Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2017
285 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-944-8 (brožováno)
100 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 269-278, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001461309
Obsah // Úvodem (kolektiv autorů) ... // Dekadentné symbolistická generace v ruské literatuře a její esteticko-fdozofické postoje ? umění, // počátky ruské modernistické esejistiky (Jan Vorel)... // V. J. Brjusov: Klíče ? tajemstvím (překlad Lucie Fiurášková)... // F. Sologub: O symbolizmu (překlad Jaromír Krejčíř) ... // Základní esteticko-ideologické koncepty v esejistice polského dekadentně-symbolistického modernizmu: Stanislaw Przybyszewski a Zenon Przesmycki „Miriam ” v komparativním pojetí (Petr Ligocký) ... // Stanislaw Przybyszewski: Confiteor (překlad Petr Ligocký) ... // Stanislaw Przybyszewski: O „nové” umění (překladPetr Ligocký) ... // Zenon Przesmycki „ Miriam Literárni atmosféra (překlad Petr Ligocký) . // Zenon Przesmycki „Miriam Naše úmysly (překladPetr Ligocký)... // Literatura faktu v mladopolském období (Michal Przywara)... // „Slovanské" kontakty Stanislawa Przybyszewského (Michal Przywara) . // Od autonomního estetizmu k teurgickému symbolizmu (Jan Vorel)... // Teurgie v esteticko-filozofickém systému a esejistice A. Bělého (J. Vorel) // A. Bělyj: Budoucí umění (překlad Františka Lichnovská) ... // A. Bělyj: Symbolizmus (překlad Zuzana Amzlerová) ... // A. Bělyj: Umění (překlad Michaela Sutorý)... // Esejistika Bruna Schulze (Markéta Fucimanová) ... // Dopis Bruna Schulze S. I. Witkiewiczovi, ze dne 12. dubna 1934 // (překlad Markéta Fucimanová)... // Bruno Schulz:
Mýtizace skutečnosti (překlad Markéta Fucimanová)... // Filozofující esejistika Nikolaje Berďajeva (Igor Jelínek)... // N. Berďajev: Krize umění (překlad Igor Jelínek)... // N. Berďajev: Picasso (překlad Igor Jelínek)... // N. Berďajev: Astrální román (Zamyšlení nad románem A. Bělého Petrohrad) (překlad Igor Jelínek) ... // Závěrem (Jan Vorel) ... // .. 5 // 13 // . 29 . 49 // 55 // . 71 . 77 . 85 . 89 // 93 // , 97 // 105 // 109 // 117 // 121 // 127 // 135 // 139 // 144 // 149 // 165 // 183 // . 189 197 // Přílohy // A. Bělyj: Symbolizmus jako způsob chápání světa (překlad Zuzana Amzlerová) .207 // A. Bělyj: Smysl umění (překlad Františka Lichnovská) ...225 // A. Bělyj: Magie slov (překlad Michaela Sutorý) ...253 // Výběrová bibliografie ...269 // Summary...279 // About The Authors ...281 // Jmenný rejstřík...283

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC