Sběratelé písní a jejich zpěváci // Josef Vlastimil Kamarýt Dopis F. L. Čelakovskému z října 1827 ... 351 // Jan Jakubec Čelakovský a Kamarýt sbírají písně ... 352 // František Ladislav Čelakovský Předmluva ? Slovanským
národním písním ... 353 // Bohumil Janda Cidlinský Zpomínka na Fr. Lad. Čelakovského ... 354 // Karel Jaromír Erben Předmluva ? Písním národním v Čechách ... 357 // Beneš Metod Kulda Vzpomínka z mé činnosti sběratelské ... 358 // František Sušil Předmluva ? sbírce z roku 1859 ... 360 // Adolf Heyduk Za sběratelem písní národních ... 362 // František Bartoš Předmluva ? Národním písním moravským ... 364 // Leoš Janáček Nedočkal se ... 368 // Emil Axman Památce velikého člověka (Fr. Bartoše) ... 369 // Leoš Janáček Nota ... 370 // Jindřich Šimon Baar V neděli po požehnání u Víťáka na Dílích ... 372 // Karel Weis Jak jsem se dostal na Blata ... 373 // Ludmila Stejskalová-Rabasová Staré lidové zpěvy na Třeboňsku ... 376 // Joža Černík O sbírání lidových písní ... 379 // Bedřich Václavek O důležitosti rukopisných zpěvníků lidových pro studium lidové písně ... 387 // Zdeněk Ron Bohatý pramen ... 389 // Josef Štefan Kubín O zapisování písniček ... 390 // Jindřich Uher Vyprávění písní ... 39I // Karel Weis Umřel mi zpěvák ... 392 // Joža Černík Hosasisa ... 394 // Karel Weis Písmák ... 396 // Drahomíra Stránská Současný stav lidového zpěvu v Krkonoších ... 398 // Amálie Kutinová Za lidovou písničkou od chaloupky ? chaloupce ... 400 // Jaromír Gelnar, Oldřich Sirovátka U zpěvačky Zuzany Martynkové ...402 // Hlučínské kolednice ...405 // Jindřich Uher Monology
písničkářů ...406 // Jindřich Uher Jeden z nich a přece svůj ... 407 // Vladimír Merta Opera ve vinici (Panošovi s láskou) ... 411 // Jindřich Lion U sběratele kramářských písní ... 413 // Karel Šmíd Zachránce života písní ... 414 // Jaroslav Brandejs Ve znamení písně ... 415 // Jiří Voldán O třech sběratelích písní ... 416 // 523 // Skleníkově pěstovaná bledule // Vzdalování a návraty lidové písně // 419 // Jaroslav Hutka Lidová píseň ... 421 // František Cuřín Poznámky ? jazyku české odrhovačky ... 424 // Jiří Suchý Aj, svítilo slunéčko... ... 428 // Vladimír Merta Na přeskáčku o folklóru ...430 // Josef Škvorecký Neroztavení ... 432 // Vladimír Merta Bůh písně není mrtev ... 435 // Krasavice v nemožných toaletách ... 437 // Písničky, které neozábly // Jaroslav Seifert Sonny Boy ... 439 // Josef Štefan Kubín První písničky ...440 // Rudolf Jaroslav Kronbauer Ze vzpomínek Mikuláše Aleše ...440 // Hanuš Jelínek Oblíbená písnička Aloise Jiráska ... 442 // Josef Václav Fric Rodinná podání ... 442 // Jan Evangelista Purkyně Výryvky z mého života ... 443 // Karel Jaromír Erben Píseň Luciferova (Sen) ... 444 // Fráňa Šrámek Dopis z fronty ... 444 // František Hampl Karel Burian a lidová píseň ... 445 // Vaše nejmilejší písnička ... 446 // Eduard Bass Rozezpívaný oktáv ... 481 // Jaromír Doležal Nad písničkovou anketou ... 483 // Bohuslav Martinů a Jaroslav
Křička Vyznání lásky ? lidové písni ... 484 // Antonín Jančík Písnička do zápisníku — Jaroslav Seifert ... 486 // Jan Skácel Verše, které zůstaly ... 487 // Ludvík Vaculík Ach, synku ...488 // O autorech ... 489 // Prameny ... 511 // Michal Bystrov ... 517 // 524
(OCoLC)989896659
cnb002893574

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC