Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
V Českých Budějovicích : Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita ; Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016
313 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-470-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001461345
Obsah // 1. ÍJ\\od (J. Vacková)...9 // 2. Metodologie, výběr cílové skupiny, sběr a zpracování dat (J. Vacková)... 13 // 2.1 Vybrané národnosti imigrantů žijících v České republice... 14 // 3. Zdraví a sociální determinanty zdraví - teoretické koncepce (J. Haluzíková)... 16 // 3.1 Definice zdraví... 17 // 3.2 Hodnocení zdraví... 18 // 3.3 Determinanty zdraví... 18 // 3.4 Hodnocení dopadů na zdraví... 19 // 3.5 Kvalita života... 20 // 3.6 Well-being a zdraví... 20 // 3.7 Stres... 21 // 3.8 Sociální opora... 22 // 3.9 Odlišnosti a nerovnosti ve zdraví... 23 // 3.10 Nezaměstnanost a zdraví... 24 // 3.11 Zdravotní péče, zdravotní systémy, zdravotní politika... 25 // 4. Ukrajinci a sociální determinanty zdraví (D. Urban, R. Zassiedko, S. Porche) ... 28 // 4.1 Vybrané sociální determinanty - výživa, dětství a užívání návykových látek // (D. Urban)... 28 // 4.1.1 Výživa... 31 // 4.1.2 Dětství... 34 // 4.1.3 Užívání návykových látek... 36 // 4.1.4 Závěr... 38 // 4.2 Vybrané sociální determinanty - práce a nezaměstnanost, doprava // (R. Zassiedko)... 39 // 4.2.1 Práce a nezaměstnanost... 39 // 4.2.1.1 Vybrané charakteristiky práce... 40 // 4.2.1.2 Vybrané charakteristiky příjmů versus vybrané charakteristiky // práce... 45 // 4.2.1.3 Bezpečnost práce... 46 // 4.2.1.4 Nezaměstnanost Ukrajinců... 46 // 4.2.1.5 Závěr... 48 // 4.2.2 Doprava... 53 // 4.2.2.1 Doprava u Ukrajinců... 55 // 4.2.2.2
Závěr... 59 // 4.3 Sociální vyloučení (S. Porche)... 59 // 4.3.1 Bydlení respondentů ve vztahu ? vybraným oblastem sociálního // vyloučení... 61 // 4.3.2 Sousedi respondentů ve vztahu ? vybraným oblastem sociálního // vyloučení... 63 // 4.3.3 Zkušenost respondentů s úřady ve vztahu ? vybraným oblastem // sociálního vyloučení... 64 // 4.3.4 Vzdělání respondentů ve vztahu ? vybraným oblastem sociálního // vyloučení... 66 // 4.3.5 Znalost českého jazyka respondentů ve vztahu ? vybraným oblastem // sociálního vyloučení... 67 // 4.3.6 Využití zdravotní péče respondenty ve vztahu ? vybraným oblastem // sociálního vyloučení... 67 // 4.3.7 Závěr... 69 // 5. Slováci a sociální determinanty zdraví (J. Gabrielová, A. Kajanová)... 74 // 5.1 Zdraví... 76 // 5.2 Výživa... 78 // 5.3 Sociální gradient... 81 // 5.4 Stres... 84 // 5.5 Dětství... 86 // 5.6 Sociální vyloučení... 87 // 5.7 Práce... 92 // 5.8 Nezaměstnanost... 97 // 5.9 Doprava... 99 // 5.10 Závislosti... 101 // 5.11 Sociální opora... 104 // 5.12 Závěr... 108 // 6. Vietnamci a vybrané sociální determinanty zdraví (I. Brabcová, J. Vacková)... 111 // 6.1 Vybrané aspekty zdraví Vietnamců žijících v České republice (I. Brabcová)... 111 // 6.1.1 Vybrané aspekty zdraví... 113 // 6.1.2 Vybrané aspekty životního stylu... 115 // 6.1.3 Využití zdravotní péče... 121 // 6.1.4 Závěr... 122 // 6.2 Vybrané sociální determinanty zdraví u
Vietnamců žijících v České republice // (J. Vacková)... 123 // 6.2.1 Vietnamci v České republice... 123 // 6.2.2 Znalost českého jazyka... 124 // 6.2.3 Práce a její vliv na zdraví... 126 // 6.2.4 Sociální opora... 131 // 6.2.5 Sociální opora a znalost českého jazyka... 132 // 6.2.6 Závěr... 134 // 7. Rusové a vybrané sociální determinanty zdraví (L. Motlová, O. Dvořáčková)- 140 // 7.1 Rusové žijící v České republice... 140 // 6 SOCIÁLNÍ DETERMINANTY A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ IMIGRANTŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE // 7.2 Sociální gradient... 145 // 7.3 Sociální vyloučení... 148 // 7.4 Práce... 150 // 7.5 Doprava... 151 // 7.6 Stres... 152 // 7.7 Výživa... 154 // 7.8 Závěr... 155 // 8. Poláci a sociální determinanty zdraví (H. Záškodná, V. Záleská)... 157 // 8.1 Poláci v České republice (H. Záškodná)... 157 // 8.2 Sociální gradient (H. Záškodná)... 165 // 8.3 Subjektivní socioekonomické postavení (H. Záškodná)... 171 // 8.4 Sociální vyloučení (H. Záškodná)... 175 // 8.5 Sociální opora (H. Záškodná)... 181 // 8.6 Závislost na návykových látkách, návykové chování (H. Záškodná)... 191 // 8.7 Práce a nezaměstnanost (V. Záleská)...204 // 8.9 Výživa (V. Záleská)... 209 // 8.10 Využití zdravotní péče (V. Záleská)...214 // 8.11 Stres (V. Záleská)...215 // 8A2 Doprava (V. Záleská)... 216 // 8.13 Dětství (V. Záleská)...218 // 8.14 Závěr (H. Záškodná, V. Záleská)...
219 // 9. Faktory ovlivňující využití zdravotní péče imigranty (I. Brabcová)... 224 // 9.1 Lidská práva ve vztahu ke zdraví... 224 // 9.2 Charakteristika a cíl zdravotního systému... 226 // 9.3 Zdraví imigrantů... 227 // 9.4 Využití zdravotní péče imigranty... 229 // 9.5 Vliv znalosti českého jazyka na návštěvnost lékařů // primárně preventivní péče... 230 // 9.6 Neuspokojená potřeba lůžkové péče... 231 // 9.7 Závěr... 231 // 10. Socioekonomický status a zdraví imigrantů (J. Vacková, I. Brabcová)... 235 // 10.1 Socioekonomický status... 235 // 10.2 Subjektivní socioekonomické postavení a další vybrané parametry... 236 // 10.3 Vztah subjektivního vnímání SES a subjektivního vnímání zdraví... 238 // 10.4 Vztah mezi subjektivním vnímáním zdraví, národností, // délkou pobytu a dalšími vybranými parametry SES... 239 // 10.5 Závěr... 241 // 11. Výživa a stravování u vybraných skupin imigrantů (L. Šedová)... 246 // 11.1 Výživová doporučení pro obyvatele České republiky... 246 // 11.2 Zjišťování příjmu potravy a jídelních zvyklostí... 247 // 11.3 Analýza spotřeby vybraných potravin... 248 // 11.4 Závěr... 257 // 12. Závěr (J. Vacková a kol)... 259 // 13. Souhrn... 267 // 14. Summary... 269 // 15. Seznam zkratek... 271 // 16. Rejstřík... 272 // 17. O autorech... 274 // 18. Příloha - Dotazník... 278 // 8 SOCIÁLNÍ DETERMINANTY A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ IMIGRANTŮ ŽIJÍCÍCH
V ČESKÉ REPUBLICE
(OCoLC)1000491799
cnb002887785

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC