Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
V Praze : Vyšehrad, 2017
398 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-913-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 393-398
001461336
OBSAH // Úvod... 13 // Poděkování... 14 // Altruismus a ambice rodičů ve výchově... 17 // Altruismus - zájem o blaho ostatních... 17 // Rodičovské i dětské ambice... 21 // Shrnutí... 31 // Bezpečí a boule na těle i na duši... 33 // Co jsou „bezpečné“ hranice aneb škála vnímání // bezpečí a nebezpečí... 33 // Bezpečí dítěte od početí do dospělosti... 36 // Shrnutí... 49 // Citová výchova, sebecit a soucit se sebou samým... 51 // Jak rozumět pocitům a jak si povídat o pocitech ... 51 // Oblasti citlivého i citového vztahu ? sobě samotným... 54 // Citová výchova - snaha porozumět cizím pocitům... 63 // Shrnutí... 67 // Domov a domácí práce - dospívání do dospělosti... 69 // Tvorba domova je práce - co vše obnášejí „domácí práce“?... 69 // Proč to vlastně všechno děláme? Co je „normální“?... 78 // Shrnutí... 80 // Ekologie, ekonomie, estetika a etika ve výchově dětí... 81 // Proč vlastně tato čtyři témata?... 81 // Ekonomicky od početí do dospělosti... 86 // Estetika - oblast žádoucí i problematická... 89 // Etická výchova jako mravní princip nikoli pouhá „morálka“... 91 // Shrnutí... 96 // Frustrace a co s ní, fantazie a filozofie... 99 // Frustrace aneb „život je nespravedlivý“... 100 // Fantazie jako obrana i nebezpečí... 105 // Filozofické či duchovní vzdělávání, víra... 108 // Shrnutí... 111 // Góly a fair play... 113 // Proč vlastně sportovat?...
113 // Různé typy sportů podrobněji... 117 // Shrnutí... 126 // Hádky a rozchody anebo raději hovory a rozbory?... 127 // Potřebujeme rozhovory?... 127 // Co vseje třeba ? vedení klidného rozhovoru... 128 // Typy rozhovorů... 131 // Pravidla vedení rozhovorů... 134 // Shrnutí... 148 // Chování, zejména takzvané slušné... 151 // Co se dítě může naučit v rodině... 152 // Základní klíče a hesla „slušného chování“... 152 // Představování (se) ve společnosti... 154 // Schopnost nesoudit a neodsuzovat... 156 // Slušné chování vůči cizímu majetku, kultuře, // normám a zvykům... 156 // Rozpoznávání manipulace a kontramanipulativní techniky... 159 // Shrnutí... 162 // Inteligence, instinkty a internet... 163 // Užitečné instinkty - nástroje pro přežití a rozšíření druhu. 163 // Umělá inteligence a internet jako nové sociální prostředí... 176 // Shrnutí... 179 // Já dítěte a rodiče... 181 // Proč se zabývat svým „já“?... 181 // Vědomí vlastního „já“ - // důvěra, úcta a láska ? sobě... 183 // Zkoumání vlastního „já“ - pocitů, jednání, myšlenek a slov... 193 // Shrnutí... 197 // Kritické myšlení, kontexty a kouzla komunikace... 199 // Komunikace a její kouzla a pravidla... 199 // Kritické myšlení a nekritické podléhání // cizím vlivům a myšlenkám... 205 // Kontext a jeho význam pro dospělé i děti... 207 // Shrnutí... 211 // Laskavost a láska hory přenáší...
213 // Láska ? dětem, láska ? rodičům... 216 // Laskavost - mírná a moudrá i trpělivá - pátá podoba lásky... 217 // Shrnutí... 220 // Máma, maminka - emoční základ rodiny... 223 // Vřelost a stálost rodiny - podmínka zdárného vývoje dítěte... 223 // Emancipace a feminismus... 225 // Co potřebuje dítě od matky?... 228 // Co potřebuje matka od svého bezprostředního okolí?... 229 // Mateřské typy a „druhy“ v současném světě... 234 // Shrnutí... 237 // Nuda... 239 // Co to je „nuda“ a jaké má příčiny?... 239 // Zahánění nudy... 241 // Důsledky nudy... 242 // Škálování nudy... 245 // Nuda v dětském věku... 246 // Shrnutí... 249 // Obřady a tradice, oslavy, odpouštění... 251 // Proč vlastně slavit a odpouštět?... 251 // Obřadnost a tradice... 253 // Oslavy... 259 // Odpouštění, omluvy a smiřování... 261 // Shrnutí... 266 // Pohádky, příběhy, poradenství a psychoterapie... 267 // Pohádky a příběhy... 267 // Duchovní vedení a poradenství - // bezpečné i nebezpečné formy vlivu... 272 // Psychoterapie... 277 // Shrnutí... 280 // Rodina a její funkce, role členů rodiny v různých typech rodin. 283 // Definice pojmu „rodina“ a její funkce... 283 // Rodina v proudu věků, příbuzní... 284 // Rodiny a rodinné vztahy pod lupou... 287 // Rodiny pouze s jednou rodičovskou osobou // mající dítě ve výhradní péči... 294 // Rodinné modely náhradní adoptivní péče... 297
Rodinné modely homosexuálních párů // a osob trpících transsexualitou... 300 // Subjektivní postavení dítěte v rodině... 302 // Generační konflikt... 309 // Shrnutí... 314 // Spolužáci a sousedé aneb spolupráce, nebo soupeření?... 315 // Dobré sousedství - klidný život „na svém“... 315 // Spolužáci či spoluhráči - „sousedé“, které si nevybíráme... 317 // Jak si vybrat „dobré sousedství“?... 321 // Rodiče jako sousedé, věřitelé // nebo zaměstnavatelé - výhody i rizika... 324 // Shrnutí... 330 // Škola a výchovné instituce, náhradní // výchovná prostředí a šikana... 333 // Škola a vzdělávací instituce... 334 // Náhradní výchovná prostředí nad rámec školní výuky... 336 // Další výchovná prostředí... 340 // Shrnutí... 346 // Tátové... 349 // Co obnáší pojem táta, tatínek, otec rodiny... 349 // Co potřebuje táta od partnerky a dětí?... 354 // Typy otců, tátů a tatínků... 355 // Shrnutí... 358 // Umění a učení... 361 // Lidové a přírodní umění - písničky, básničky a hudba přírody ... 361 „Velké“ umění - divadelní představení, // opera a balet, loutky a výstavy... 363 // Učení a zájem... 364 // Shrnutí... 373 // Vlastenectví... 375 // Vlast jako naše společné kulturní prostředí, vlastenectví... 375 // Shrnutí... 377 // Zdraví a závěr života... 379 // Jak si udržet a zlepšit zdraví... 379 // Zdravotní krize a model smiřování se s
nevyhnutelným... 386 // Závěr života: umírání a smrt... 387 // Sebevražda jako extrémní a zbytečné „řešení“, // vražda vlastního „já“... 388 // Shrnutí... 392 // Použitá literatura // 393
(OCoLC)1015187043
cnb002944113

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC