Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
V Praze : Scriptorium, 2017
355 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-88013-50-1 (vázáno)
latina
400 výtisků
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečně souběžný latinský text, anglické resumé
001461358
OBSAH // Úvod...9 // Ediční poznámka...? // Komentovaná řehole - Řehole svätého Benedikta s glosami a komentářem určená pro benediktinky kláštera svätého Jiří na Pražském hradě (Karel Pacovský)...13 // Řeholní zvyklosti - Statuta kanonie řeholních kanovníků // sv. Augustina v Roudnici nad Labem (Adéla Ebersonová)...25 // Kalendáře, martyrologia, nekrologia (Michal Dragoun)...37 // Modlitby - Nápisy na nástěnných malbách (Jan Dienstbier)...53 // Kázání // Jan Hus: Betlémská kázání (Pavel Soukup)...63 // Latinské zpracování Husovy České nedělní postily (Jan Odstrčilík). . 81 // Jindřich z Vildštejna: Sermo de cena et passione Christi (Kázání o večeři a utrpení Kristově) (Vojtěch Večeře)...107 // Teologický traktát - Matěj z Janova: Regulae Veteris et Novi Testamenti - De Antichristo (Pravidla Starého a Nového zákona -O Antikristu) (Iva Adámková)...123 // Apokalyptická proroctví a jejich exegeze (Pavlína Cermanová) . . .135 // Manifest - Manifest táborských hejtmanů z roku 1430 (Jana Zachová) . 153 // Polemika - Mikuláš Magni z Javora: Responde stulto (Odpověz hlupákovi) - katolická reakce na táborský manifest z roku 1430 (Jiří Petrášek)...169 // List - Oldřich Kříž z Telče Tobiášovi do Tábora (Lucie Doležalová a Jan Ctibor)...183 // Planctus - Pláč nad Prahou (Lucie Doležalová a Jan Ctibor) . . . .195 // Naučná literatura // Lexikon - Lidská monstra, drahokamy a živočichové
v pozdně- // středověkém Vokabuláři zvaném Lactifer (Hana Šedinová) . . . .205 Disputace - Prokop z Kladrub: Příručka kvodlibetáře (teze // o kometách) (Barbora Kocánová)...229 // Komputistika - Křišťan z Prachatic: Novum chirometrale // (Zuzana Silagiová)...245 // Lékařství - Anonymní Liber medicinalis z univerzitního // prostředí (Hana Florianová)...265 // Didaktická příručka - Traktát De modulo studendi (O způsobu // studia) (Jan Odstrčilík)...287 // Umění paměti - Husitský fragment (Lucie Doležalová a Jan Ctibor). 301 // Cechovní statuta - Statuta cechu malířů a sklenářů na Starém Městě pražském (Hana Pátková)...311 // Texty hospodářské evidence - Účty a urbáře (Hana Pátková) . . . .319 // Písemnosti městské správy - Kniha soudní s trhovými zápisy Starého Města pražského (Martin Musílek)...327 // Summary...343 // Rejstřík citovaných rukopisů a tisků...345 // Rejstřík osob...348
(OCoLC)1015192778
cnb002939015

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC