Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vydání první
V Praze : Vyšehrad, 2017
398 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-913-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 393-398
001461336
OBSAH // Úvod 13 // Poděkování 14 // Altruismus a ambice rodičů ve výchově 17 // Altruismus - zájem o blaho ostatních 17 // Rodičovské i dětské ambice 21 // Shrnutí 31 // Bezpečí a boule na těle i na duši 33 // Co jsou „bezpečné“ hranice aneb škála vnímání // bezpečí a nebezpečí 33 // Bezpečí dítěte od početí do dospělosti 36 // Shrnutí 49 // Citová výchova, sebecit a soucit se sebou samým 51 // Jak rozumět pocitům a jak si povídat o pocitech 51 // Oblasti citlivého i citového vztahu k sobě samotným 54 // Citová výchova - snaha porozumět cizím pocitům 63 // Shrnutí 67 // Domov a domácí práce - dospívání do dospělosti 69 // Tvorba domova je práce - co vše obnášejí „domácí práce“? 69 // Proč to vlastně všechno děláme? Co je „normální“? 78 // Shrnutí 80 // Ekologie, ekonomie, estetika a etika ve výchově dětí 81 // Proč vlastně tato čtyři témata? 81 // Ekonomicky od početí do dospělosti 86 // Estetika - oblast žádoucí i problematická 89 // Etická výchova jako mravní princip nikoli pouhá „morálka“ 91 // Shrnutí 96 // Frustrace a co s ní, fantazie a filozofie 99 // Frustrace aneb „život je nespravedlivý“ 100 // Fantazie jako obrana i nebezpečí 105 // Filozofické či duchovní vzdělávání, víra 108 // Shrnutí 111 // Góly a fair play 113 // Proč vlastně sportovat? 113 // Různé typy sportů podrobněji 117 // Shrnutí 126 // Hádky a rozchody anebo raději hovory a rozbory? 127 // Potřebujeme rozhovory? 127 // Co vseje třeba ? vedení klidného rozhovoru 128 // Typy rozhovorů 131 // Pravidla vedení rozhovorů 134 // Shrnutí 148 // Chování, zejména takzvané slušné 151 // Co se dítě může naučit v rodině 152 // Základní klíče a hesla „slušného chování“ 152 // Představování (se) ve společnosti 154 // Schopnost nesoudit a neodsuzovat 156 //
Slušné chování vůči cizímu majetku, kultuře, normám a zvykům 156 // Rozpoznávání manipulace a kontramanipulativní techniky 159 // Shrnutí 162 // Inteligence, instinkty a internet 163 // Užitečné instinkty - nástroje pro přežití a rozšíření druhu. 163 // Umělá inteligence a internet jako nové sociální prostředí 176 // Shrnutí 179 // Já dítěte a rodiče 181 // Proč se zabývat svým „já“? 181 // Vědomí vlastního „já“ - důvěra, úcta a láska k sobě 183 // Zkoumání vlastního „já“ - pocitů, jednání, myšlenek a slov 193 // Shrnutí 197 // Kritické myšlení, kontexty a kouzla komunikace 199 // Komunikace a její kouzla a pravidla 199 // Kritické myšlení a nekritické podléhání cizím vlivům a myšlenkám 205 // Kontext a jeho význam pro dospělé i děti 207 // Shrnutí 211 // Laskavost a láska hory přenáší 213 // Láska ? dětem, láska k rodičům 216 // Laskavost - mírná a moudrá i trpělivá - pátá podoba lásky 217 // Shrnutí 220 // Máma, maminka - emoční základ rodiny 223 // Vřelost a stálost rodiny - podmínka zdárného vývoje dítěte 223 // Emancipace a feminismus 225 // Co potřebuje dítě od matky? 228 // Co potřebuje matka od svého bezprostředního okolí? 229 // Mateřské typy a „druhy“ v současném světě 234 // Shrnutí 237 // Nuda 239 // Co to je „nuda“ a jaké má příčiny? 239 // Zahánění nudy 241 // Důsledky nudy 242 // Škálování nudy 245 // Nuda v dětském věku 246 // Shrnutí 249 // Obřady a tradice, oslavy, odpouštění 251 // Proč vlastně slavit a odpouštět? 251 // Obřadnost a tradice 253 // Oslavy 259 // Odpouštění, omluvy a smiřování 261 // Shrnutí 266 // Pohádky, příběhy, poradenství a psychoterapie 267 // Pohádky a příběhy 267 // Duchovní vedení a poradenství - bezpečné i nebezpečné formy vlivu 272 // Psychoterapie 277 // Shrnutí 280 //
Rodina a její funkce, role členů rodiny v různých typech rodin. 283 // Definice pojmu „rodina“ a její funkce 283 // Rodina v proudu věků, příbuzní 284 // Rodiny a rodinné vztahy pod lupou 287 // Rodiny pouze s jednou rodičovskou osobou mající dítě ve výhradní péči 294 // Rodinné modely náhradní adoptivní péče 297 Rodinné modely homosexuálních párů a osob trpících transsexualitou 300 // Subjektivní postavení dítěte v rodině 302 // Generační konflikt 309 // Shrnutí 314 // Spolužáci a sousedé aneb spolupráce, nebo soupeření? 315 // Dobré sousedství - klidný život „na svém“ 315 // Spolužáci či spoluhráči - „sousedé“, které si nevybíráme 317 // Jak si vybrat „dobré sousedství“? 321 // Rodiče jako sousedé, věřitelé // nebo zaměstnavatelé - výhody i rizika 324 // Shrnutí 330 // Škola a výchovné instituce, náhradní výchovná prostředí a šikana 333 // Škola a vzdělávací instituce 334 // Náhradní výchovná prostředí nad rámec školní výuky 336 // Další výchovná prostředí 340 // Shrnutí 346 // Tátové 349 // Co obnáší pojem táta, tatínek, otec rodiny 349 // Co potřebuje táta od partnerky a dětí? 354 // Typy otců, tátů a tatínků 355 // Shrnutí 358 // Umění a učení 361 // Lidové a přírodní umění - písničky, básničky a hudba přírody 361 „Velké“ umění - divadelní představení, // opera a balet, loutky a výstavy 363 // Učení a zájem 364 // Shrnutí 373 // Vlastenectví 375 // Vlast jako naše společné kulturní prostředí, vlastenectví 375 // Shrnutí 377 // Zdraví a závěr života 379 // Jak si udržet a zlepšit zdraví 379 // Zdravotní krize a model smiřování se s
Rodinné modely homosexuálních párů a osob trpících transsexualitou 300 // Subjektivní postavení dítěte v rodině 302 // Generační konflikt 309 // Shrnutí 314 // Spolužáci a sousedé aneb spolupráce, nebo soupeření? 315 // Dobré sousedství - klidný život „na svém“ 315 // Spolužáci či spoluhráči - „sousedé“, které si nevybíráme 317 // Jak si vybrat „dobré sousedství“? 321 // Rodiče jako sousedé, věřitelé // nebo zaměstnavatelé - výhody i rizika 324 // Shrnutí 330 // Škola a výchovné instituce, náhradní výchovná prostředí a šikana 333 // Škola a vzdělávací instituce 334 // Náhradní výchovná prostředí nad rámec školní výuky 336 // Další výchovná prostředí 340 // Shrnutí 346 // Tátové 349 // Co obnáší pojem táta, tatínek, otec rodiny 349 // Co potřebuje táta od partnerky a dětí? 354 // Typy otců, tátů a tatínků 355 // Shrnutí 358 // Umění a učení 361 // Lidové a přírodní umění - písničky, básničky a hudba přírody 361 „Velké“ umění - divadelní představení, // opera a balet, loutky a výstavy 363 // Učení a zájem 364 // Shrnutí 373 // Vlastenectví 375 // Vlast jako naše společné kulturní prostředí, vlastenectví 375 // Shrnutí 377 // Zdraví a závěr života 379 // Jak si udržet a zlepšit zdraví 379 // Zdravotní krize a model smiřování se s nevyhnutelným 386 // Závěr života: umírání a smrt 387 // Sebevražda jako extrémní a zbytečné „řešení“, vražda vlastního „já“ 388 // Shrnutí 392 // Použitá literatura // 393
(OCoLC)1015187043
cnb002944113

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC