Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2017
109 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-956-1 (brožováno)
Pod názvem: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001461330
Obsah // Úvodem...5 // Strukturní a obsahová analýza čítanek pro základní školy...7 // 1 Učebnice v procesu edukace...7 // 1.1 Specifika čítanek...8 // 2 Analýza čítankové řady pro 2. stupeň základní školy...12 // 2.1 Čítanky a pojetí literární výchovy...12 // 2.2 Počet a rozsah ukázek v čítankách...14 // 2.3 Pokus o proměnu kánonu literárních děl...13 // 2.4 Problematičnost chronologicky koncipovaných kapitol...17 // 2.3 Nástroje prezentace učiva a fixace poznatků, otázky a úkoly ? textům...18 // 2.6 Návrh výuky využívající modifikované otázky ? textům...25 // 3 Závěry a doporučení...27 // Interdisciplinárna a intermedialita ve výuce literární výchovy na základní škole...30 // 1 Komplexní přístup ? výuce a mezipředmětové vztahy...30 // 2 Intermediální přístup...32 // 3 Mezipředmětové vztahy v praxi...34 // 4 Závěr...45 // Básnický nonsens a jeho možnosti v recepci starších dětí ZS...47 // 1 Básnický nonsens a jeho recepční potenciál...47 // 2 Básnický nonsens v novější knižní produkci...50 // 3 Současné podoby nonsensu (analytický pohled)...52 // 4 Nonsens v současných čítankových souborech...67 // 5 Shrnutí...72 // Komiks v literární výchově a v četbě žáků 2. stupně základních škol...76 // 1 Komiks a vizualita...76 // 2 Z dějin komiksu...78 // 3 Výzkum, realizace a výsledky...83 // 4 Závěry a doporučení...87 // Intencionálni literatura pro adolescenty
v kontextu současných čítanek pro 8. a 9. ročník ZŠ...90 // 1 Úvodem...90 // 2 Problém s definicí young adult literatury...91 // 2.1 ? definici young adult fiction...92 // 3 Young adult fiction v současných českých čítankách...95 // 3.1 Čítanková řada SPN...96 // 3.2 Čítanky Nová škola...98 // 3.3 Čítanky Fraus...101 // 4 Závěrem...102 // Summary... 107 // Rejstřík... 109
cnb002958241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC