Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
V Českých Budějovicích : Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita ; Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016
313 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-470-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001461345
Obsah // 1. Úvod (J. Vacková) 9 // 2. Metodologie, výběr cílové skupiny, sběr a zpracování dat (J. Vacková) 13 // 2.1 Vybrané národnosti imigrantů žijících v České republice 14 // 3. Zdraví a sociální determinanty zdraví - teoretické koncepce (J. Haluzíková) 16 // 3.1 Definice zdraví 17 // 3.2 Hodnocení zdraví 18 // 3.3 Determinanty zdraví 18 // 3.4 Hodnocení dopadů na zdraví 19 // 3.5 Kvalita života 20 // 3.6 Well-being a zdraví 20 // 3.7 Stres 21 // 3.8 Sociální opora 22 // 3.9 Odlišnosti a nerovnosti ve zdraví 23 // 3.10 Nezaměstnanost a zdraví 24 // 3.11 Zdravotní péče, zdravotní systémy, zdravotní politika 25 // 4. Ukrajinci a sociální determinanty zdraví (D. Urban, R. Zassiedko, S. Porche) 28 // 4.1 Vybrané sociální determinanty - výživa, dětství a užívání návykových látek (D. Urban) 28 // 4.1.1 Výživa 31 // 4.1.2 Dětství 34 // 4.1.3 Užívání návykových látek 36 // 4.1.4 Závěr 38 // 4.2 Vybrané sociální determinanty - práce a nezaměstnanost, doprava // (R. Zassiedko) 39 // 4.2.1 Práce a nezaměstnanost 39 // 4.2.1.1 Vybrané charakteristiky práce 40 // 4.2.1.2 Vybrané charakteristiky příjmů versus vybrané charakteristiky práce 45 // 4.2.1.3 Bezpečnost práce 46 // 4.2.1.4 Nezaměstnanost Ukrajinců 46 // 4.2.1.5 Závěr 48 // 4.2.2 Doprava 53 // 4.2.2.1 Doprava u Ukrajinců 55 // 4.2.2.2 Závěr 59 // 4.3 Sociální vyloučení (S. Porche) 59 // 4.3.1 Bydlení respondentů ve vztahu k vybraným oblastem sociálního // vyloučení 61 // 4.3.2 Sousedi respondentů ve vztahu k vybraným oblastem sociálního // vyloučení 63 // 4.3.3 Zkušenost respondentů s úřady ve vztahu k vybraným oblastem // sociálního vyloučení 64 // 4.3.4 Vzdělání respondentů ve vztahu k vybraným oblastem sociálního vyloučení 66 //
4.3.5 Znalost českého jazyka respondentů ve vztahu k vybraným oblastem // sociálního vyloučení 67 // 4.3.6 Využití zdravotní péče respondenty ve vztahu k vybraným oblastem // sociálního vyloučení 67 // 4.3.7 Závěr 69 // 5. Slováci a sociální determinanty zdraví (J. Gabrielová, A. Kajanová) 74 // 5.1 Zdraví 76 // 5.2 Výživa 78 // 5.3 Sociální gradient 81 // 5.4 Stres 84 // 5.5 Dětství 86 // 5.6 Sociální vyloučení 87 // 5.7 Práce 92 // 5.8 Nezaměstnanost 97 // 5.9 Doprava 99 // 5.10 Závislosti 101 // 5.11 Sociální opora 104 // 5.12 Závěr 108 // 6. Vietnamci a vybrané sociální determinanty zdraví (I. Brabcová, J. Vacková) 111 // 6.1 Vybrané aspekty zdraví Vietnamců žijících v České republice (I. Brabcová) 111 // 6.1.1 Vybrané aspekty zdraví 113 // 6.1.2 Vybrané aspekty životního stylu 115 // 6.1.3 Využití zdravotní péče 121 // 6.1.4 Závěr 122 // 6.2 Vybrané sociální determinanty zdraví u Vietnamců žijících v České republice // (J. Vacková) 123 // 6.2.1 Vietnamci v České republice 123 // 6.2.2 Znalost českého jazyka 124 // 6.2.3 Práce a její vliv na zdraví 126 // 6.2.4 Sociální opora 131 // 6.2.5 Sociální opora a znalost českého jazyka 132 // 6.2.6 Závěr 134 // 7. Rusové a vybrané sociální determinanty zdraví (L. Motlová, O. Dvořáčková)- 140 // 7.1 Rusové žijící v České republice 140 // 6 SOCIÁLNÍ DETERMINANTY A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ IMIGRANTŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE // 7.2 Sociální gradient 145 // 7.3 Sociální vyloučení 148 // 7.4 Práce 150 // 7.5 Doprava 151 // 7.6 Stres 152 // 7.7 Výživa 154 // 7.8 Závěr 155 // 8. Poláci a sociální determinanty zdraví (H. Záškodná, V. Záleská) 157 // 8.1 Poláci v České republice (H. Záškodná) 157 // 8.2 Sociální gradient (H. Záškodná) 165 // 8.3 Subjektivní socioekonomické postavení (H. Záškodná) 171 //
8.4 Sociální vyloučení (H. Záškodná) 175 // 8.5 Sociální opora (H. Záškodná) 181 // 8.6 Závislost na návykových látkách, návykové chování (H. Záškodná) 191 // 8.7 Práce a nezaměstnanost (V. Záleská) 204 // 8.9 Výživa (V. Záleská) 209 // 8.10 Využití zdravotní péče (V. Záleská) 214 // 8.11 Stres (V. Záleská) 215 // 8A2 Doprava (V. Záleská) 216 // 8.13 Dětství (V. Záleská) 218 // 8.14 Závěr (H. Záškodná, V. Záleská) 219 // 9. Faktory ovlivňující využití zdravotní péče imigranty (I. Brabcová) 224 // 9.1 Lidská práva ve vztahu ke zdraví 224 // 9.2 Charakteristika a cíl zdravotního systému 226 // 9.3 Zdraví imigrantů 227 // 9.4 Využití zdravotní péče imigranty 229 // 9.5 Vliv znalosti českého jazyka na návštěvnost lékařů // primárně preventivní péče 230 // 9.6 Neuspokojená potřeba lůžkové péče 231 // 9.7 Závěr 231 // 10. Socioekonomický status a zdraví imigrantů (J. Vacková, I. Brabcová) 235 // 10.1 Socioekonomický status 235 // 10.2 Subjektivní socioekonomické postavení a další vybrané parametry 236 // 10.3 Vztah subjektivního vnímání SES a subjektivního vnímání zdraví 238 // 10.4 Vztah mezi subjektivním vnímáním zdraví, národností, délkou pobytu a dalšími vybranými parametry SES 239 // 10.5 Závěr 241 // 11. Výživa a stravování u vybraných skupin imigrantů (L. Šedová) 246 // 11.1 Výživová doporučení pro obyvatele České republiky 246 // 11.2 Zjišťování příjmu potravy a jídelních zvyklostí 247 // 11.3 Analýza spotřeby vybraných potravin 248 // 11.4 Závěr 257 // 12. Závěr (J. Vacková a kol) 259 // 13. Souhrn 267 // 14. Summary 269 // 15. Seznam zkratek 271 // 16. Rejstřík 272 // 17. O autorech 274 // 18. Příloha - Dotazník 278 // 8 SOCIÁLNÍ DETERMINANTY A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ IMIGRANTŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE
(OCoLC)1000491799
cnb002887785

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC