Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
V Praze : Scriptorium, 2017
355 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-88013-50-1 (vázáno)
latina
400 výtisků
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečně souběžný latinský text, anglické resumé
001461358
OBSAH // Úvod 9 // Ediční poznámka // Komentovaná řehole - Řehole svätého Benedikta s glosami a komentářem určená pro benediktinky kláštera svätého Jiří na Pražském hradě (Karel Pacovský) 13 // Řeholní zvyklosti - Statuta kanonie řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem (Adéla Ebersonová) 25 // Kalendáře, martyrologia, nekrologia (Michal Dragoun) 37 // Modlitby - Nápisy na nástěnných malbách (Jan Dienstbier) 53 // Kázání // Jan Hus: Betlémská kázání (Pavel Soukup) 63 // Latinské zpracování Husovy České nedělní postily (Jan Odstrčilík) 81 // Jindřich z Vildštejna: Sermo de cena et passione Christi (Kázání o večeři a utrpení Kristově) (Vojtěch Večeře) 107 // Teologický traktát - Matěj z Janova: Regulae Veteris et Novi Testamenti - De Antichristo (Pravidla Starého a Nového zákona -O Antikristu) (Iva Adámková) 123 // Apokalyptická proroctví a jejich exegeze (Pavlína Cermanová) 135 // Manifest - Manifest táborských hejtmanů z roku 1430 (Jana Zachová) 153 // Polemika - Mikuláš Magni z Javora: Responde stulto (Odpověz hlupákovi) - katolická reakce na táborský manifest z roku 1430 (Jiří Petrášek) 169 // List - Oldřich Kříž z Telče Tobiášovi do Tábora (Lucie Doležalová a Jan Ctibor) 183 // Planctus - Pláč nad Prahou (Lucie Doležalová a Jan Ctibor) 195 // Naučná literatura // Lexikon - Lidská monstra, drahokamy a živočichové v pozdně-středověkém Vokabuláři zvaném Lactifer (Hana Šedinová) 205 Disputace - Prokop z Kladrub: Příručka kvodlibetáře (teze o kometách) (Barbora Kocánová) 229 // Komputistika - Křišťan z Prachatic: Novum chirometrale // (Zuzana Silagiová) 245 // Lékařství - Anonymní Liber medicinalis z univerzitního // prostředí (Hana Florianová) 265 // Didaktická příručka - Traktát De modulo studendi (O způsobu // studia) (Jan Odstrčilík) 287 //
Umění paměti - Husitský fragment (Lucie Doležalová a Jan Ctibor). 301 // Cechovní statuta - Statuta cechu malířů a sklenářů na Starém Městě pražském (Hana Pátková) 311 // Texty hospodářské evidence - Účty a urbáře (Hana Pátková) 319 // Písemnosti městské správy - Kniha soudní s trhovými zápisy Starého Města pražského (Martin Musílek) 327 // Summary 343 // Rejstřík citovaných rukopisů a tisků 345 // Rejstřík osob 348
(OCoLC)1015192778
cnb002939015

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC