Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2014
175 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7394-461-2 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001461328
Obsah // Předmluva (Jan Pfeiffer) 5 // 1. Úvod do problematiky koordinace zdravotních, sociálních, didaktických a pracovních prostředků (Jan Pfeiffer, Olga Švestková) 6 // 1.1. Seznámení s důležitými dokumenty, vysvětlení pojmů 6 // 1.2 Historický vývoj rehabilitace v českých zemích i ve světě 8 // 1.3 Moderní rehabilitace - známá fakta v rozvoji medicíny 9 // 2. Posudková rehabilitace (Jan Pfeiffer, Olga Švestková, Marek Zeman) 11 // 2.1 Kvalita života a možnosti klasifikace nemocí 11 // 2.2 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 15 // 2.3 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 26 // 2.4 Personální a administrativní prostředky v rehabilitaci 28 // 2.5 Konkrétní aplikace vyhlášky č. 505/2006, o sociálních dávkách 30 // 2.6 Možnosti grafického znázornění hodnoty kvantifikátoru 43 // 2.7 Návaznost léčebné rehabilitace na další rehabilitační prostředky a jejich koordinace 44 // 3. Koordinovaná podpora dětí a mládeže s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením v rámci uceleného systému rehabilitace (Jiří Jankovský) 49 // 3.1 Úvod 49 // 3.2 Holistické pojetí člověka 50 // 3.3 Multidisciplinární tým - kruhová podpora 52 // 3.4 Koordinovaná podpora - ucelené pojetí rehabilitace 54 // 3.5 Osoby se zdravotním postižením 67 // 3.6 Psychologické a etické konsekvence koordinované podpory (rehabilitace) dětí a mládeže se zdravotním postižením 85 // 3.7 Výchova a vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním (tělesným) postižením 92 // 3.8 Integrace - inkluze 1 99 // 3.9 Postavení nestátních neziskových organizací při podpoře osob se zdravotním postižením 104 // 3.10 Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s., v Českých Budějovicích 107 //
3.11 Klienti centra Arpida a jejich rodina 112 // 3.12 Závěr 113 // 4. Ergoterapie (Kateřina Svěcená, Olga Švestková) 121 // 4.1 Ergoterapie zaměřená na soběstačnost 122 // 4.2 Evaluace bytu a bezbariérovost 125 // 4.3 Ergoterapie a funkční schopnosti horních končetin 126 // 4.4 Ergoterapie zaměřená na kognitivní funkce 127 // KOORDINOVANÁ REHABILITACE // 4.5 Ergodiagnostika 128 // 4.6 Ergoterapie zaměřená na program dne a volnočasové aktivity 129 // 4.7 Ergoterapie závěrem 129 // 5. Fyzioterapie v systému zdravotnické rehabilitace (Marek Zeman) 131 // 5.1 Vymezení rehabilitace a fyzioterapie 131 // 5.2 Kinezioterapie 132 // 5.3 Dýchání ve fyzioterapii 134 // 5.4 Relaxace 135 // 5.5 Cvičení svalové síly 136 // 5.6 Kondiční kinezioterapie 137 // 5.7 Úvod do fyzikální terapie, mechanismus účinku a obecné rozdělení 139 // 5.8 Obecná mechanoterapie 140 // 5.9 Obecná termoterapie 141 // 5.10 Obecná hydroterapie 142 // 5.11 Obecná fototerapie 144 // 5.12 Obecná elektroterapie 146 // 6. Sociální rehabilitace (Hana Francová) 149 // 6.1 Úvod 149 // 6.2 Příklady konkrétní realizace sociální rehabilitace 150 // 7. Pracovní rehabilitace (Jan Šesták) 157 // 7.1 Význam práce a pracovní začlenění pro jedince se zdravotním postižením 157 // 7.2 Pracovní rehabilitace 158 // 7.3 Vymezení cílové skupiny 158 // 7.4 Předpoklady pro realizaci pracovní rehabilitace 159 // 7.5 Jednotlivé nástroje a prostředky pracovní rehabilitace 159 // 7.6 Sociální služby 160 // 7.7 Nástroje na pomezí 160 // 7.8 Nástroje politiky zaměstnanosti 162 // 7.9 Další formy „chráněného" zaměstnávání osob se ZP 162 // 7.10 Opatření pro rozvoj pracovní rehabilitace a zlepšení zaměstnanosti osob se zdravovním postižením 163 //
8. Některé současné a historické problémy fyzioterapie se zaměřením na nervové poruchy (Jan Pfeiffer, Olga Švestková) 166 // 8.1 Fyzioterapie 166 // 8.2 Poliomyelitis anterior acuta 167 // 8.3 Náhlé mozkové příhody 168 // 8.4 Programy rehabilitace jsou týmovou záležitostí, ale na počátku jsou převážně spojeny s odbornou prací fyzioterapeuta 171 // 8.5 Traumatické poranění mozku 174
(OCoLC)886606437
cnb002597759

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC