Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2017.
1 online zdroj (\1 s.ges)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024635729
ISBN 8024635720
Tištěná verze : Štoll, Ivan. Klasická teoretická fyzika. Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, ©2017 ISBN 9788024635453
""Obálka""; ""Obsah""; ""PÅ#x99;edmluva""; ""1 Ã#x9A;vod""; ""1.1 Co je teoretická fyzika""; ""1.2 Fyzikální soustavy""; ""1.3 Fyzikální principy""; ""1.4 HistorickyÌ#x81; vyÌ#x81;voj teoretické fyziky""; ""2 Newtonova mechanika""; ""2.1 Newtonovy zákony""; ""2.2 SetrvaÄ#x8D;né síly""; ""2.3 Soustava volnyÌ#x81;ch Ä#x8D;ástic""; ""2.4 Ã#x9A;lohy""; ""3 Principy mechaniky""; ""3.1 Vazbové síly""; ""3.2 Diferenciální principy""; ""3.3 Lagrangeova funkce""; ""3.4 Integrální principy""; ""3.5 Zákony zachování""; ""3.6 Principy mechaniky kontinua""; ""3.7 Ã#x9A;lohy""; ""4 Základní problémy mechaniky""
""4.1 Pohyb volného tÄ#x9B;lesa v gravitaÄ#x8D;ním poli ZemÄ#x9B;""""4.2 Periodické pohyby""; ""4.3 Centrální silové pole""; ""4.4 Keplerova úloha""; ""4.5 Izotropní prostorovyÌ#x81; oscilátor""; ""4.6 GravitaÄ#x8D;ní pole""; ""4.7 Ã#x9A;loha dvou tÄ#x9B;les""; ""4.8 Srážky a rozptyl Ä#x8D;ástic""; ""4.9 Tuhé tÄ#x9B;leso""; ""4.10 Kontinuum""; ""4.11 Ã#x9A;lohy""; ""5 HamiltonÅv̄ formalismus""; ""5.1 Hamiltonovy kanonické rovnice""; ""5.2 Poissonovy závorky a zákony zachování""; ""5.3 Kanonické transformace""; ""5.4 Duální povaha pozorovatelnyÌ#x81;ch v HamiltonovÄ#x9B; formalismu""
""5.5 Hamiltonova-Jacobiho rovnice""""5.6 Parametrizace pohybu""; ""5.7 Poincarého vÄ#x9B;ta o návratu""; ""5.8 Základní pÅ#x99;edstavy statistické mechaniky""; ""5.9 Integrabilní soustavy, promÄ#x9B;nné akce-úhel""; ""5.10 Ã#x9A;lohy""; ""6 Speciální teorie relativity""; ""6.1 Lorentzovy transformace""; ""6.2 Relativistická mechanika""; ""6.3 LagrangeÅv̄ a HamiltonÅv̄ formalismus pro relativistickou Ä#x8D;ástici""; ""6.4 LagrangeÅv̄ formalismus v klasické teorii pole""; ""6.5 Symetrie prostoroÄ#x8D;asu a teorém Noetherové""; ""6.6 Ã#x9A;lohy""; ""7 Elektromagnetické pole""; ""7.1 Maxwellovy rovnice""
""7.2 Popis bodového náboje pomocí Diracovy delta-funkce""""7.3 Elektromagnetické potenciály""; ""7.4 Zákony zachování náboje, energie a hybnosti""; ""7.5 Rovnice elektrodynamiky v Minkowského prostoroÄ#x8D;ase""; ""7.6 Pohyb nabité Ä#x8D;ástice ve vnÄ#x9B;jším elektrickém a magnetickém poli""; ""7.7 Lorentzovy transformace potenciálÅ ̄a polí, invarianty""; ""7.8 Akce pro soustavu nabityÌ#x81;ch Ä#x8D;ástic a elektromagnetického pole""; ""7.9 Ã#x9A;lohy""; ""8 Elektromagnetické vlny""; ""8.1 Rovinné elektromagnetické vlny""; ""8.2 Monochromatické rovinné vlny""
""8.3 Monochromatická rovinná vlna na rozhraní""""8.4 Å#x98;eÅ¡ení nehomogenních vlnovyÌ#x81;ch rovnic""; ""8.5 Dipólové záÅ#x99;ení""; ""8.6 Pole libovolnÄ#x9B; se pohybujícího náboje""; ""8.7 RadiaÄ#x8D;ní útlum a pÅ#x99;irozená šíÅ#x99;ka spektrální Ä#x8D;áry""; ""8.8 Ã#x9A;lohy""; ""9 Idea pole v souÄ#x8D;asné fyzice""; ""9.1 SvÄ#x9B;t fundamentálních polí a elementárních Ä#x8D;ástic""; ""9.2 Obecná teorie relativity""; ""9.3 Fundamentální interakce a princip kalibraÄ#x8D;ní invariance""; ""Literatura""
Print version record.
001461248
(OCoLC)1009212706

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC