Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2017
150 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-933-2 (brožováno)
Interpretationes. Series A
latina
Přeloženo z latiny
Nad názvem: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - Vivarium
Obsahuje bibliografii na stranách 141-147 a bibliografické odkazy
Souběžný český text, český úvod, anglické resumé
001461313
OBSAH // Úvod 9 // 1. Byl jeden klerik: životní běh Otloha od sv. Jimrama 10 // 2. Spisovatel, písař, mecenáš 15 // 3. Kniha O pokušení jednoho mnicha 22 // 3.1 Struktura 23 // 3.2 Prameny a literární vzory 27 // 3.3 Styl 31 // 3.4 Autobiografický charakter díla a identita jeho autora 34 // 3.5 Dochování, edice a překlady 38 // Překladatelská poznámka 41 // Otloh od sv. Jimrama // Liber de temptatione cuiusdam monachi / O pokušeníjednoho mnicha // 1. Úvod 45 // 2. První ďáblovo mámení: pochybnosti o vstupu do kláštera 45 // 3. Druhé ďáblovo mámení: Bůh je přísný soudce 47 // 4. Tretí ďáblovo mámení: Bůh je nelítostný 49 // 5. Čtvrté ďáblovo mámení: sluchový klam 51 // 6. Páté ďáblovo mámení: pochyby o pravdivosti Písma a o Boží existenci 53 // 7. Krize a milost poznání 57 // 8. Nástroje Boží pomoci 59 // 9. Bůh promlouvá 59 // 10. Pokušení jako zkouška 61 // 11. Pokušení jako prostředek sebepoznání 65 // 12. Víra a naděje 67 // 13. Boží dobrodiní: dar vzdělání 71 // 14. Prospěšnost pokušení 75 // 15. Dobrá a špatná rada 77 // 16. Nebezpečí ďábelských klamů 81 // 17. Proč Bůh dopouští pokušení 81 // 18. Útrapy Jákoba a Josefa 85 // 19. Útrapy apoštolů 89 // 20. Útrapy apoštola Pavla a sv. Athanasia 91 // 21. Útrapy sv. Antonína a sv. Benedikta 93 // 22. Muka tělesné žádostivosti u lidí cudných 97 // 23. Muka tělesné žádostivosti u hříšníků 99 // 24. Pokušení
jako prostředek proti pýše a nástroj duchovního růstu 101 // 25. Přechod ke druhé části díla 107 // 26. Úvod ? literární tvorbě 107 // 27. O duchovní nauce 107 // 28. Kniha vidění 111 // 29. Dialog o třech otázkách 113 // 30. Další tvorba ve Fuldě a v Amorbachu 117 // 31. Životy svátých a O duchovním běhu 121 // 32. Prozaická modlitba 121 // 33. Veršovaná modlitba 129 // 34. Vzpomínka na dětství v Tegernsee 133 // 35. Opsané knihy 135 // 36. Darované knihy 137 // Prameny 141 // Literatura 144 // Summary 149
cnb002956143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC